EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » EAPPlic

Ekonomiczna analiza polityki i prawa

Seminarium licencjackie, piątek godz. 9:45, pok. 302a, cały rok 2016/2017 (zajęcia regularne / praca indywidualna - w II semestrze praca indywidualna)

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy dyplomowej (licencjackiej) z zakresu nowatorskich badań interdyscyplinarnych na styku ekonomii i nauk politycznych lub prawa. Polegają one na zastosowaniu koncepcji i narzędzi ekonomicznych do problemów ze świata polityki i prawa wpisując się w ramy nowej ekonomii politycznej, teorii wyboru publicznego, ekonomicznej analizy prawa lub innych zbliżonych kierunków.

W ograniczonym zakresie prace mogą również dotyczyć związków ekonomii z innymi naukami społecznymi.

Uwagi:

1) Mile widziani studenci studiujący równolegle inne kierunki i zainteresowani badaniami interdyscyplinarnymi.

2) Możliwe jest przygotowanie prac w języku angielskim.

Forma zaliczenia:
semestr I - przygotowanie i prezentacja wstępnej koncepcji pracy licencjackiej
semestr II - ocena postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej i jej zawartości, złożenie pracy do obrony


Program zajęć

1 Sprawy organizacyjne

BLOK I: CZĘŚĆ WARSZTATOWA

2 Jak napisać dobrą pracę naukową? Wymagania WNE
Klasyfikacja tematyczna JEL

BLOK II: CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

3 Ekonomiczna analiza prawa
4 Ekonomiczna analiza polityki
5 Prezentacje zastosowania różnych metod badawczych w ekonomicznej analizie polityki i prawa

BLOK III: PREZENTACJE I DYSKUSJE

SEMESTR LETNI

semestr letni praca indywidualna

PREZENTACJE I DYSKUSJE W SEMESTRZE LETNIM


Stronę odwiedzono 4270 razy

Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2016, 00:05