EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » MikroIMilczarek

Semestr zimowy 2010/2011

Zajęcia

 • grupa 101: Czwartki 8:00-9:35, s. E
 • grupa 102: Czwartki 9:45-11:20, s. E

Prowadzący: Dominika Milczarek-Andrzejewska

 • kontakt: milczarek@wne.uw.edu.pl
 • dyżur: poniedziałki 15:00-16:30, s. 401

Literatura podstawowa:

 • Varian, H. R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujecie nowoczesne, PWE
 • Bergstrom, T.C., Varian, H.R., Ćwiczenia z mikroekonomii, PWE


Uwaga: Wyniki zajęć znajdują się w USOSie?. Prace mozna oglądać podczas dyżurów w poniedziałki w godz. 15.30-16.30 (s.401).


Plan zajęć, zadania do pobrania i obowiązkowe lektury na ćwiczenia (rozdz. z Variana)

7/10Spotkanie organizacyjne. Funkcjonowanie rynku - eksperyment--zad 1--
14/10Ograniczenie budżetowerozdz. 1.1-1.5 & 2zad 2--
21/10Preferencje konsumentarozdz. 3 & 4zad 3--
28/10Wybór konsumentarozdz. 5zad 4--
4/11Popyt konsumentarozdz. 6----
18/11Elastycznośćrozdz. 15.5-15.8zad 5 i 6--
25/11Preferencje ujawnione i indeksyrozdz. 7----
2/12Preferencje ujawnione i indeksy cd.rozdz. 7zad 7--
9/12Równanie Słuckiegorozdz. 8zad 8--
16/12Ograniczenie zasobowerozdz. 9zad. 9--
13/01Wybór międzyokresowyrozdz. 10 i 11zad. 10--
20/01Wybór w warunkach niepewności i Aktywa ryzykownerozdz. 12 i 13----


Zasady zaliczenia

 • kolokwia (70 pkt.)
kolokwium połówkowe: 60 minut, 3 zadania problemowe, 30 pkt.
kolokwium końcowe: 90 minut, 4 zadania problemowe, 40 pkt.
 • aktywność na zajęciach (30 pkt.)
 • obowiązkowy udział w zajęciach
można opuścić nie więcej niż 2 zajęcia (każda dodatkowa nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej o 5 pkt.)
 • poprawa
tylko jedno kolokwium poprawkowe w sesji poprawkowej: w trakcie kolokwium poprawkowego nie można poprawiać oceny z aktywności, można za nie uzyskać maksymalnie 70 pkt.
 • oceny
81-100 pkt.: 5
72-80 pkt.: 4+
64-71 pkt.: 4
57-63 pkt.: 3+
50-56 pkt.: 3
 • obowiązek zaliczenia sprawdzianów/kolokwium poprawkowego
dodatkowym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 35 pkt. z obu sprawdzianów lub minimum 35 pkt. z kolokwium poprawkowego, bez względu na liczbę punktów uzyskanych za aktywność

UWAGA: zaliczać ćwiczenia mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS

'This page has been visited 1099 times'

Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2011, 16:23