EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » ZZL2014

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2014/2015, semestr zimowy

konwersatorium

poniedziałki: godz. 11.30- 13.00, s. 208

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk,

kontakt: bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

W semestrze letnim dyżury będą się odbywać w poniedziałki, w godz. 10.30-11.30, pok. 217.

UWAGA! Dyżur z 8 VI jest przeniesiony na 9 VI (wtorek) godz. 11.00-12.00, pok. 217. Przepraszam za ewentualne niedogodności i proszę o kontakt e-mailowy, gdyby chcieliby się Państwo spotkać w jakimś innym terminie.


Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Uwaga, są już wystawione oceny (załączony plik składa się z dwóch stron, z uwzględnieniem punktów za prezentacje i referaty oraz sumy punktów za aktywność, uaktualnione wyszczególnione punkty za aktywność znajdują się na dole strony):

Oceny 14 II 2015

Ostatnie zajęcia odbędą się 29 stycznia 2015, godz. 11.30, pok. 208. Ponieważ otrzymałam informację, że przygotowują się Państwo do piątkowego egzaminu, zajęcia te będą nieobowiązkowe i będą miały charakter konsultacji. Przypominam, że 29 stycznia upływa termin składania przez Państwo referatów - możemy się umówić, że do 29 stycznia prześlą mi je Państwo e-mailowo, a osoby, które nie zdążą donieść w tym terminie wersji papierowej, będą mogły jeszcze przez cały przyszły tydzień (do 5 lutego) zostawić ją na portierni.


Syllabus


Zasady zaliczenia

20% przygotowanie i aktywność na zajęciach

30% grupowa prezentacja studium przypadku

50% referat

  • oceny
punkty minimum punkty maksimum ocena końcowa
90 100 bardzo dobra
80 89 dobra plus
70 79 dobra
60 69 dostateczna plus
50 59 dostateczna

Szczegółowe zasady przedstawione zostały na pierwszych zajęciach i są zamieszczone poniżej w formie prezentacji z zajęć organizacyjnych.


Zajęcia organizacyjne 13 X 2014

Wprowadzenie do ZZL. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. 20 X 2014

Znaczenie struktury i kultury organizacyjnej. Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. 27 X 2014

Kapitał intelektualny firmy i jego pomiar. 3 XI 2014

Kapitał społeczny firmy i jego pomiar. 17 XI 2014

Zarządzanie zespołem. 24 XI 2014

Rekrutacja i selekcja cz. I - przygotowywanie i ocena listów motywacyjnych i CV. 1 XII 2014

Rekrutacja i selekcja cz. II. Metody docierania do kandydatów, rozmowy rekrutacyjne, testy, assessment centre. 8 XII 2014

Systemy szkoleń i rozwoju pracowników. Systemy oceniania pracowników. Systemy motywacyjne i wynagrodzenia. 15 XII 2014

Studia przypadków - 12, 19 i 26 I 2015.

Stronę odwiedzono 1600 razy


Tematy referatów - stan na 5 XII 2014

Podział na grupy (case study) - stan na 11 XI 2014

Punkty za przygotowanie i aktywność w trakcie zajęć - stan na 14 II 2015

Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2015, 09:11