EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

EP2011 » Cw208

Ekonomia polityczna

Ćwiczenia, II rok, gr. 208, semestr letni 2010/2011, piątek godz. 9:45 s. 212

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


Podstawowe informacje dotyczące organizacji przedmiotu "Ekonomia polityczna" oraz zasad zaliczenia znajdują się tutaj.


WAŻNE INFORMACJE

  • Niespełnienie wymogu przesłania prezentacji najpóźniej wieczorem w dniu poprzedzającym dzień zajęć, na których ma być przedstawiona, skutkuje odjęciem 3 punktów od oceny prezentacji.
  • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności jest możliwość napisania wejściówki przypadającej na te zajęcia. Proszę o informację mailową o woli napisania takiej dodatkowej wejściówki w dniu zajęć, na których jesteście Państwo nieobecni, a jeśli to niemożliwe to najpóźniej do poniedziałku w kolejnym tygodniu. W odpowiedzi na zgłoszenie zaproponuję termin przeprowadzenia wejściówki, nie póżniej jednak niż do kolejnego piątku włącznie.
  • UŚCIŚLENIE ZASAD ZALICZENIA:
    1. Do jednego tekstu mogą być wygłoszone maksymalnie 3 komentarze.
    2. Komentarze i referaty, jeśli są przesyłane w wersji elektronicznej, muszą być wysłane przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie których są prezentowane.
  • Proszę o przesyłanie materiałów w formacie "pdf" albo "doc"/"ppt".
  • Osoby chętne rozwijać swoje zainteresowania z Ekonomii Politycznej i zbliżonej tematyki zachęcam do działania w Kole Naukowym Ekonomii Instytucjonalnej przy WNE UW. Kontakt - Tomasz Mielniczuk (Prezes Koła): tomek.mielniczuk@gmail.com.


Program zajęć

18/02 Sprawy organizacyjne.
25/02 Podstawy metodologiczne i główne nurty ekonomii politycznej

Temat 1: Bartłomiej Szewczak
Temat 2: Michał Góra

4/03 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (cz. I)

Temat 3: Michał Sobolewski
Temat 4: Jarosław Bontruk

11/03 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (cz. II)

Temat 5: Juliusz Jakubowski
Temat 6: Konrad Siwiński

18/03 Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (cz. I)

Temat 7: Anna Ziółkowska
*Komentarz nr 1: Jarosław Bontruk
*Komentarz nr 2: Katarzyna Juś
Temat 8: Olha Pyatnychka
*Komentarz nr 1: Katarzyna Dziuda
*Komentarz nr 2: Kamil Kwieciński

25/03 Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (cz. II)

Temat 9: Kamil Kwieciński
*Komentarz nr 1: Juliusz Jakubowski
*Komentarz nr 2: Katarzyna Juś
*Komentarz nr 3: Maciej Dziedzic
Temat 10: Joanna Zwierzycka
*Komentarz nr 1: Anna Ziółkowska
*Komentarz nr 2: Olha Pyatnychka
*Komentarz nr 3: Anna Rozesłaniec

1/04 Ekonomia polityczna bezrobocia

Temat 11: Justyna Zientek
*Komentarz nr 1: Kamil Kwieciński
*Komentarz nr 2: Michał Jabłonka
*Komentarz nr 3: Jarosław Bontruk
Temat 12: Paula Grad
*Komentarz nr 1: Izabela Duran

8/04 Międzynarodowa ekonomia polityczna

Temat 13: Zuzanna Trzaskoma
*Komentarz nr 1: Michał Góra
*Komentarz nr 2: Tomasz Wieczorek
Temat 14: Katarzyna Dziuda
*Komentarz nr 1: Bartłomiej Szewczak

15/04 Ekonomia polityczna integracji europejskiej

Temat 15: Jan Teresiński
*Komentarz nr 1: Sylwia Sawczuk
*Komentarz nr 2: Olha Pyatnychka
Temat 16: Anna Rozesłaniec
*Komentarz nr 1: Michał Jabłonka
*Komentarz nr 2: Maciej Dziedzic

29/04 Ekonomia polityczna migracji

Temat 17: Sylwia Sawczuk
*Komentarz nr 1: Joanna Zwierzycka
*Komentarz nr 2: Tomasz Wieczorek
*Komentarz nr 3: Michał Góra
Temat 18: Maciej Dziedzic
*Komentarz nr 1: Joanna Rudnicka
*Komentarz nr 2: Zuzanna Trzaskoma

13/05 Problemy podziału i nierówności w świetle ekonomii politycznej (cz. I)

Temat 19: Izabela Duran
*Komentarz nr 1: Jan Teresiński
*Komentarz nr 2: Dagmara Cisowska
*Komentarz nr 3: Justyna Zientek
Temat 20: Tomasz Wieczorek
*Komentarz nr 1: Paula Grad
*Komentarz nr 2: Konrad Siwiński
*Komentarz nr 3: Juliusz Jakubowski

20/05 Problemy podziału i nierówności w świetle ekonomii politycznej (cz. II)

Temat 21: Marta Bogucka
*Komentarz nr 1: Anna Ziółkowska
*Komentarz nr 2: Joanna Rudnicka
*Komentarz nr 3: Konrad Siwiński
Temat 22: Katarzyna Juś
*Komentarz nr 1: Jan Teresiński
*Komentarz nr 2: Joanna Zwierzycka
*Komentarz nr 3: Izabela Duran

27/05 Sprawiedliwy podział i "sprawiedliwy" system podatkowy (cz. I)

Temat 23: Michał Jabłonka
*Komentarz nr 1: Sylwia Sawczuk
*Komentarz nr 2: Zuzanna Trzaskoma
*Komentarz nr 3: Michał Góra
Temat 24: Joanna Rudnicka
*Komentarz nr 1: Dagmara Cisowska
*Komentarz nr 2: Bartłomiej Szewczak
*Komentarz nr 3: Anna Rozesłaniec

3/06 Sprawiedliwy podział i "sprawiedliwy" system podatkowy (cz. II)

Temat 25: Dagmara Cisowska
*Komentarz nr 1: Paula Grad
*Komentarz nr 2: Justyna Zientek
Podsumowanie zajęć


Wyniki

Cząstkowe wyniki z ćwiczeń w podziale na referaty (prace pisemne i prezentacje), komentarze, aktywność oraz wejściówki są dostępne tutaj (ostatnia aktualizacja 7/06/2011).

Stronę odwiedzono 5349 razy

Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2011, 03:27