EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » Wstep2015

Wstęp do ekonomii

2015/2016, semestr zimowy

Wykład odbywa się w poniedziałki, godz. 9:45-11:15, Aula A budynek WNE UW

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk, kontakt: bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

dyżur w semestrze letnim - poniedziałki, godz. 10:30-11:30, pok. 301


Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Wyniki egzaminu poprawkowego

Wyniki egzaminu i oceny

Państwa oceny zostały już zatwierdzone w systemie USOS. Szczegóły dotyczące uzyskanych punktów z egzaminu znajdą Państwo w załączonym wyżej pliku. Egzamin poprawkowy odbędzie się 3 marca o godz. 13.15 w auli A na WNE UW - zgodnie z harmonogramem sesji poprawkowej. Forma egzaminu się nie zmieni. Zapraszam wszystkie osoby, którym nie udało się zaliczyć egzaminu bądź które do niego nie podeszły - nie trzeba się zapisywać na egzamin poprawkowy. Możliwa jest również poprawa uzyskanej oceny, w przypadku gdy egzamin został zaliczony w pierwszym terminie. W tym przypadku prosiłabym jednak o zgłoszenie e-mailowe do końca lutego, bym przygotowała dodatkowe egzemplarze egzaminu. Prace można będzie obejrzeć na moim dyżurze 22 lutego (poniedziałek) o godz. 10.30-11.30 w pok. 217. Będzie to również możliwe na kolejnych moich dyżurach w semestrze letnim, ale proszę wtedy o wcześniejsze zgłoszenie e-mailowe, bym wzięła ze sobą potrzebną pracę.

Egzamin odbędzie się 5.02.2016 godz. 12.00 - 13.30, Sala A. Mickiewicza w Audytorium Maximum, Krakowskie Przedmieście 26/28. Osoby, które zgłosiły się do dnia 14 grudnia mają możliwość napisania go w dniu 25.01.2016, godz. 9.45-11.15 (w terminie ostatnich zajęć, tzw. termin zerowy, sala A, ul. Długa 44/50). Forma egzaminu jest taka sama bez względu na termin przystąpienia do niego. Osoby, które przystąpią do egzaminu w dniu 25 stycznia nie będą mogły przystąpić do niego powtórnie w dniu 5 lutego. W razie razie niezaliczenia egzaminu przysługuje ten sam termin poprawki w trakcie sesji poprawkowej. W dniu 25 stycznia nie ma zajęć - osoby nie piszące w tym terminie egzaminu mają wolne.

Zajęcia zostały przeniesione do auli A, w budynku WNE UW (Długa 44/50).


Literatura obowiązkowa:

podręcznik: Ekonomia dla prawników i nie tylko, pod red. M. Bednarskiego i J. Wilkina.

literatura dodatkowa: podawana na zajęciach


Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny, który odbędzie się na początku sesji. Egzamin ten składać się będzie z pytań testowych i otwartych.

Do egzaminu obowiązują w pierwszej kolejności treści przekazywane na wykładzie, wykraczające poza podręcznik, zaś w drugiej zalecana literatura oraz orientacja w podstawowych faktach związanych ze stanem gospodarki w Polsce i na świecie.

  • oceny
punkty minimum punkty maksimum ocena końcowa
80 100 bardzo dobra
73 79 dobra plus
66 72 dobra
58 65 dostateczna plus
50 57 dostateczna
0 49 niedostateczna

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS

  • poprawa
egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS


Plan zajęć (odpowiednie rozdziały z podręcznika stanowiącego literaturę obowiązkową, wydanie trzecie 2007):

1. Czym zajmuje się ekonomia – wprowadzenie (Rozdział 1.) 5 X 2015

2. Podstawy metodologiczne ekonomii (Rozdział 2.) 12 X 2015

3. Zachowanie i wybór konsumenta (Rozdział 6. & 7.) 19 X 2015

4. Rynek (Rozdział 3.) 26 X 2015

5. Teoria przedsiębiorstwa (Rozdział 4. & 7.) 9 XI 2015

6. Systemy gospodarcze i transformacja systemowa (Rozdział 1. i 19.) 16 XI 2015

7. Zawodność rynku i rola państwa (Rozdział 5.) 23 XI 2015

8. Podstawy analizy makroekonomicznej (Rozdział 12., 14. i 15.) 30 XI 2015

9. Wzrost i rozwój gospodarczy (Rozdział 17.) 7 XII 2015

10. Rola pieniądza i rynek finansowy (Rozdział 8. & 15.) 14 XII 2015

11. Handel międzynarodowy (Rozdział 9. & 10.) 21 XII 2015

12. Globalizacja i problemy krajów rozwijających się (Rozdział 18.) 11 I 2015

13. Powtórzenie 18 I 2015

14. Egzamin - termin zerowy (tylko dla osób zapisanych) 25 I 2015


Stronę odwiedzono 11756 razy

Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2016, 11:24