EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » EP2016wykladKMSz

Ekonomia polityczna

Wykład, II rok, semestr letni 2015/2016, poniedziałek godz. 9:45, Auditorium Maximum s. im. Mickiewicza

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


Podstawowe informacje dotyczące organizacji przedmiotu "Ekonomia polityczna" oraz zasad zaliczenia ćwiczeń znajdują się tutaj.


Wyniki egzaminu poprawkowego i wyniki końcowe znajdują się tutaj.


Plan zajęć i materiały do wykładów

22/2 Sprawy organizacyjne. Geneza i ewolucja ekonomii politycznej
29/2 Główne nurty ekonomii politycznej
7/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część 1)
14/3 brak zajęć
21/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część 2). Demokracja w ujęciu ekonomicznym
4/4 Ekonomia polityczna postsocjalistycznej transformacji (część 1)
11/4 Ekonomia polityczna postsocjalistycznej transformacji (część 2)
18/4 Ekonomia polityczna postsocjalistycznej transformacji (część 2) cd.
25/4 Ekonomia polityczna bezrobocia
9/5 Ekonomia polityczna międzynarodowej wymiany handlowej
16/5 Ekonomia polityczna integracji europejskiej
23/5 Ekonomia polityczna integracji europejskiej cd.
30/5 Ekonomia polityczna migracji
6/6 Konsultacje indywidualne - proszę o zgłoszenie chęci udziału mailowo w terminie do 3.06


Zasady zaliczenia zajęć

 • Egzamin pisemny składający się z 30 pytań testowych, jednokrotnego wyboru, 2 pkt za każdą poprawną odpowiedź.

 • Obowiązujący materiał: wykłady + literatura wskazywana jako obowiązkowa do egzaminu w trakcie wykładów.

 • Z egzaminu można łącznie uzyskać 60 punktów. Minimum zaliczeniowe: 31 punktów.

 • Obowiązkowe jest zaliczenie ćwiczeń przed przystąpieniem do egzaminu.

 • Na ocenę końcową z przedmiotu (max. 100 punktów) składają się: punkty z egzaminu (max. 60) i punkty z ćwiczeń (max. 40).

 • Skala ocen końcowych:
  <51 => ocena 2
  51-60 => ocena 3
  61-65 => ocena 3+
  66-75 => ocena 4
  76-80 => ocena 4+
  >80 => ocena 5

Stronę odwiedzono 6154 razy

Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2016, 13:45