From Katedra Ekonomii Politycznej

Badania: Edukacja

Ekonomiści interesowali się wplywem poziomu jakości i wyksztalcenia na funkcjonowanie gospodarki od zawsze. Jednak od nie tak dawna prowadzą także badania nad procesem ksztalcenia, dotąd zarezerwowane dla psychologów i socjologów. Ekonomia edukacji wyróżnia się jednak podejściem metodologicznym charakterystycznym dla ekonomii: oparciem w teorii mikroekonomicznej i narzędziach ekonometrii. Do ekonomi edukacji zaliczane są także prace związane z teorią kapitalu ludzkiego, ekonomią rynku pracy i badaniami nad wzrostem gospodarczym.

Spis podstawowych prac, wiodących pism oraz ośrodków można znaleźć na stronie: www.eenee.de

Badania empiryczne dotyczące szkolnictwa prowadzone są w naszej Katedrze. Oto kilka ich przykladów.

Publikacje (niektóre do śiągnięcia tutaj)

Retrieved from http://ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Badania.Edukacja
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2008, 19:10