EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » MikroIII2011221222

Mikroekonomia III

2010/2011, semestr letni

II rok WNE UW, JSEM
grupa 221, czwartki godz. 8.00 - 9.35 s. 208
grupa 222, czwartki godz. 9.45 - 11.20 s. 208

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk, kontakt: bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

dyżury w sesji poprawkowej: 30 VIII 2011 wtorek godz. 14.30-15.30, 9 IX 2011 piątek godz. 10.30-11.30, pok. 401

Uwaga: Kolokwium poprawkowe odbędzie się 30 VIII, wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 103. Proszę o kontakt e-mailowy pod koniec sierpnia w celu zgłoszenia zainteresowania kolokwium poprawkowym.

Są już oceny z kolokwium poprawkowego - załączone poniżej

WEJŚCIE NA PLATFORMĘ - MATERIAŁY Z WYKŁADÓW


Literatura podstawowa:

  • Varian, H. R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujecie nowoczesne, PWE
  • Bergstrom, T.C., Varian, H.R., Ćwiczenia z mikroekonomii, PWE

Zasady zaliczenia

  • kolokwium (70 pkt.)
na ostatnich zajęciach, 90 minut, 3 „duże” zadania i 8 pytań testowych (test wyboru)
  • aktywność na zajęciach (30 pkt.)
rozwiązywanie zadań: maksymalnie 3 pkt. za zadanie
prace domowe: 1 pkt. za poprawnie rozwiązane zadanie, do sprawdzenia przyjmowane będą wyłącznie bieżące prace domowe
kartkówka: 0-15 pkt
istnieje możliwość przyznawania punktów ujemnych z aktywności, w wypadku braku przygotowania do zajęć
  • obowiązkowy udział w zajęciach
można opuścić nie więcej niż 2 zajęcia (każda dodatkowa nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej o 5 pkt.)
  • oceny
punkty minimum punkty maksimum ocena końcowa
90 100 bardzo dobra
80 89 dobra plus
70 79 dobra
60 69 dostateczna plus
50 59 dostateczna
  • dodatkowe warunki zaliczenia
dodatkowym warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 35 pkt z kolokwium i uzyskanie przynajmniej 5 punktów z aktywności
  • poprawa
tylko jedno kolokwium poprawkowe w sesji poprawkowej: nie ma możliwości poprawy przed egzaminem, w trakcie kolokwium poprawkowego nie można poprawiać oceny z aktywności (czyli można poprawić maksymalnie 70% oceny)

UWAGA: zaliczać ćwiczenia mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS


Plan zajęć

Zajęcia Data Temat Literatura Zadania Praca domowa
1 17/02 Wprowadzenie.Równowaga na rynku dóbr finalnych i interwencje na rynku. - zad. I-III zad. A, B, C i E zad. F (grupa 221 dokończyć również zad. E - proszę pamiętać o analizie graficznej nadwyżki konsumenta, nadwyżki producenta i straty społecznej)
2 24/02 Równowaga na rynku dóbr finalnych i interwencje na rynku cz. II. Varian rozdz. I i XVI (Rynek i Równowaga) zad. I-III zad. G, 1, 2, 3, 4 i 5 zad. D (grupa 221 również 2 i 3)
3 03/03 Równowaga na rynku dóbr finalnych i interwencje na rynku cz. III. Varian rozdz. I i XVI (Rynek i Równowaga) zad. I-III zad. 6,7,8,10 zad. 12 będzie dokończone na kolejnych zajęciach nie ma :-)
4 10/03 Rynek czynników produkcji Varian rozdz. XXIV (Rynki czynników) zad. IV zad. 1 i 2, na kolejnych zajęciach będzie rozwiązywane zadanie 3 zad. 4
5 17/03 Rynek pracy Varian rozdz. XXIV (Rynki czynników)i przypomnieć sobie z zeszłego semestru rozdz. XVII (Technologia) zad. V zad. 1-7 nie ma :-)
6 24/03 Równowaga ogólna cz. I Varian rozdz. XXVII (Wymiana) i Varian rozdz. XXVIII (Produkcja) zad. VI i VII zad. 1, zad. 3, zad. 4, zad. 5 i zad. 7 zad. 2 (proszę napisać co to jest popyt nadwyżkowy i co o nim mówi prawo Walrasa), zad. 6 (proszę pokazać w diagramie Edgewortha) + dokończyć zad. 7 (wszystkie podpunkty, nie do oceny)
7 31/03 Równowaga ogólna cz. II Varian rozdz. XXVII (Wymiana) i Varian rozdz. XXVIII (Produkcja) zad. VI i VII zad. 8, zad. 9, zad. 11 zad. 10 i zad. 12
8 7/04 Kartkówka. Równowaga ogólna - dokończenie zadań. Varian rozdz. XXX (Efekty zewnętrzne) zad. VI i VIIzad. 12, 13 i 14 grupa o godz. 8.00, dla chętnych: - zad. 13 (tylko b,c i d) i 14 (tylko część ze "skrzynką Edgewortha")
9 14/04 Efekty zewnętrzne cz. I Varian rozdz. XXX (Efekty zewnętrzne) zad. VIII i IX zad. 1,2,3,5,7a zad. 4 i 6
10 21/04 Efekty zewnętrzne cz. II Varian rozdz. XXX (Efekty zewnętrzne) zad. VIII i IX, zad. 7 b i c, 8, 9, 10 nie ma :-) Wesołych Świąt!
11 28/04 Dobra publiczne cz. I Varian rozdz. XXXV (Dobra publiczne) zad. XI i XIIzad. 1-8 nie ma :-) miłej majówki
12 05/05 Dobra publiczne cz. II Varian rozdz. XXXV (Dobra publiczne) zad. XI i XII zad. 12 i 13
13 12/05 Powtórzenie Proszę przygotować ewentualne pytania do dotychczas omówionego materiału. Jeśli powtórzenie zajmie nam mniej niż czas zajęć, przejdziemy do zadań z asymetrii informacji, proszę być na to gotowym. zad. XIII
14 19/05 Kolokwium W SALI 203
15 26/05 Asymetria informacji Varian rozdz. XXXVI (Asymetria informacji) zad. XIV i XV zad. 9
16 2/06 Asymetria informacji c.d. Varian rozdz. XXXVI (Asymetria informacji) zad. XIV i XV

Punktacja

grupa 221 (godz. 8.00), stan na 31 VIII 2011

grupa 222 (godz. 9.45), stan na 31 VIII 2011


Stronę odwiedzono 5466 razy

Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2006, 22:25