EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka07 » Interdyscyplinarna

Ekonomia interdyscyplinarna

Proseminarium, III rok, semestr zimowy 2007/2008

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska

OSTATECZNE WYNIKI SĄ JUŻ DOSTĘPNE PONIŻEJ.

DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH, ŻYCZĘ POWODZENIA W SESJI I W PRZYSZŁOŚCI!

Celem zajęć jest przedstawienie nowatorskich kierunków badań interdyscyplinarnych na styku ekonomii i innych nauk oraz przygotowanie przez studentów własnej pracy z wybranego zakresu tej tematyki. Przygotowaną pracę można rozwinąć w pracę dyplomową w ramach seminarium licencjackiego (III rok, semestr letni).

Plan i materiały do zajęć

1/10 Sprawy organizacyjne

BLOK I: CZĘŚĆ WARSZTATOWA

8/10 Jak przygotować dobrą pracę naukową? Wymagania ogólne WNE Zasady pisania prac WNE

BLOK II: CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

15/10 Ekonomia a polityka
22/10 Ekonomia w sferze władzy
29/10 Ekonomiczna analiza prawa
5/11 Związki ekonomii z socjologią
12/11 Ekonomia a psychologia. Związki ekonomii z innymi naukami (np. matematyką, fizyką, językoznawstwem...)

BLOK III: PREZENTACJE REFERATÓW I DYSKUSJE

19/11 Referat: Mateusz Ciszewski - Ekonomia a religia czyli jak zarobić na wierze?

Pytania: w prezentacji

26/11 Referat: Anna Rodak-Wilińska - Ile kosztuje dziecko?

Pytania: 1. Czy można wycenić życie ludzkie? 2. Jeżeli tak, to w jaki sposób?

3/12 Referat: Bartłomiej Nowak - "Ustawa kominowa" i jej wpływ na efektywność polskich przedsiębiorstw państwowych

Pytania: w prezentacji

10/12 Referat: Maja Kozak - Ceny transferowe - między teorią a praktyką

Pytania: 1. Jakie mogą być skutki ekonomiczne usytuwania spółek tej samej grupy w różnych krajach? 2. Jakie pytania należy sobie postawić, zanim rozpocznie się analizę funkcjonalną spółki?

17/12 Referat: Małgorzata Wróbel - Ekonomia kultury... czyli artyści w szponach sił rynkowych

Pytania: w prezentacji (dot. supergwiazd i obrazów)

7/01 Referat: Krzysztof Kurzawa - Ekonomiczne podejście do przestępczości. Nowe trendy w polityce karnej

Pytania: w prezentacji

14/01 Referat: Katarzyna Raszewska - Podstawy zachowań konsumentów i ich racjonalność

Pytania: w prezentacji

21/01 Referat: Adam Odojewski - Ekonomia zawodów prawniczych

Pytania: w prezentacji

Wyniki

Cząstkowe wyniki, wraz z propozycjami ocen końcowych, są dostępne tutaj (ostatnia aktualizacja 29/02).

Referaty i prezentacje

Każdy z uczestników proseminarium ma obowiązek przygotować referat w formie pisemnej (ok. 27000-36000 znaków), a następnie zaprezentować go w trakcie zajęć (ok. 45 minut). Referat może być przygotowany w języku angielskim, jednak prezentacja musi być po polsku.

Przygotowujący referat ma obowiązek przesłać prezentację referatu oraz propozycję dwóch pytań do dyskusji następującej po prezentacji mailem do piątku (do godz. 24:00) poprzedzającego zajęcia, w trakcie których referat zostanie wygłoszony. Prezentacja zostanie umieszczona na stronie powyżej. Pozostali uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z nią przed zajęciami i przygotować się do dyskusji. Uwaga: Pisemną wersje referatu należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie po jego prezentacji.

Zasady zaliczenia zajęć

 • Referaty
Za referat można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Aby referat został zaliczony musi być złożony i zaprezentowany w terminie (co dotyczy również wcześniejszego przesłania prezentacji i pytań do dyskusji). Poszczególne elementy brane pod uwagę przy ocenie referatów zostaną omówione w materiale do zajęć 11/10.
 • Prezentacje referatów
Za prezentację referatu można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Poszczególne elementy brane pod uwagę przy ocenie prezentacji zostaną omówione w materiale do zajęć 11/10.
 • Aktywny udział w zajęciach
Za aktywny udział w dyskusjach prowadzonych w trakcie zajęć można zdobyć do 3 punktów za każde zajęcia a maksymalnie 10 punktów w semestrze.
 • Ostateczna ocena
Ostateczna ocena wystawiana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z referatu, prezentacji i aktywności w trakcie zajęć. W sumie do zdobycia jest więc 50 punktów. Skala ocen:
41-50: ocena 5
37-40: ocena 4+
33-36: ocena 4
29-32: ocena 3+
25-28: ocena 3

Polecana literatura /lista będzie rozbudowywana dalej w trakcie zajęć/

 • Backhaus J. (red.), 2005, The Elgar Companion to Law and Economics, wyd. 2, Cheltenham and Northampton, Mass.: Edward Elgar.
 • Becker G.S., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa: PWN.
 • Bouckaert B., De Geest G. (red.), 2000, Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Buchanan J.M., 2003, Public Choice: The Origins and Development of a Research Program, Fairfax: Center for Study of Public Choice.
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A., 2005, Finanse publiczne a wybór publiczny: dwie odmienne wizje państwa, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Cooter R., Ulen T., 2004, Law & Economics, Boston, etc.: Addison-Wesley.
 • Czabański J., 2005, „Ekonomiczne podejście do przestępczości”, Edukacja Prawnicza 5; str. 24-28.
 • Diamond P., Vartiainen H. (red.), 2007, Behavioral Economics and Its Applications, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 • Eusepi G., Hamlin A. (red), 2006, Beyond Conventional Economics. The Limits of Rational Behaviour in Political Decision Making, Cheltenham and Northampton, Mass.: Edward Elgar.
 • Farber D.A., Frickey P.P., 1991, Law and Public Choice. A Critical Introduction, Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Filipowicz L., Opawski K., 1992, „Teoria wyboru publicznego: wybrane koncepcje badawcze”, Ekonomista 3; str. .
 • Frey B., Stutzer A. (red.), 2007, Economics and Psychology. A Promising New Cross-Disciplinary Field, Cambridge, Mass. and London: The MIT Press.
 • Glimcher P., 2004, Decisions, Uncertainty, and the Brain. The Science of Neuroeconomics, Cambridge, Mass. and London: The MIT Press.
 • Korobkin R.B., Ulen T.S., 2000, „Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics”, California Law Review 88; str. 1051-1144.
 • Lissowski G. (red.), 2001, Elementy teorii wyboru społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., 2004, Konkurencja i kooperacja: teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, wyd. 2, Warszawa: PWN.
 • McNutt P.A., 2005, Law, Economics and Antitrust. Towards a New Perspective, Cheltenham and Northhampton, Mass.: Edward Elgar.
 • Medema S.G., Mercuro N.,1997, Economics and the Law. From Posner to Post-Modernism, Princeton: Princeton University Press.
 • Metelska-Szaniawska, K., 2006, „Niezależność sądownictwa a wzrost gospodarczy”, Ekonomista 1; str. 89-104.
 • Metelska-Szaniawska K., 2005, „The Constitutional Economics Perspective on Post-Socialist Transition”, w: Instytucje – fundament czy fasada polityki makroekonomicznej?, praca zbiorowa, Warszawa: Wydawnictwa WNE UW; str. 54-97.
 • Metelska-Szaniawska K., Milczarek D., 2005, „Reformy gospodarcze w krajach postsocjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznej”, Ekonomista 3; str. 387-407.
 • Miceli T.J., 2004, The Economic Approach to Law, Stanford: Stanford University Press.
 • Morawski W., 2001, Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria, Warszawa: PWN.
 • Mueller D.C., 2003, Public Choice III, Cambridge, etc.: Cambridge University Press.
 • Parisi F., Smith V. (red.), 2005, The Law and Economics of Irrational Behavior, Stanford: Stanford University Press.
 • Pawłusiewicz K., Brożek B., 2002, „Prawo karne w świetle ekonomicznej teorii prawa (Uwagi krytyczne)”, Państwo i Prawo 12, str. 45-55.
 • Persson T., Tabellini G., 2003, The Economic Effects of Constitutions, Cambridge, Mass. and London: The MIT Press. *Persson T., Tabellini G., 2000, Political Economics. Explaining Economic Policy, Cambridge, Mass. and London: The MIT Press.
 • Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.), 2005, Ład instytucjonalny w gospodarce, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Posner R.A., 1973, Economic Analysis of Law, Boston: Little, Brown & Co. (wyd. 4, 1992).
 • Schaefer H.-B., Ott C., 2004, The Economic Analysis of Civil Law, Cheltenham and Northampton, Mass.: Edward Elgar.
 • Shavell S., 2005, „Ekonomiczna Analiza Prawa Wypadków”, Transformacje Prawa Prywatnego, numer amerykański.
 • Smelser N.J., Swedberg R. (red.), 2005, The Handbook of Economic Sociology, wyd. 2, New York, Princeton and Oxford: Russell Sage Foundation and Princeton University Press.
 • Straffin P.D., 2001, Teoria gier, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Stroiński R., 2005, „Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa (Law and Economics)”, w: Bednarski M., Wilkin J. (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis; str. 473-517.
 • Stroiński R., 2004, „O kosztach transakcyjnych i potrzebie analizy ekonomicznej w prawie handlowym”, Przegląd Prawa Handlowego 6; str. 36-45.
 • Stroiński R., 2002, „Ekonomiczna analiza prawa czyli w poszukiwaniu efektywności”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3; str. 549-583.
 • Sunstein C.R. (ed.), 2000, Behavioral Law & Economics, New York: Cambridge University Press.
 • Tyszka T. (red.), 2004, Psychologia ekonomiczna, Gdańsk" Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Tyszka T., 1997, Psychologia zachowań ekonomicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Webley P., Burgoyne C.B., Lea S.E.G., Young B.M., 2004, The Economic Psychology of Everyday Life, Hove and New York: Psychology Press.
 • Wilkin J. (red.), 2005, Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wilkin J., 2005, „Społeczny proces gospodarowania a ekonomia”, w: Bednarski M., Wilkin J. (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis; str. 17-29.
 • Wilkin J., 2004, „Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej”, w: Wilkin J. (red.), Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, Warszawa: Wydawnictwa WNE UW; str. 7-32.

Teksty dostępne w bibliotece WNE, BUWie lub u prowadzącego.

Przydatne linki /lista będzie rozbudowana dalej w trakcie zajęć/

  Część warsztatowa: 

Stronę odwiedzono 4450 razy

Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2008, 15:41