EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Badania » Rolnictwo

Strona poświęcona jest badaniom dotyczącym problematyki rolnej prowadzonym przez pracowników Katedry. Na stronie przedstawiamy realizowane projekty, wybrane publikacje, prowadzone zajęcia, osoby zajmujące się tą problematyką oraz ciekawe linki.


Projekty

lata realizacji projektu temat opis
2007-2010 "SCARLED" (Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods)kierowany przez dr Dominikę Milczarek; finansowany w ramach 6 Ramowego Programu Komisji Europejskiej
2007-2008 "Transmisja cen oraz transfery w polskim sektorze mleczarskim. Implikacje dla niewielkich producentów mleka"kierowany przez prof. Jerzego Wilkina; finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2006-2007 "Re-governing Markets - faza 2"kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina i dr Dominikę Milczarek; finansowany przez IIED
2006-2007 "Review of the transitional restrictions maintained by new Member States with regard to the acquisition of agricultural real estate"kierowany przez prof. Jerzego Wilkina; finansowany przez Komisję Europejską
2004 "Re-governing Markets - faza 1"kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina; finansowany przez IIED
2002 "Usefulness of the CAP-regulation on Rural Development for the Development of Rural Poland"kierowany przez dr Dominikę Milczarek; finansowany przez Swedish Institute for Food and Agricultural Economics w Lund (Szwecja)
2000-2003 "IDARA" (Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in CEE Countries)kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina; finansowany w ramach 5 Ramowego Programu Komisji Europejskiej
2000-2001 "Prywatyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych jako proces zmian instytucjonalnych"kierowany przez prof. dr hab Jerzego Wilkina; finansowany przez KBN
1997-2000 "KATO" (Comparative Analysis of the Transition Process of the Agricultural Sector in Selected Central and European Countries)kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina; koordynowany przez Humboldt Universitat w Berlinie; finansowany przez Volkswagen Foundation

do góry


Wybrane publikacje

2007

 • Wilkin, J.; Juchniewicz, M. i Milczarek D. "Country Studies: Countries in Transition from State Control. Poland" w: Vorley, B.; Fearne, A.; Ray, D. (red) "Regoverning Markets. A Place for Small-Scale Producers in Modern Agrifood Chains?", Gower Publishing, Aldershot, UK 2007, s.95-104.
 • Milczarek, D.; Malak-Rawlikowska, A.; Fałkowski, J. "Dairy food chain restructuring in Poland - Causes and impacts" w: Petrick, M. i Buchenrieder, G. "Sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector?", IAMO, Halle 2007, s.200-218.

2006

 • Fałkowski, J. i Milczarek D. "Are macro policies adjusted to institutional arrangements at the micro level? Some evidence from Polish Agriculture during transition" w: Curtiss, J.; Balmann, A.; Dautzenberg, K. i Happe, K. (red) "Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies. Challenges and Strategies.", IAMO, Halle 2006, s.205-220

2005

 • Milczarek, D. i Wilkin, J. (współautorzy raportu) "Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich", Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005.
 • Milczarek, D. i Zawalińska, K. "Wnioski i doświadczenia z programu Banku Światowego PAOW dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - na przykładzie podkomponentu Reorientacji i Przekwalifikowań", Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom VII, Zeszyt 4, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa i Poznań 2005, s.271-277.
 • Wilkin, J., Juchniewicz, M. i Milczarek D. "Regoverning Agrifood Markets in CEEC - Poland's Pork and Apple Markets" w: Brosig, S. i Hockmann, H. (red) "How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe", IAMO, Halle 2005, s.22-39.

2004

 • Wilkin, J. (red.) "Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej", FDPA, Warszawa 2004.

2003

 • Chaplin, H. i Milczarek, D. "Dywersyfikacja działalności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. Wyniki badań w województwie podlaskim, podkarpackim i dolnośląskim", Wieś i Rolnictwo 4/2003, s.64-79.
 • Milczarek, D. "Credit to Rural Areas in Poland" w: "Financial Services and Intermediation in the EU Candidate Countries: Issues and Recommendations in the Context of the Internal Market Acquis", European Institute, Sofia 2003, s.201-220.
 • Wilkin, J. (red.) "Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce", Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.

2002

 • Milczarek, D. "Privatization as a Process of Institutional Change. The Case of State Farms in Poland" w serii: "Institutional Change in Agriculture and Natural Resources", Vol. 11, Shaker Verlag, Aachen 2002.
 • Wilkin, J. "Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany" w: "Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku", Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 • Wilkin, J. "Spór o przyszły kształt polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarow wiejskich", "Wieś i Rolnictwo" Nr 2/2002, wyd. IRWIR PAN.
 • Wilkin, J. "Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską" w: "Wieś i rolnictwo perspektywy rozwoju", wyd. IERIGŻ, IRWIR PAN, SGH Warszawa 2002.

2001

 • Wilkin, J. "Funkcjonowanie państwa a wieś i rolnictwo - oczekiwania, rozczarowania, potrzeby", "Wieś i Rolnictwo" Nr 1 2001 wyd. IRWIR PAN.
 • Wilkin, J. (współred.) "Przyszłość wsi polskiej", wyd. ISP, Warszawa 2001.
 • Wilkin, J. (red. pr. zb.) "Polska Wieś 2000. Raport o stanie wsi", wyd. FDPA Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2001.
 • Wilkin, J. "Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji wsi w Polsce", "Postępy Nauk Rolniczych" Nr 4/2001 wyd. WNRLIW PAN.
 • Wilkin, J. "Wieś - społeczeństwo - państwo: nowe podstawy dyskursu społecznego w sprawach wsi w Polsce", "Wieś i Rolnictwo" Nr 2/2001, wyd. IRWIR PAN,
 • Wilkin, J. "Rolnictwo i wyżywienie - tendencje i paradoksy rozwoju" w: "Wiek wielkich przemian", Warszawa-Toruń 2001.

2000

 • Milczarek, D. "Winners and Losers in the Process of Privatization of State Farms in Poland", "EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies", Vol. 7 No. 3, Summer 2000, s.60-80.
 • Wilkin, J. (współautor) "Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi", wyd. ISP, Warszawa 2000.

1999

 • Wilkin, J. "Rural Poland in the Process of Systemic Transformation. Attitudes of the Rural Population towards the Market, State and European Integration", "Emergo - Journal of Transforming Economies and Societies", No 4, vol. 6, 1999.
 • Wilkin, J. "Wielofiunkcyjna wieś i wielofunkcyjne rolnictwo w polityce państwa"' w: "Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce", wyd. Key Text, WNE UW, Warszawa 1999.

1996

 • Wilkin, J. i Lewandowski, J. "Produkcyjne i konsumpcyjne zachowania gospodarstw wiejskich w okresie przemian systemowych", Warszawa 1996.

do góry


Zajęcia związane z problematyką rolną

do góry


Pracownicy

do góry


Przydatne linki

do góry


Stronę odwiedzono 9077 razy

Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2007, 12:30