EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Badania » Edukacja

Historia zmian na stronie Badania.Edukacja

Ukryj drobne zmiany - Pokaż zmiany znaczników

22.04.2008, 19:10 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linię 7 z:

Publikacje (niektóre do śiągnięcia tutaj

to:

Publikacje (niektóre do śiągnięcia tutaj)

22.04.2008, 19:10 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linię 7 z:

Wybrane publikacje

to:

Publikacje (niektóre do śiągnięcia tutaj

22.04.2008, 19:08 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linię 7 z:

Wybrane publikacje

to:

Wybrane publikacje

Zmieniono linie 11-14 z:
 • Maciej Jakubowski, Irena Topińska, 2008, Impact of decentralization on education in Poland

 • Maciej Jakubowski, 2008, Decentralization and teaching quality, wersja robocza

to:
 • Maciej Jakubowski, Irena Topińska, 2008, Impact of decentralization on education in Poland (w publikacji)

 • Maciej Jakubowski, 2008, Decentralization and teaching quality, working paper

Zmieniono linie 23-24 z:
 • Maciej Jakubowski, Paweł Sakowski, 2008, Quasi-experimental estimates of class size effect in primary schools in Poland (z Pawłem Sakowskim). International Journal of Educational Research, 2006; 45 (3).

to:
 • Maciej Jakubowski, Paweł Sakowski, 2006, Quasi-experimental estimates of class size effect in primary schools in Poland (z Pawłem Sakowskim). International Journal of Educational Research, 2006; 45 (3).

22.04.2008, 19:07 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 7-21 z:

Publikacje

2006

 • Jakubowski M., Sakowski P., Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland, International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

 • Jakubowski M., Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej oraz Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Biuletyn Badawczy Egzamin 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 • M. Jakubowski Developing value-added models of school assessment in Poland. Raport dla grupy eksperckiej OECD przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • M. Jakubowski, I. Topińska, Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity. Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003, CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

 • M. Jakubowski, Rozwój edukacji – polityka i badania. Raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji.

 • M. Jakubowski, Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych. Raport z badań przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez Pentor Research International

to:

Wybrane publikacje

 • Maciej Jakubowski, 2008, Implementing value-added models of school assessment, EUI working papers, RSCAS 2008/06

 • Maciej Jakubowski, Irena Topińska, 2008, Impact of decentralization on education in Poland

 • Maciej Jakubowski, 2008, Decentralization and teaching quality, wersja robocza

 • Maciej Jakubowski, 2007, Effects of tracking on achievement growth. Exploring difference-in-differences approach to PIRLS, TIMSS and PISA data, RSCAS-EUI discussion paper

 • Maciej Jakubowski, 2007, Czy wydatki na gimnazja są efektywne?, Gospodarka Narodowa 11-12/2007

 • Maciej Jakubowski, 2007, Analiza zmienności w czasie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 14/2007

 • Maciej Jakubowski, 2007, Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 11/2007

 • Maciej Jakubowski, Paweł Sakowski, 2008, Quasi-experimental estimates of class size effect in primary schools in Poland (z Pawłem Sakowskim). International Journal of Educational Research, 2006; 45 (3).

 • Maciej Jakubowski, 2006, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 8/2006

 • Maciej Jakubowski, 2006, Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 8/2006

 • Maciej Jakubowski, 2006, Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

 • Maciej Jakubowski, 2006, Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

 • Maciej Jakubowski, 2006, Organizacje pozarządowe w oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

 • Maciej Jakubowski, Alina Kozińska, 2006, Małe Szkoły – polska odpowiedź na wybrane problemy polskiej oświaty, Wieś i Rolnictwo 3/2005

 • Maciej Jakubowski, 2004, Małe, średnie, czy też duże? O wpływie liczby uczniów w klasie na jakość nauczania, Biuletyn Badawczy 2/2004, Centralna Komisja Egzaminacyjna
12.03.2007, 16:24 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 16-17 z:
 • M. Jakubowski, I. Topińska, Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003, CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

to:
 • M. Jakubowski, I. Topińska, Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity. Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003, CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

12.03.2007, 16:24 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 7-12 z:

Publikacje i prace robocze

2007

M. Jakubowski, Volatility of value-added estimates of school effectiveness. A comparative study on value-added in Poland and Slovenia, roboczy raport w projekcie dla grupy eksperckiej OECD

to:

Publikacje

12.03.2007, 16:23 wprowadził 85.18.254.235
Dodano linie 9-12:

2007

M. Jakubowski, Volatility of value-added estimates of school effectiveness. A comparative study on value-added in Poland and Slovenia, roboczy raport w projekcie dla grupy eksperckiej OECD

12.03.2007, 16:18 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 7-8 z:

Publikacje związane z badaniami

to:

Publikacje i prace robocze

12.03.2007, 16:17 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 10-13 z:
 • Jakubowski M., Sakowski P., 2006, Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland, International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

 • Jakubowski M., 2006, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej oraz Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Biuletyn Badawczy Egzamin 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

to:
 • Jakubowski M., Sakowski P., Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland, International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

 • Jakubowski M., Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej oraz Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Biuletyn Badawczy Egzamin 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

12.03.2007, 16:17 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 1-2 z:

Ekonomiści interesowali się wplywem poziomu jakości i wyksztalcenia na funkcjonowanie gospodarki od zawsze. Jednak od nie tak dawna prowadzą także badania nad procesem ksztalcenia, dotąd zarezerwowane dla psychologów i socjologów. Ekonomia edukacji wyróżnia się jednak podejściem metodologicznym charakterystycznym dla ekonomii: oparciem w teorii mikroekonomicznej i narzędziach ekonometrii. Do ekonommii edukacji zaliczane są także prace związane z teorią kapitalu ludzkiego, ekonomią rynku pracy i badaniami nad wzrostem gospodarczym.

to:

Ekonomiści interesowali się wplywem poziomu jakości i wyksztalcenia na funkcjonowanie gospodarki od zawsze. Jednak od nie tak dawna prowadzą także badania nad procesem ksztalcenia, dotąd zarezerwowane dla psychologów i socjologów. Ekonomia edukacji wyróżnia się jednak podejściem metodologicznym charakterystycznym dla ekonomii: oparciem w teorii mikroekonomicznej i narzędziach ekonometrii. Do ekonomi edukacji zaliczane są także prace związane z teorią kapitalu ludzkiego, ekonomią rynku pracy i badaniami nad wzrostem gospodarczym.

12.03.2007, 16:16 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 1-2 z:

Ekonomiści interesowali się wplywem poziomu jakości i wyksztalcenia na funkcjonowanie gospodarki od zawsze. Jednak od nie tak dawna prowadzą także badania nad procesem ksztalcenia, dotąd zarezerwowane dla psychologów i socjologów. Ekonomia edukacji wyróżnia się jednak podejściem metodologicznym charakterystycznym dla ekonomistów, choć inaczej niż w innych galęziach ekonomii brakuje prac teoretycznych.

to:

Ekonomiści interesowali się wplywem poziomu jakości i wyksztalcenia na funkcjonowanie gospodarki od zawsze. Jednak od nie tak dawna prowadzą także badania nad procesem ksztalcenia, dotąd zarezerwowane dla psychologów i socjologów. Ekonomia edukacji wyróżnia się jednak podejściem metodologicznym charakterystycznym dla ekonomii: oparciem w teorii mikroekonomicznej i narzędziach ekonometrii. Do ekonommii edukacji zaliczane są także prace związane z teorią kapitalu ludzkiego, ekonomią rynku pracy i badaniami nad wzrostem gospodarczym.

12.03.2007, 16:14 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 1-6 z:

strona w przygotowaniu

Projekty


to:

Ekonomiści interesowali się wplywem poziomu jakości i wyksztalcenia na funkcjonowanie gospodarki od zawsze. Jednak od nie tak dawna prowadzą także badania nad procesem ksztalcenia, dotąd zarezerwowane dla psychologów i socjologów. Ekonomia edukacji wyróżnia się jednak podejściem metodologicznym charakterystycznym dla ekonomistów, choć inaczej niż w innych galęziach ekonomii brakuje prac teoretycznych.

Spis podstawowych prac, wiodących pism oraz ośrodków można znaleźć na stronie: www.eenee.de

Badania empiryczne dotyczące szkolnictwa prowadzone są w naszej Katedrze. Oto kilka ich przykladów.

Zmieniono linie 9-10 z:

to:

2006

 • Jakubowski M., Sakowski P., 2006, Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland, International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

 • Jakubowski M., 2006, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej oraz Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Biuletyn Badawczy Egzamin 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 • M. Jakubowski Developing value-added models of school assessment in Poland. Raport dla grupy eksperckiej OECD przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • M. Jakubowski, I. Topińska, Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003, CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

 • M. Jakubowski, Rozwój edukacji – polityka i badania. Raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji.

 • M. Jakubowski, Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych. Raport z badań przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez Pentor Research International

24.03.2006, 09:52 wprowadził 81.18.219.84
Dodano linie 1-10:

strona w przygotowaniu

Projekty


Publikacje związane z badaniami


Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2008, 19:10