EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » EP2015-wykladKMSz

Ekonomia polityczna

Wykład, II rok, semestr letni 2014/2015, poniedziałek godz. 9:45, Auditorium Maximum s. im. Mickiewicza

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska

WYNIKI EGZAMINU POPRAWKOWEGO WRAZ Z WYNIKAMI KOŃCOWYMI UWZGLĘDNIAJĄCYMI ĆWICZENIA DLA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU 3.09, SĄ DOSTĘPNE TUTAJ.

WYNIKI EGZAMINU WRAZ Z WYNIKAMI KOŃCOWYMI UWZGLĘDNIAJĄCYMI ĆWICZENIA DLA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU 23.06, SĄ DOSTĘPNE TUTAJ.

W SLAJDACH NA OSTATNIE ZAJĘCIA ZNAJDUJE SIĘ PRZYKŁADOWE PYTANIE EGZAMINACYJNE.


Podstawowe informacje dotyczące organizacji przedmiotu "Ekonomia polityczna" oraz zasad zaliczenia ćwiczeń znajdują się tutaj.


Plan zajęć i materiały do wykładów

23/2 Sprawy organizacyjne. Geneza i ewolucja ekonomii politycznej
2/3 Główne nurty ekonomii politycznej
9/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część 1)
16/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część 2). Demokracja w ujęciu ekonomicznym
23/3 Ekonomia polityczna postsocjalistycznej transformacji (część 1)
30/3 Ekonomia polityczna postsocjalistycznej transformacji (część 1) cd.
13/4 Ekonomia polityczna postsocjalistycznej transformacji (część 2)
20/4 Ekonomia polityczna postsocjalistycznej transformacji (część 2) cd.
27/4 Ekonomia polityczna bezrobocia
4/5 Ekonomia polityczna międzynarodowej wymiany handlowej
11/5 Ekonomia polityczna międzynarodowej wymiany handlowej cd.
18/5 Ekonomia polityczna integracji europejskiej
25/5 Ekonomia polityczna integracji europejskiej cd.
1/6 Ekonomia polityczna migracji i podsumowanie
8/6 Fakultatywne konsultacje indywidualne


Zasady zaliczenia zajęć

 • Egzamin pisemny składający się z 30 pytań testowych, jednokrotnego wyboru, 2 pkt za każdą poprawną odpowiedź.

 • Obowiązujący materiał: wykłady + literatura wskazywana jako obowiązkowa do egzaminu w trakcie wykładów.

 • Z egzaminu można łącznie uzyskać 60 punktów. Minimum zaliczeniowe: 31 punktów.

 • Obowiązkowe jest zaliczenie ćwiczeń przed przystąpieniem do egzaminu.

 • Na ocenę końcową z przedmiotu (max. 100 punktów) składają się: punkty z egzaminu (max. 60) i punkty z ćwiczeń (max. 40).

 • Skala ocen końcowych:
  <51 => ocena 2
  51-60 => ocena 3
  61-65 => ocena 3+
  66-75 => ocena 4
  76-80 => ocena 4+
  >80 => ocena 5

Stronę odwiedzono 6666 razy

Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2015, 23:15