EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » ZZL2015

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2015/2016, semestr zimowy

konwersatorium

środy: godz. 11.30- 13.00, s. J

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk,

kontakt: bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

dyżur w semestrze letnim - poniedziałki, godz. 10:30-11:30, pok. 301


Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Sprawdziłam Państwa referaty i wystawiłam oceny w systemie USOS. Szczegóły uzyskanej punktacji: Ostateczna punktacja uwzględniająca referaty i oceny

Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem składania referatów jest 3 II 2016. Po tym terminie referaty nie będą przyjmowane bez względu na powód spóźnienia, tak więc proszę, w miarę możliwości, spróbować wysłać referat zgodnie z pierwotnym terminem do 27 stycznia 2016. Proszę o przesyłanie referatów drogą e-mailową, referat uznajemy za doręczony, jeśli potwierdzę e-mailem, że go otrzymałam. W razie braku potwierdzenia, proszę o wysłanie ponowne lub podejście do mnie na konsultacje.


Syllabus


Zasady zaliczenia

20% przygotowanie i aktywność na zajęciach

30% grupowa prezentacja studium przypadku

50% referat

  • oceny
punkty minimum punkty maksimum ocena końcowa
100 110 bardzo dobra !
90 99 bardzo dobra
80 89 dobra plus
70 79 dobra
60 69 dostateczna plus
50 59 dostateczna

Szczegółowe zasady zostały przedstawione na pierwszych zajęciach i zostały zamieszczone poniżej w formie prezentacji z zajęć organizacyjnych.


Zajęcia organizacyjne 7 X 2015

Wprowadzenie do ZZL. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. 14 X 2015
Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. - Rozdział II: Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi.

Znaczenie struktury i kultury organizacyjnej. Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. 21 X 2015
Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział IV: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

Kapitał intelektualny firmy i jego pomiar. 28 X 2015
Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział III: Kapitał ludzki organizacji

Kapitał społeczny firmy i jego pomiar. 4 XI 2015
Do przeczytania na zajęcia: Nahapiet Janine, Ghoshal Sumantra (1998), "Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage", Academy of Management Review, vol. 23, no.2: 242-266

Zarządzanie zespołem. 18 XI 2015
Do przeczytania na zajęcia: Aleksy Pocztowski, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Rozdział 5. Kierowanie ludźmi w organizacji.

Rekrutacja i selekcja cz. I - przygotowywanie i ocena listów motywacyjnych i CV. 25 XI 2015
Wyjątkowo nie ma tekstu do przeczytania. Do wtorku 24 XI należy przesłać swoje CV i list motywacyjny w odpowiedzi na mojego e-maila z ofertami pracy.

Rekrutacja i selekcja cz. II. Metody docierania do kandydatów, rozmowy rekrutacyjne, testy, assessment centre. 9 XII 2015
Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział VI: Alokacja zasobów ludzkich organizacji

Systemy szkoleń i rozwoju pracowników. Systemy oceniania pracowników. Systemy motywacyjne i wynagrodzenia. 16 XII 2015
Do przeczytania na zajęcia: 1) Zarządzanie zasobami ludzkimi., red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział 12. - Proces szkolenia pracowników. + 2) Olive Lundy, Alan Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, 2000. Rozdział 9. Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami.

Studia przypadków - 13 i 20

27 I 2016 - konsultacje dla chętnych w pok 217, proszę o wcześniejsze zgłoszenie się drogą e-mailową


Ostateczna punktacja uwzględniająca referaty i oceny


Stronę odwiedzono 1177 razy

Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2016, 20:58