EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » EP2017wykladKMSz

Ekonomia polityczna

Wykład, II rok, semestr letni 2016/2017, poniedziałek godz. 9:45, Auditorium Maximum s. im. Mickiewicza

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


WYNIKI EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z EKONOMII POLITYCZNEJ Z DN. 5.09.2017 ORAZ WYNIKI KOŃCOWE (II TERMIN) SĄ DOSTĘPNE TUTAJ. KILKA INFORMACJI:

 • DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU NIEZBĘDNE BYŁO UZYSKANIE CO NAJMNIEJ 30 PUNKTÓW Z EGZAMINU I CO NAJMNIEJ 50 PUNKTÓW ŁĄCZNIE Z PRZEDMIOTU. NIE BĘDZIE MOŻLIWA ZMIANA REGUŁ ZALICZENIA (W SZCZEGÓLNOŚCI OBNIŻENIE PROGU ZALICZENIA EGZAMINU).
 • PRACE EGZAMINACYJNE PONIŻEJ PROGU ZALICZENIA (<30 PKT) ZOSTAŁY SPRAWDZONE DLA PEWNOŚCI DWUKROTNIE.
 • PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU (MAILEM) PRACĘ BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ NA WNE WE WTOREK 12.09. W GODZ. 13:45-14:00 (JEDYNY TERMIN). PROSZĘ O INFORMACJĘ NAJPÓŹNIEJ W PONIEDZIAŁEK 11.09 WIECZOREM.


WYNIKI EGZAMINU Z EKONOMII POLITYCZNEJ Z DN. 27.06.2017 ORAZ WYNIKI KOŃCOWE SĄ DOSTĘPNE TUTAJ. KILKA INFORMACJI:

 • DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU NIEZBĘDNE BYŁO UZYSKANIE CO NAJMNIEJ 30 PUNKTÓW Z EGZAMINU I CO NAJMNIEJ 50 PUNKTÓW ŁĄCZNIE Z PRZEDMIOTU. NIE BĘDZIE MOŻLIWA ZMIANA REGUŁ ZALICZENIA (W SZCZEGÓLNOŚCI OBNIŻENIE PROGU ZALICZENIA EGZAMINU).
 • PRACE EGZAMINACYJNE NA GRANICY ZALICZENIA (26-28 PKT) ZOSTAŁY SPRAWDZONE DLA PEWNOŚCI DWUKROTNIE.
 • PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU (MAILEM) PRACĘ BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ NA WNE W PIĄTEK 7.07. W GODZ. 10-11 (JEDYNY TERMIN). PROSZĘ O INFORMACJĘ NAJPÓŹNIEJ WE CZWARTEK WIECZOREM.
 • POPRAWA EGZAMINU ODBĘDZIE SIĘ 5.09.2017 O GODZ. 10:00 W AULI A NA WNE.
 • POPRAWA ĆWICZEŃ DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZALICZYŁY ICH W I TERMINIE, ODBĘDZIE SIĘ 29.08.2017 O GODZ. 10:00 W AULI B NA WNE.


Plan zajęć i materiały do wykładów

20/2 Sprawy organizacyjne. Geneza i ewolucja ekonomii politycznej
27/2 Głowne nurty ekonomii politycznej
6/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część I)
13/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część I) cd.
20/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część II)
27/3 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (część II) cd.
3/4 Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (część I)
10/4 Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (część II)
24/4 Ekonomia polityczna bezrobocia
8/5 zajęcia odwołane
15/5 Ekonomia polityczna międzynarodowej wymiany handlowej
22/5 Ekonomia polityczna integracji europejskiej
29/5 Ekonomia polityczna integracji europejskiej cd.
5/6 Ekonomia polityczna migracji


Zasady zaliczenia zajęć

 • Egzamin pisemny składający się z 30 pytań testowych, jednokrotnego wyboru, 2 pkt za każdą poprawną odpowiedź.

 • Obowiązujący materiał: wykłady + literatura wskazywana jako obowiązkowa do egzaminu w trakcie wykładów.

 • Z egzaminu można łącznie uzyskać 60 punktów. Minimum zaliczeniowe: 31 punktów.

 • Obowiązkowe jest zaliczenie ćwiczeń przed przystąpieniem do egzaminu.

 • Na ocenę końcową z przedmiotu (max. 100 punktów) składają się: punkty z egzaminu (max. 60) i punkty z ćwiczeń (max. 40).

 • Skala ocen końcowych:
  <51 => ocena 2
  51-60 => ocena 3
  61-65 => ocena 3+
  66-75 => ocena 4
  76-80 => ocena 4+
  >80 => ocena 5

Stronę odwiedzono 12319 razy

Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2017, 19:56