EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » EP2016

Historia zmian na stronie Dydaktyka.EP2016

Ukryj drobne zmiany - Pokaż zmiany znaczników

31.08.2016, 03:13 wprowadził 89.77.119.123
Zmieniono linie 4-5 z:

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z EKONOMII POLITYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 29.08.2016 O GODZ. 10:00 W SALI G. ZGODNIE Z INFORMACJĄ W PKT 4 PONIŻEJ ZAKRES MATERIAŁU OBEJMUJE PEŁNĄ LISTĘ TEKSTÓW NA ĆWICZENIA (ZAŁĄCZNIK U DOŁU STRONY). KOLOKWIUM BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁO Z 3-4 PYTAŃ OTWARTYCH WYMAGAJĄCYCH ZWIĘZŁYCH ODPOWIEDZI (MAX 30 PKT), POTRWA 1H I 15MIN. PUNKTY UZYSKANE Z ĆWICZEŃ W TRAKCIE SEMESTRU ZERUJĄ SIĘ Z WYJĄTKIEM PUNKTÓW ZA AKTYWNOŚĆ I KOMENTARZE. POWYŻSZY TERMIN JEST JEDYNYM W SESJI POPRAWKOWEJ, INDYWIDUALNE TERMINY NIE BĘDĄ ORGANIZOWANE.

to:

WYNIKI KOLOKWIUM POPRAWKOWEGO ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ.

17.08.2016, 11:41 wprowadził 159.205.216.209
Zmieniono linie 4-5 z:

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z EKONOMII POLITYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 29.08.2016 O GODZ. 10:00 (SALA ZOSTANIE PODANA WKRÓTCE). ZGODNIE Z INFORMACJĄ W PKT 4 PONIŻEJ ZAKRES MATERIAŁU OBEJMUJE PEŁNĄ LISTĘ TEKSTÓW NA ĆWICZENIA (ZAŁĄCZNIK U DOŁU STRONY). KOLOKWIUM BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁO Z 3-4 PYTAŃ OTWARTYCH WYMAGAJĄCYCH ZWIĘZŁYCH ODPOWIEDZI (MAX 30 PKT), POTRWA 1H I 15MIN. PUNKTY UZYSKANE Z ĆWICZEŃ W TRAKCIE SEMESTRU ZERUJĄ SIĘ Z WYJĄTKIEM PUNKTÓW ZA AKTYWNOŚĆ I KOMENTARZE. POWYŻSZY TERMIN JEST JEDYNYM W SESJI POPRAWKOWEJ, INDYWIDUALNE TERMINY NIE BĘDĄ ORGANIZOWANE.

to:

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z EKONOMII POLITYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 29.08.2016 O GODZ. 10:00 W SALI G. ZGODNIE Z INFORMACJĄ W PKT 4 PONIŻEJ ZAKRES MATERIAŁU OBEJMUJE PEŁNĄ LISTĘ TEKSTÓW NA ĆWICZENIA (ZAŁĄCZNIK U DOŁU STRONY). KOLOKWIUM BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁO Z 3-4 PYTAŃ OTWARTYCH WYMAGAJĄCYCH ZWIĘZŁYCH ODPOWIEDZI (MAX 30 PKT), POTRWA 1H I 15MIN. PUNKTY UZYSKANE Z ĆWICZEŃ W TRAKCIE SEMESTRU ZERUJĄ SIĘ Z WYJĄTKIEM PUNKTÓW ZA AKTYWNOŚĆ I KOMENTARZE. POWYŻSZY TERMIN JEST JEDYNYM W SESJI POPRAWKOWEJ, INDYWIDUALNE TERMINY NIE BĘDĄ ORGANIZOWANE.

17.08.2016, 10:55 wprowadził 159.205.216.209
Zmieniono linie 4-5 z:

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z EKONOMII POLITYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 29.08.2016 O GODZ. 10:00 (SALA ZOSTANIE PODANA WKRÓTCE). ZGODNIE Z INFORMACJĄ W PKT 4 PONIŻEJ ZAKRES MATERIAŁU OBEJMUJE PEŁNĄ LISTĘ TEKSTÓW NA ĆWICZENIA (ZAŁĄCZNIK U DOŁU STRONY). KOLOKWIUM BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁO Z 3-4 PYTAŃ OTWARTYCH WYMAGAJĄCYCH ZWIĘZŁYCH ODPOWIEDZI (MAX 30 PKT), POTRWA 1H I 15MIN. PUNKTY UZYSKANE Z ĆWICZEŃ W TRAKCIE SEMESTRU ZERUJĄ SIĘ Z WYJĄTKIEM PUNKTÓW ZA AKTYWNOŚĆ I KOMENTARZE. POWYŻSZY TERMIN JEST JEDYNYM W SESJI POPRAWKOWEJ, INDYWIDUALNE TERMINY NIE BĘDĄ ORGANIZOWANE.'

to:

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z EKONOMII POLITYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 29.08.2016 O GODZ. 10:00 (SALA ZOSTANIE PODANA WKRÓTCE). ZGODNIE Z INFORMACJĄ W PKT 4 PONIŻEJ ZAKRES MATERIAŁU OBEJMUJE PEŁNĄ LISTĘ TEKSTÓW NA ĆWICZENIA (ZAŁĄCZNIK U DOŁU STRONY). KOLOKWIUM BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁO Z 3-4 PYTAŃ OTWARTYCH WYMAGAJĄCYCH ZWIĘZŁYCH ODPOWIEDZI (MAX 30 PKT), POTRWA 1H I 15MIN. PUNKTY UZYSKANE Z ĆWICZEŃ W TRAKCIE SEMESTRU ZERUJĄ SIĘ Z WYJĄTKIEM PUNKTÓW ZA AKTYWNOŚĆ I KOMENTARZE. POWYŻSZY TERMIN JEST JEDYNYM W SESJI POPRAWKOWEJ, INDYWIDUALNE TERMINY NIE BĘDĄ ORGANIZOWANE.

17.08.2016, 10:55 wprowadził 159.205.216.209
Dodano linie 4-5:

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z EKONOMII POLITYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 29.08.2016 O GODZ. 10:00 (SALA ZOSTANIE PODANA WKRÓTCE). ZGODNIE Z INFORMACJĄ W PKT 4 PONIŻEJ ZAKRES MATERIAŁU OBEJMUJE PEŁNĄ LISTĘ TEKSTÓW NA ĆWICZENIA (ZAŁĄCZNIK U DOŁU STRONY). KOLOKWIUM BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁO Z 3-4 PYTAŃ OTWARTYCH WYMAGAJĄCYCH ZWIĘZŁYCH ODPOWIEDZI (MAX 30 PKT), POTRWA 1H I 15MIN. PUNKTY UZYSKANE Z ĆWICZEŃ W TRAKCIE SEMESTRU ZERUJĄ SIĘ Z WYJĄTKIEM PUNKTÓW ZA AKTYWNOŚĆ I KOMENTARZE. POWYŻSZY TERMIN JEST JEDYNYM W SESJI POPRAWKOWEJ, INDYWIDUALNE TERMINY NIE BĘDĄ ORGANIZOWANE.'

01.03.2016, 09:04 wprowadził 46.76.12.44
Zmieniono linie 22-23 z:
gr. 206?, środa, 11:30 - 13:05, sala 103 Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 207?, środa, 13:15 - 14:50, aula C Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
to:
gr. 206, środa, 11:30 - 13:05, sala 103 Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 207, środa, 13:15 - 14:50, aula C Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Zmieniono linie 25-28 z:
gr. 209, środa, 9:45 - 11:20, sala 102 Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 210?, środa, 16:45 - 18:20, aula C Dr Michał Brzeziński

to:
gr. 209, środa, 9:45 - 11:20, sala 102 Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 210, środa, 16:45 - 18:20, aula C Dr Michał Brzeziński

01.03.2016, 09:02 wprowadził 46.76.12.44
Zmieniono linie 22-23 z:
gr. 206, środa, 11:30 - 13:05, sala 103 Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 207, środa, 13:15 - 14:50, aula C Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
to:
gr. 206?, środa, 11:30 - 13:05, sala 103 Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 207?, środa, 13:15 - 14:50, aula C Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Zmieniono linie 26-28 z:
gr. 210, środa, 16:45 - 18:20, aula C Dr Michał Brzeziński

to:
gr. 210?, środa, 16:45 - 18:20, aula C Dr Michał Brzeziński

23.02.2016, 14:57 wprowadził 31.2.35.221
Zmieniono linię 22 z:
gr. 206, środa, 9:45 - 11:20, sala 103 Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
to:
gr. 206, środa, 11:30 - 13:05, sala 103 Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
22.02.2016, 23:24 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linię 11 z:
poniedziałek, 9:45 - 11:20, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximumdr Katarzyna Metelska-Szaniawska
to:
poniedziałek, 9:45 - 11:20, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximumdr Katarzyna Metelska-Szaniawska
14.02.2016, 23:25 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linię 20 z:
gr. 203, piątek, 13:15 - 14:50, sala 7 Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
to:
gr. 203, piątek, 13:15 - 14:50, sala 7 Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
14.02.2016, 13:43 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linię 18 z:
gr. 201, piątek, 9:45 - 11:20, sala 103 Mgr Jacek Lewkowicz
to:
gr. 201, piątek, 9:45 - 11:20, sala 103 Mgr Jacek Lewkowicz
Zmieniono linię 21 z:
gr. 204, piątek, 8:00 - 9:35, sala 103 Mgr Jacek Lewkowicz
to:
gr. 204, piątek, 8:00 - 9:35, sala 103 Mgr Jacek Lewkowicz
14.02.2016, 13:41 wprowadził 89.67.149.194
Dodano linie 1-105:

Ekonomia polityczna

Rok akademicki 2015/2016


Rozkład zajęć

Wykład:

Dzień/godzina/miejsce Prowadzący
poniedziałek, 9:45 - 11:20, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximumdr Katarzyna Metelska-Szaniawska
poniedziałek, 18:30 - 20:05, aula B WNEdr Jan Fałkowski

Ćwiczenia:

Grupa/dzień/godzina/miejsce Prowadzący
gr. 201, piątek, 9:45 - 11:20, sala 103 Mgr Jacek Lewkowicz
gr. 202, piątek, 11:30 - 13:05, sala 103 Mgr Jacek Lewkowicz
gr. 203, piątek, 13:15 - 14:50, sala 7 Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
gr. 204, piątek, 8:00 - 9:35, sala 103 Mgr Jacek Lewkowicz
gr. 206, środa, 9:45 - 11:20, sala 103 Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 207, środa, 13:15 - 14:50, aula C Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 208, środa, 15:00 - 16:35, aula C Dr Michał Brzeziński
gr. 209, środa, 9:45 - 11:20, sala 102 Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 210, środa, 16:45 - 18:20, aula C Dr Michał Brzeziński


Zasady zaliczenia przedmiotu

1. Zajęcia składają się z wykładu i z ćwiczeń. Przed przystąpieniem do egzaminu, niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń (uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń). Ocena końcowa uwzględnia wyniki egzaminu i ocenę z ćwiczeń. Łącznie z egzaminu i z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Egzamin kończący wykład ma formę pisemną i można za niego uzyskać maksymalnie 60 pkt. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej 31 pkt. z egzaminu.

3. Z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Na ocenę z ćwiczeń składają się:
a) referat 0-12 pkt.
Referat przygotowywany jest w 2 osobowych zespołach. Temat referatu jest przydzielany zespołom na pierwszych zajęciach. Referat obejmuje 5-10 stron (0-12 pkt.). Nie można poprawiać referatu. Tekst referatu należy przesłać e-mailem i dodatkowo przekazać prowadzącemu w wersji papierowej najpóźniej w dniu prezentacji referatu (każdy dzień opóźnienia powoduje obniżenie punktacji o 1 pkt., np. 3 dni spóźnienia oznaczają odjęcie 3 pkt. od punktów uzyskanych za referat, np. 10 - 3 = 7). Ocena referatu obejmuje:

 • ocenę zawartości merytorycznej:
  • Czy referat jest na temat? 1 pkt
  • Czy postawiona jest hipoteza, pyt. badawcze / jakie? 2 pkt.
  • Czy argumenty są przedstawiane jasno / logicznie? 2 pkt.
  • Czy praca zawiera własne przemyślenia? 2 pkt.
  • Czy uwzględniono literaturę dodatkową / jaką? (poprawność prezentacji cudzego dorobku) 2 pkt.
 • ocenę sposobu prezentacji:
  • Przejrzysta struktura (wstęp / podsumowanie) 1 pkt.
  • Edycja 1 pkt.
  • Język 1 pkt.

b) prezentacja referatu 0-6 pkt.
Każdy członek zespołu musi zaprezentować część referatu. Każdy prezentujący jest oceniany oddzielnie. Prezentacja zespołu może trwać maksymalnie 45 min. Wspólną prezentację należy przesłać prowadzącemu zajęcia najpóźniej dzień przed terminem wygłoszenia do godz. 20.00. Ocena prezentacji obejmuje:

 • ocenę zawartości merytorycznej:
  • Wstęp (przyciąga uwagę, zarysowuje główne argumenty) 1 pkt.
  • Przedstawiane argumenty (jasne, przedstawione logicznie) 2 pkt.
  • Konkluzje (podsumowanie głównych wniosków) 1 pkt.
 • ocenę sposoby prezentacji:
  • Prezentacja Power Point: jasna, dobrze opracowana 1 pkt.
  • Sposób prezentacji: głos i mowa ciała (kontakt wzrokowy, gestykulacja) 1 pkt

c) komentarze i aktywność 0-10 pkt.
Każda osoba może przygotować 2 komentarze do podanych tekstów (po 0-2 pkt. każdy): niezbędne jest wygłoszenie komentarza na zajęciach, a jeśli tak ustali prowadzący to także złożenie komentarza w wersji pisemnej (1 strona). Komentarze należy wygłaszać w innych dniach niż prezentacja referatu zespołu. W danym dniu mogą być maksymalnie 4 komentarze. Jeśli wymagana jest wersja pisemna komentarza, to komentarz należy przesłać lub przekazać prowadzącemu najpóźniej w dniu wygłoszenia komentarza. Nie można dosyłać komentarzy później. Nie ma poprawy komentarzy. Aktywność obejmuje udział w dyskusji (0-6 pkt) w innych dniach niż ma się komentarz i prezentację referatu (za udział w dyskusji danego dnia można uzyskać maksymalnie 1 pkt).
d) sprawdziany wejściowe (tzw. "wejściówki") 0-12 pkt.
Na początku każdych zajęć odbędzie się krótki (5 min.) sprawdzian odnoszący się do tekstów z danych zajęć. Sprawdzian zawierać będzie 2 pytania (każde z innego tekstu), z których należy wybrać do odpowiedzi jedno. Z każdego sprawdzianu można uzyskać max. 0-1 pkt. Nie ma poprawy sprawdzianów. Aby zaliczyć zajęcia należy uzyskać min. 6 pkt. z wszystkich sprawdzianów.

4. Ćwiczenia można poprawiać tylko raz, wyłącznie w trakcie sesji poprawkowej we wrześniu. Poprawa ma formę pisemnego kolokwium (pytania otwarte na podstawie wszystkich tekstów z listy "Literatura i tematy referatów w roku akademickim 2015/2016" zamieszczonej u doły strony), za które można uzyskać 0-30 pkt (poprawiane są całe ćwiczenia, wcześniej uzyskana punktacja jest zerowana oprócz punktów uzyskanych z komentarzy i aktywności).

5. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Można opuścić nie więcej niż 2 zajęcia (każda dodatkowa nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej ćwiczeń o 2 pkt.). Nieusprawiedliwiona nieobecność w dniu prezentacji referatu oznacza 0 pkt. za prezentację i referat.

Uwaga: Prowadzącym zajęcia nie wolno ani dopisywać nowych studentów, ani skreślać żadnego studenta z listy z systemu USOS. Wszelkie ewentualne zmiany studenci powinni przeprowadzać FORMALNIE tzn. przez Dziekanat w systemie USOS. Maksymalnie grupa na ćwiczeniach może liczyć 24 osoby.


Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu

0 - 51 pkt ocena ndst (2)
52 - 60 pkt ocena dst (3)
61 - 65 pkt ocena dst+ (3+)
66 - 75 pkt ocena db (4)
76 - 80 pkt ocena db+ (4+)
81 - 100 pkt ocena bdb (5)

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej 31 pkt. z egzaminu.

Wymagania na poszczególne oceny z ćwiczeń

0 - 20 pkt ocena ndst (2)
21 - 24 pkt ocena dst (3)
25 - 27 pkt ocena dst+ (3+)
28 - 31 pkt ocena db (4)
32 - 34 pkt ocena db+ (4+)
35 - 40 pkt ocena bdb (5)


Literatura

Literatura i tematy referatów w roku akademickim 2015/2016

Uwaga: w załączonym spisie do każdego tematu referatu jest podany tekst podstawowy, który stanowi obowiązkową bazę do przygotowania referatu. Ponadto studenci zobowiązani są zgromadzić i przedstawić dodatkową literaturę (co najmniej dwie pozycje).

Stronę odwiedzono 17992 razy

Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2016, 03:13