EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » Wstep2014

Wstęp do ekonomii

2014/2015, semestr zimowy

Wykład odbywa się w poniedziałki, godz. 9.45-11.15, sala B, Audytorium Maximum - Kampus Centralny

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk, kontakt: bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

W semestrze letnim dyżury będą się odbywać w poniedziałki, w godz. 10.30-11.30, pok. 217.

UWAGA! Dyżur z 8 VI jest przeniesiony na 9 VI (wtorek) godz. 11.00-12.00, pok. 217. Przepraszam za ewentualne niedogodności i proszę o kontakt e-mailowy, gdyby chcieliby się Państwo spotkać w jakimś innym terminie.


Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Egzamin poprawkowy odbędzie się 4 marca (środa) godz. 13.15, sala A, budynek WNE UW (Długa 44/50).

wyniki egzaminu poprawkowego i oceny

Są już wyniki egzaminu i oceny. 23 II zostaną wpisane do systemu USOS.

wyniki egzaminu i oceny

Uwaga zmiana sali! Ostatnie zajęcia odbędą się 29 stycznia godz. 9.45-11.15 w sali 103 w budynku WNE UW (Długa 44.50).

Egzamin odbędzie się 30 stycznia 2015 godz. 13.00 sala A. Mickiewicza, Krakowskie Przedmieście.

Osoby, którym ten termin nie pasuje, mogą pisać egzamin 5 lutego 2015 godz. 12.00 aula A WNE UW, Długa 44/50. W tym celu konieczne jest zgłoszenie tego zamiaru do końca grudnia e-mailowo: bgonczaryk@wne.uw.edu.pl lub poprzez wpisanie się na listę w trakcie wykładu. Wszystkie osoby, które się nie zgłoszą, zostaną automatycznie zapisane na egzamin w dniu 30 stycznia. Forma i stopień trudności w przypadku obu tych terminów są takie same. Nie ma możliwości podejścia do obu z tych terminów.

lista osób zapisanych na egzamin 5 II, wersja z 1 II 2015


Literatura obowiązkowa:

podręcznik: Ekonomia dla prawników i nie tylko, pod red. M. Bednarskiego i J. Wilkina.

literatura dodatkowa: podawana na zajęciach


Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny, który odbędzie się na początku sesji. Egzamin ten składać się będzie z pytań testowych i otwartych.

Do egzaminu obowiązują w pierwszej kolejności treści przekazywane na wykładzie, wykraczające poza podręcznik, zaś w drugiej zalecana literatura oraz orientacja w podstawowych faktach związanych ze stanem gospodarki w Polsce i na świecie.

  • oceny
punkty minimum punkty maksimum ocena końcowa
90 100 bardzo dobra
80 89 dobra plus
70 79 dobra
60 69 dostateczna plus
50 59 dostateczna

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS

  • poprawa
egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS


Plan zajęć (odpowiednie rozdziały z podręcznika stanowiącego literaturę obowiązkową, wydanie trzecie 2007):

1. Czym zajmuje się ekonomia – wprowadzenie (Rozdział 1.) 13 X 2014

2. Podstawy metodologiczne ekonomii (Rozdział 2.) 20 X 2014

3. Zachowanie i wybór konsumenta (Rozdział 6. & 7.) 27 X 2014

4. Rynek (Rozdział 3.) 3 XI 2014

5. Teoria przedsiębiorstwa (Rozdział 4. & 7.) 17 XI 2014

6. Systemy gospodarcze i transformacja systemowa (Rozdział 1. i 19.) 24 XI 2014

7. Zawodność rynku i rola państwa (Rozdział 5.) 1 XII 2014

8. Podstawy analizy makroekonomicznej, wersja poprawiona (Rozdział 12., 14. i 15.) 8 X 2014

9. Wzrost i rozwój gospodarczy (Rozdział 17.) 15 XII 2014

10. Rola pieniądza i rynek finansowy (Rozdział 8. & 15.) 12 I 2014

11. Handel międzynarodowy (Rozdział 9. & 10.) 19 I 2014

12. Globalizacja i problemy krajów rozwijających się (Rozdział 18.) 26 I 2014

13. Powtórzenie 29 I 2014 (odrabianie zajęć z 10 XI wg planu poniedziałkowego, tzn. godz. 9.45-11.15, ale nastąpiła zmiana miejsca wykładu - sala 103, WNE UW, Długa 44/50)


Stronę odwiedzono 23300 razy

Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2015, 09:09