EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » TWP

Teoria wyboru publicznego

Wykład, obowiązkowy dla III roku ESP, semestr letni 2008/2009, poniedziałek godz. 16:45 s. 201

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ, A TU ODPOWIEDZI.


Plan zajęć

16/02 Sprawy organizacyjne. Homo oeconomicus w świecie polityki - wprowadzenie do TWP
23/02 Sektor publiczny oczami ekonomistów
2/03 Problemy dostarczania dóbr wspólnych (cz. I)
9/03 Problemy dostarczania dóbr wspólnych (cz. II)
16/03 Teoria wyboru społecznego (cz. I)
23/03 Teoria wyboru społecznego (cz. II)
30/03 Ekonomiczna teoria demokracji
6/04 Ekonomia konstytucyjna
20/04 Ekonomiczna teoria władzy
27/04 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu
4/05 Dr Tomasz Michalak (University of Liverpool): Czy niemożliwe jest możliwe? O twierdzeniu Arrowa raz jeszcze
11/05 Pogoń za rentą
18/05 Zajęcia odwołane w związku z Seminarium 7/05
25/05 Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń
1/06 Podsumowanie

Zasady zaliczenia zajęć

 • Egzamin pisemny złożony z pytań testowych i 2 krótkich pytań otwartych.
 • Na ocenę końcową z przedmiotu składają się: ocena z egzaminu (70%) i ocena z ćwiczeń (30%).

Polecana literatura /zob. także pozycje polecane w materiałach z poszczególnych wykładów i na ćwiczenia/

 • Wilkin J. (red.), 2005, Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. - podręcznik obowiązkowy
 • Buchanan J.M., 2003, Public Choice: The Origins and Development of a Research Program, Fairfax: Center for Study of Public Choice.
 • Buchanan J.M., 1997, Finanse publiczne w warunkach demokracji: systemy fiskalne a decyzje indywidualne, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A., 2005, Finanse publiczne a wybór publiczny: dwie odmienne wizje państwa, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Buchanan J.M., Tullock G., 1962, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Eusepi G., Hamlin A. (red), 2006, Beyond Conventional Economics. The Limits of Rational Behaviour in Political Decision Making, Cheltenham and Northampton, Mass.: Edward Elgar.
 • Farber D.A., Frickey P.P., 1991, Law and Public Choice. A Critical Introduction, Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Filipowicz L., Opawski K., 1992, „Teoria wyboru publicznego: wybrane koncepcje badawcze”, Ekonomista 3; str. .
 • Lissowski G. (red.), 2001, Elementy teorii wyboru społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., 2004, Konkurencja i kooperacja: teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, wyd. 2, Warszawa: PWN.
 • Metelska-Szaniawska K., 2005, „The Constitutional Economics Perspective on Post-Socialist Transition”, w: Instytucje – fundament czy fasada polityki makroekonomicznej?, praca zbiorowa, Warszawa: Wydawnictwa WNE UW; str. 54-97.
 • Mueller D.C., 2003, Public Choice III, Cambridge, etc.: Cambridge University Press.
 • Porębski Cz., 1999, Umowa społeczna. Renesans idei, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Straffin P.D., 2001, Teoria gier, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztaba S., 2002, Aktywne poszukiwanie renty. Teoria, przykłady historyczne, przejawy w polskiej gospodarce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Wilkin J., 2004, „Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej”, w: Wilkin J. (red.), Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, Warszawa: Wydawnictwa WNE UW; str. 7-32.

Teksty dostępne w bibliotece WNE, BUWie lub u prowadzącego.

Przydatne linki /lista będzie rozbudowana dalej w trakcie zajęć/

Stronę odwiedzono 6416 razy

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2009, 22:36