From Katedra Ekonomii Politycznej

Dydaktyka16: 17

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017

Wykłady, konwersatoria i ćwiczenia obowiązkowe

Pozostałe zajęcia - zapraszamy na profile pracowników Katedry na nowej stronie: http://www.ekonomiapolityczna.wne.uw.edu.pl

Retrieved from http://ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Dydaktyka16.17
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2017, 14:57