EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » Wstep2012b

Wstęp do ekonomii

2012/2013, semestr zimowy

Wykład odbywa się w poniedziałki, godz. 9.55-11.25, sala B, Audytorium Maximum - Kampus Centralny

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk, kontakt: bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

dyżury: poniedziałki, godz. 12.00-13.00, pok. 401

Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

W dniu 18 marca dyżur odbędzie się w nieco zmienionych godzinach: 13.15-14.00. Przepraszam za ewentualne utrudnienia.

Są już wyniki z egzaminu poprawkowego (załączone poniżej). Osoby zainteresowane wpisem do indeksu lub obejrzeniem pracy zapraszam w poniedziałek 18 marca o godz. 13.15 do pok. 401. Proszę o punktualność.

Wyniki egzaminu z uwzględnieniem terminu poprawkowego

Wyniki egzaminu i oceny EUROREG - z uwzględnieniem terminu poprawkowego

Terminy dyżurów w sesji (możliwość uzyskania wpisów do indeksu i obejrzenia egzaminów):

1) poniedziałek 28 stycznia 2013, godz. 10.00-13.00 (w tym terminie zapraszam także osoby starające się o zwolnienie z egzaminu ze względu na zaliczenie podobnego przedmiotu)

2) piątek 1 lutego 2013, godz. 11.00-12.30

Uwaga: dyżur w poniedziałek 4 lutego jest przeniesiony na piątek, 1 lutego!

Terminy egzaminu:

Termin zerowy: środa 23 stycznia 2013, 9.45-11.30, aula A budynek WNE UW

Termin pierwszy: wtorek 29 stycznia 2013, 10.00-11.30, aula A budynek WNE UW

Osoby, które podejdą do egzaminu w terminie zerowym i go nie zaliczą, tracą pierwsze podejście do egzaminu i mogą go poprawiać dopiero w sesji poprawkowej. Oznacza to, że trzeba wybrać, czy się podchodzi do egzaminu w terminie zerowym (pod koniec semestru) czy w pierwszym terminie (czyli na początku sesji). Zapisy na termin zerowy będę zbierać na dwóch najbliższych wykładach (19 i 26 listopada).


Literatura obowiązkowa:

podręcznik: Ekonomia dla prawników i nie tylko, pod red. M. Bednarskiego i J. Wilkina.

literatura dodatkowa: podawana na zajęciach


Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny, który odbędzie się na początku sesji. Egzamin ten składać się będzie z pytań testowych i otwartych. Dla osób chętnych, pod koniec semestru odbędzie się egzamin w terminie zerowym. Uwaga: osoby, które podejdą do egzaminu w terminie zerowym i go nie zaliczą, tracą pierwsze podejście do egzaminu i mogą go poprawiać dopiero w sesji poprawkowej.

Do egzaminu obowiązują treści przekazywane na wykładzie, zalecana literatura oraz orientacja w podstawowych faktach związanych ze stanem gospodarki w Polsce i na świecie.

  • oceny
punkty minimum punkty maksimum ocena końcowa
90 100 bardzo dobra
80 89 dobra plus
70 79 dobra
60 69 dostateczna plus
50 59 dostateczna

  • poprawa
egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS


Materiały z zajęć:

Wykład I Wykład II Wykład III Wykład IV Wykład V Wykład VI Wykład VII Wykład VIII Wykład IX Wykład X cz. I Wykład X cz. II Wykład XI Wykład XII


Stronę odwiedzono 2917 razy

Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2013, 17:55