EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » EP2017wykladKMSz

Ekonomia polityczna

Wykład, II rok, semestr letni 2016/2017, poniedziałek godz. 9:45, Auditorium Maximum s. im. Mickiewicza

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


Podstawowe informacje dotyczące organizacji przedmiotu "Ekonomia polityczna" oraz zasad zaliczenia ćwiczeń znajdą się wkrótce tutaj.


Plan zajęć i materiały do wykładów

20/2 Sprawy organizacyjne. Geneza i ewolucja ekonomii politycznej
27/2 Głowne nurty ekonomii politycznej
6/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część I)
13/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część I) cd.
20/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część II)
27/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część II) cd.
3/4 Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (część I)
10/4 Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (część II)
24/4 Ekonomia polityczna bezrobocia
8/5 zajęcia odwołane
15/5 Ekonomia polityczna międzynarodowej wymiany handlowej
22/5 Ekonomia polityczna integracji europejskiej
29/5 Ekonomia polityczna integracji europejskiej cd.
5/6 Ekonomia polityczna migracji


Zasady zaliczenia zajęć

 • Egzamin pisemny składający się z 30 pytań testowych, jednokrotnego wyboru, 2 pkt za każdą poprawną odpowiedź.

 • Obowiązujący materiał: wykłady + literatura wskazywana jako obowiązkowa do egzaminu w trakcie wykładów.

 • Z egzaminu można łącznie uzyskać 60 punktów. Minimum zaliczeniowe: 31 punktów.

 • Obowiązkowe jest zaliczenie ćwiczeń przed przystąpieniem do egzaminu.

 • Na ocenę końcową z przedmiotu (max. 100 punktów) składają się: punkty z egzaminu (max. 60) i punkty z ćwiczeń (max. 40).

 • Skala ocen końcowych:
  <51 => ocena 2
  51-60 => ocena 3
  61-65 => ocena 3+
  66-75 => ocena 4
  76-80 => ocena 4+
  >80 => ocena 5

Stronę odwiedzono 3612 razy

Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2017, 09:04