EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka12 » 13

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013

Wykłady i konwersatoria obowiązkowe

Wykłady i konwersatoria do wyboru

 • Socjalne aspekty integracji europejskiej

Ćwiczenia

 • Ekonomia polityczna
 • Ekonomiczna analiza polityki
 • HME - Historia myśli ekonomicznej
 • Microeconomics III
 • Mikroekonomia II
 • Mikroekonomia III
 • Political Economy

Seminaria licencjackie i magisterskie

 • Adaptacja polskich przedsiębiorstw wobec społecznych wyzwań transformacji systemowej i akcesji do UE
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Economic Analysis of Politics and Law
 • Ekonomiczna analiza polityki i prawa (seminarium licencjackie)
 • Ekonomiczna analiza polityki i prawa (seminarium magisterskie)
 • Ekonomiczne aspekty polityki społecznej
 • Polityka społeczna w Polsce i Unii Europejskiej. Aspekty ekonomiczne
 • Kapitał społeczny - perspektywa ekonomiczna (seminarium licencjackie)
 • Normy i sieci społeczne - podejście ekonomiczne (seminarium magisterskie)
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2013, 14:30