EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » MikroIII2011

Mikroekonomia III

2011/2012, semestr zimowy

II rok WNE UW
grupa 201, piątki godz. 8.00 - 9.35 s. 104
grupa 202, piątki godz. 9.45 - 11.20 s. 101

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk, kontakt: bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

dyżury: poniedziałki, godz. 12.00-13.00, pok. 401

Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Kolokwium odbędzie się na zajęciach 13 stycznia, w godzinach zajęć (każda grupa pisze osobno) w auli B. Dodatkowe zajęcia odbędą się 5 I (w czwartek) o godz. 8.00 i 9.45 w sali 101. Obecność na tych zajęciach nie jest obowiązkowa, a na kolokwium obowiązuje tylko materiał do Wyboru Społecznego (włącznie), czyli bez Asymetrii Informacji. Na dodatkowych zajęciach będzie można uzyskać dodatkowe punkty z aktywności. Ostatnie zajęcia odbędą się planowo 20 I, będzie to ostatni moment na uzyskanie punktów z aktywności.

Kolokwium poprawkowe odbędzie się 27 lutego, w poniedziałek, godz. 13.15-14.45, sala 205. Obowiązuje cały materiał omówiony na ćwiczeniach. Osoby zainteresowane, proszę do 17 lutego o e-maila z potwierdzeniem swojego uczestnictwa w tym kolokwium.

Uwaga: już są wyniki z kolokwium poprawkowego, załączone w pliku poniżej.


Literatura podstawowa:
Varian, H. R. (2002), Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN

Dodatkowe zbiory zadań:
Bergstrom, T. C. i H. R. Varian (2003), Mikroekonomia, ćwiczenia, PWN
Czarny, E. i E. Nojszewska (2000), Mikroekonomia: zbiór zadań, PWE
Laidler, D. i S. Estrin (1992), Wstęp do mikroekonomii: zadania i problemy, Gebethner


Zasady zaliczenia

  • kolokwium (70 pkt.)
na przedostatnich zajęciach, 90 minut, 3 „duże” zadania i 10 pytań testowych (test jednokrotnego wyboru)
  • aktywność na zajęciach (30 pkt.)
rozwiązywanie zadań: maksymalnie 3 pkt. za zadanie
prace domowe: 1 pkt. za poprawnie rozwiązane zadanie, do sprawdzenia przyjmowane będą wyłącznie bieżące prace domowe
kartkówka: 0-15 pkt
istnieje możliwość przyznawania punktów ujemnych z aktywności, w wypadku braku przygotowania do zajęć
  • obowiązkowy udział w zajęciach
można opuścić nie więcej niż 2 zajęcia (każda dodatkowa nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej o 5 pkt.)
  • oceny
punkty minimum punkty maksimum ocena końcowa
90 100 bardzo dobra
80 89 dobra plus
70 79 dobra
60 69 dostateczna plus
50 59 dostateczna
  • poprawa
tylko jedno kolokwium poprawkowe w sesji poprawkowej przed egzaminem poprawkowym: nie ma możliwości poprawy przed egzaminem w pierwszym terminie, w trakcie kolokwium poprawkowego nie można poprawiać oceny z aktywności (czyli można poprawić maksymalnie 70% oceny)

UWAGA: zaliczać ćwiczenia mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS


Plan zajęć

Zajęcia Data Temat Literatura Zadania Praca domowa
1 07/10 Równowaga cząstkowa. Nadwyżka konsumenta i producenta. Varian: 15.1-15.2, 16.1-16.5, 16.10, 14.2-14.4, 14.9 zad. I zad. 5, dla chętnych dodatkowo zad. 3
2 14/10 Ingerencje rządowe na rynku. Varian: 16.6-16.9 zad. II zad. 1 i 5, w grupie 201 również 4 pytanie testowe (całe rozwiązanie, nie tylko podanie poprawnej odpowiedzi)
3 21/10 Rynki czynników produkcji. Varian: 26 zad. III zad. 5
4 28/10 Rynek pracy. Varian: 23.7-23.10 zad. IV zad. 7, można przyjąć, że liczba pracowników jest zmienną dyskretną lub ciągłą - do wyboru, wskazówka: jako punkt wyjścia proszę przyjąć warunek równowagi mający dla p=1 postać: w=MP(L).
5 4/11 Równowaga ogólna. Varian: 29.1-29.5 zad. V zad. 4


Uwaga grupa 201 - w zadaniu 3i chyba pomyliliśmy się w zapisie ograniczenia budżetowego, bo źle nanieśliśmy na rysunek zasób początkowy, pierwsza osoba ma obu dóbr po 10, a druga obu po 20, myśmy pomyłkowo odczytali dla pierwszej osoby 10 x i 20 y, a dla drugiej 10 y i 20 x - proszę poprawić i rozwiązać poprawiony układ równań (dla siebie, a nie jako praca domowa do sprawdzenia), odpowiedzi podane na zajęciach dotyczą tego poprawnego układu równań, zad. 3. w obu grupach będziemy kontynuować na następnych zajęciach tzn. punkty ii, iii, iv i v - proszę się przygotować.

6 18/11 Równowaga ogólna cz. II. Varian: 29.5-29.8, 31 zad. VI zad. 3v, lista V + zad. 3 i zad. 7, lista VI
7 25/11 Równowaga ogólna cz. III- Gospodarka Robinsona Crusoe Varian: 30 zad. VII zad. 6 d
8 2/12 Efekty zewnętrzne Varian:32.1, 32.2, 32.7, 32.3-32.5 zad. VIII zad. 7
9 9/12 Dobra publiczne Varian:35.1-35.8, 32.6 zad. IX nie ma:-)
10 16/12 Wybór społeczny Varian:31.1 zad. X grupa o 8.00 zad. 6 i 7
11 5/01 czwartek!!! zajęcia dodatkowe w sali 101 Asymetria informacji cz. I Varian:36 zad. XI Uwaga, osoby, które były na zajęciach o 8 rano - 3d - w porównaniu z punktem c 3/4 surferów się ucieszy z obowiązkowego ubezpieczenia, są to ci wszyscy, którzy ubezpieczyliby się za składkę 1200 i wyższą, czyli ci o prawdopodobieństwie pogryzienia większym równym 0,06 zad. 6 (do przyniesienia 20 I)
12 13/01 aula B Kolokwium
13 20/01 Asymetria informacji cz. II Varian:36 zad. XII

zad. XIII - dodatkowe


Punktacja

/w tym miejscu będzie się pojawiała na bieżąco punktacja uzyskiwana z aktywności na zajęciach/

grupa 201, stan na 28 II 2012

grupa 202, stan na 20 I 2012


Stronę odwiedzono 9473 razy

Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2007, 10:11