From Katedra Ekonomii Politycznej

Dydaktyka: EAPPmgr

Ekonomiczna analiza polityki i prawa

Seminarium magisterskie:

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej z zakresu nowatorskich badań interdyscyplinarnych na styku ekonomii i nauk politycznych lub prawa. Polegają one na zastosowaniu koncepcji i narzędzi ekonomicznych do problemów ze świata polityki i prawa wpisując się w ramy nowej ekonomii politycznej, teorii wyboru publicznego, ekonomicznej analizy prawa lub innych zbliżonych kierunków.

W ograniczonym zakresie prace mogą również dotyczyć związków ekonomii z innymi naukami społecznymi.

Uwagi:

1) Mile widziani studenci studiujący równolegle inne kierunki i zainteresowani badaniami interdyscyplinarnymi.

2) Możliwe jest przygotowanie prac w języku angielskim.

Forma zaliczenia:
st. II stopnia I r. - przygotowanie i prezentacja wstępnej koncepcji pracy magisterskiej
st. II stopnia II r. - ocena postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej i jej zawartości na podstawie prezentacji w obu semestrach


Program zajęć

SEMESTR ZIMOWY (st. II stopnia II rok)

semestr zimowy praca indywidualna

PREZENTACJE I DYSKUSJE

. .

SEMESTR LETNI (st. II stopnia II rok)

semestr letni praca indywidualna

SEMESTR LETNI (st. II stopnia I rok)

1 Spotkanie organizacyjne
2 Jak napisać dobrą pracę magisterską?
Wymagania ogólne WNE
Zasady pisania prac WNE
Klasyfikacja tematyczna JEL
3 Ekonomiczna analiza polityki - wprowadzenie
4 Ekonomiczna analiza prawa - wprowadzenie

PREZENTACJE I DYSKUSJE W SEMESTRZE LETNIM

20/03 13:15 (2-3 os.) Jacek Grzeszak
23/03 13:15 (2-3 os.) Mateusz Czajka
25/03 10:00 (2 os.) Karol Zdybel, [Wiktor Czarnomski - lic], Katarzyna Gołąbek [ang.]
25/03 11:30 (2-3 os.) Krzysztof Sienkiewicz, Adam Piłat [ang.], [Michał Badurowicz - lic]


Zachęcam do udziału w Seminariach Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Szczególy tutaj.


Stronę odwiedzono 2821 razy

Retrieved from http://ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Dydaktyka.EAPPmgr
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2015, 11:20