From Katedra Ekonomii Politycznej

Dydaktyka: EP2014-wykladJF

Materiały do wykładu z ekonomii poliytcznej prowadzonego przez J. Fałkowskiego (poniedziałki 18:30-20:00, aula B)

Podstawowa literatura

Literatura do poszczególnych wykładów (teksty oznaczone gwiazdką są obowiązkowe)

1. Wstęp

2. Instytucje

3. Instytucje i wzrost gospodarczy

4. Siła państwa

5. Demokracja a wzrost

6. Wyniki gospodarcze w krajach autorytarnych

7. Spojrzenie na politykę przez pryzmat problemu agencji i rozliczalności

8. Instytucje polityczne i polityka gospodarcza

9. Konkurencja polityczna

10. Ekonomia polityczna mediów

11. Ekonomia polityczna wymiany międzynarodowej

12. Korzyści gospodarcze z koneksji politycznych

13. Nierówności

Retrieved from http://ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Dydaktyka.EP2014-wykladJF
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2016, 13:38