EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Badania » Edukacja

Ekonomiści interesowali się wplywem poziomu jakości i wyksztalcenia na funkcjonowanie gospodarki od zawsze. Jednak od nie tak dawna prowadzą także badania nad procesem ksztalcenia, dotąd zarezerwowane dla psychologów i socjologów. Ekonomia edukacji wyróżnia się jednak podejściem metodologicznym charakterystycznym dla ekonomii: oparciem w teorii mikroekonomicznej i narzędziach ekonometrii. Do ekonomi edukacji zaliczane są także prace związane z teorią kapitalu ludzkiego, ekonomią rynku pracy i badaniami nad wzrostem gospodarczym.

Spis podstawowych prac, wiodących pism oraz ośrodków można znaleźć na stronie: www.eenee.de

Badania empiryczne dotyczące szkolnictwa prowadzone są w naszej Katedrze. Oto kilka ich przykladów.

Publikacje (niektóre do śiągnięcia tutaj)

 • Maciej Jakubowski, 2008, Implementing value-added models of school assessment, EUI working papers, RSCAS 2008/06

 • Maciej Jakubowski, Irena Topińska, 2008, Impact of decentralization on education in Poland (w publikacji)

 • Maciej Jakubowski, 2008, Decentralization and teaching quality, working paper

 • Maciej Jakubowski, 2007, Effects of tracking on achievement growth. Exploring difference-in-differences approach to PIRLS, TIMSS and PISA data, RSCAS-EUI discussion paper

 • Maciej Jakubowski, 2007, Czy wydatki na gimnazja są efektywne?, Gospodarka Narodowa 11-12/2007

 • Maciej Jakubowski, 2007, Analiza zmienności w czasie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 14/2007

 • Maciej Jakubowski, 2007, Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 11/2007

 • Maciej Jakubowski, Paweł Sakowski, 2006, Quasi-experimental estimates of class size effect in primary schools in Poland (z Pawłem Sakowskim). International Journal of Educational Research, 2006; 45 (3).

 • Maciej Jakubowski, 2006, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 8/2006

 • Maciej Jakubowski, 2006, Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 8/2006

 • Maciej Jakubowski, 2006, Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

 • Maciej Jakubowski, 2006, Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

 • Maciej Jakubowski, 2006, Organizacje pozarządowe w oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

 • Maciej Jakubowski, Alina Kozińska, 2006, Małe Szkoły – polska odpowiedź na wybrane problemy polskiej oświaty, Wieś i Rolnictwo 3/2005

 • Maciej Jakubowski, 2004, Małe, średnie, czy też duże? O wpływie liczby uczniów w klasie na jakość nauczania, Biuletyn Badawczy 2/2004, Centralna Komisja Egzaminacyjna
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2008, 19:10