EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » EAP

Ekonomiczna analiza polityki

Wykład, obowiązkowy dla I r. st. mgr, specjalność Ekonomia Sektora Publicznego, semestr zimowy 2013/2014, poniedziałek godz. 11:30 sala 102

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska

WYNIKI EGZAMINU POPRAWKOWEGO SĄ DOSTĘPNE (WRAZ Z KOŃCOWYMI WYNIKAMI Z ĆWICZEŃ) NA STRONIE ĆWICZEŃ.

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ, A ODPOWIEDZI TUTAJ.


Plan zajęć i konspekty wykładów

7/10 Sprawy organizacyjne. Homo oeconomicus w świecie polityki - wprowadzenie do EAP
14/10 Problemy dostarczania dóbr wspólnych (cz. I)
21/10 Problemy dostarczania dóbr wspólnych (cz. II)
28/10 Teoria wyboru społecznego (cz. I)
4/11 Teoria wyboru społecznego (cz. II)
18/11 Ekonomiczna teoria demokracji
25/11 Ekonomia konstytucyjna
2/12 Ekonomiczna teoria władzy
9/12 Ekonomiczna teoria grup interesu, biurokracji i regulacji
16/12 Pogoń za rentą
13/1 Część praktyczna
20/1 Część praktyczna cd.
27/1 Część praktyczna cd.


Zasady zaliczenia zajęć

 • Egzamin pisemny złożony z pytań testowych i 2 krótkich pytań otwartych.
 • Na ocenę końcową z przedmiotu składają się: punkty z egzaminu (2/3) i punkty z ćwiczeń (1/3). Ocena końcowa obliczana jest w następujący sposób: ocena końcowa [max 180 pkt] = ocena z ćwiczeń [max 60 pkt] + 4*(punkty z egzaminu [max 30 pkt])
  Skala ocen końcowych:
  <91 => ocena 2
  91-105 => ocena 3
  106-120 => ocena 3+
  121-135 => ocena 4
  136-150 => ocena 4+
  >150 => ocena 5

Polecana literatura /zob. także pozycje polecane w materiałach z poszczególnych wykładów i na ćwiczenia/

 • Wilkin J. (red.), 2012, Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. - podręcznik obowiązkowy (wcześniejsza wersja: 2005)
 • Buchanan J.M., 2003, Public Choice: The Origins and Development of a Research Program, Fairfax: Center for Study of Public Choice.
 • Buchanan J.M., 1997, Finanse publiczne w warunkach demokracji: systemy fiskalne a decyzje indywidualne, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A., 2005, Finanse publiczne a wybór publiczny: dwie odmienne wizje państwa, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Buchanan J.M., Tullock G., 1962, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Eusepi G., Hamlin A. (red), 2006, Beyond Conventional Economics. The Limits of Rational Behaviour in Political Decision Making, Cheltenham and Northampton, Mass.: Edward Elgar.
 • Farber D.A., Frickey P.P., 1991, Law and Public Choice. A Critical Introduction, Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Filipowicz L., Opawski K., 1992, „Teoria wyboru publicznego: wybrane koncepcje badawcze”, Ekonomista 3.
 • Hess, Ch., 2009, Mapping the New Commons.
 • Lissowski G. (red.), 2001, Elementy teorii wyboru społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., 2004, Konkurencja i kooperacja: teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, wyd. 2, Warszawa: PWN.
 • Metelska-Szaniawska K., 2005, „The Constitutional Economics Perspective on Post-Socialist Transition”, w: Instytucje – fundament czy fasada polityki makroekonomicznej?, praca zbiorowa, Warszawa: Wydawnictwa WNE UW; str. 54-97.
 • Mueller D.C., 2003, Public Choice III, Cambridge, etc.: Cambridge University Press.
 • Porębski Cz., 1999, Umowa społeczna. Renesans idei, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Straffin P.D., 2001, Teoria gier, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztaba S., 2002, Aktywne poszukiwanie renty. Teoria, przykłady historyczne, przejawy w polskiej gospodarce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Wilkin J., 2004, „Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej”, w: Wilkin J. (red.), Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, Warszawa: Wydawnictwa WNE UW; str. 7-32.

Teksty dostępne w bibliotece WNE, BUWie lub u prowadzącego.


Przydatne linki /lista będzie rozbudowana dalej w trakcie zajęć/

Stronę odwiedzono 4323 razy

Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2014, 10:39