EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

EP2015 » Cw206

Ekonomia polityczna

Ćwiczenia, II rok, gr. 206, semestr letni 2014/2015, piątek godz. 11:30 s. 206

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska

WYNIKI KOŃCOWE ĆWICZEŃ SĄ DOSTĘPNE PONIŻEJ. DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH.

INFORMACJA NA TEMAT POPRAWY: PATRZ TUTAJ.


Podstawowe informacje dotyczące organizacji przedmiotu "Ekonomia polityczna" oraz zasad zaliczenia znajdują się tutaj.


WAŻNE INFORMACJE

 • Wszelką korespondencję mailową związaną z ćwiczeniami należy przesyłać na adres .
 • Referaty należy przesyłać do prowadzącego drogą mailową, jak i składać u prowadzącego w wersji papierowej na początku zajęć, w trakcie których będą prezentowane.
 • Referaty przesyłane w wersji elektronicznej muszą być wysłane przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie których są prezentowane.
 • Proszę o przesyłanie referatów, a także prezentacji, w formacie "pdf".
 • Referat (praca pisemna) będzie oceniany także pod kątem poprawności w zakresie odwołań do cudzego dorobku. Odnośniki w tekście powinny mieć formę przypisów dolnych z podaniem źródła; praca powinna także mieć na końcu bibliografię (spis wykorzystanych źródeł). Przykładowy zapis bibliograficzny można znaleźć w wymogach WNE dla prac dyplomowych - zob. tutaj (wzór 6).
 • Prezentacja będzie oceniana oddzielnie dla obu osób w zakresie sposobu prezentowania, pozostałe elementy oceny są wspólne dla obu osób.
 • Nie jest wymagane przygotowanie komentarzy w wersji pisemnej, komentarze będą oceniane wyłącznie na podstawie ich prezentacji ustnej w trakcie zajęć.
 • W treści komentarza należy wskazać dokładnie, do której części (podtytuł bądź numer strony) tekstu odnosi się komentarz.
 • Prezentacja komentarza trwa do 3 minut.
 • Zgłoszenia preferowanych komentarzy (lista 3-4 tekstów według rankingu preferencji) należy przesyłać drogą mailową do 27/2/2015.
 • W celu uzyskania punktu za aktywność na zajęciach osoby, które uczestniczyły w dyskusji w trakcie danych zajęć, zgłaszają się do prowadzącego po tych zajęciach. Późniejsze zgłaszanie aktywności nie będzie punktowane.
 • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności jest możliwość napisania wejściówki przypadającej na te zajęcia w trakcie pierwszych zajęć po powrocie z nieobecności (ewentualnie kilku wejściówek, jeśli nieobecność była dłuższa). Proszę o informację mailową o woli napisania takiej dodatkowej wejściówki jak najszybciej (najlepiej w dniu zajęć, na których jesteście Państwo nieobecni), najpóźniej na 2 dni przed zajęciami, kiedy ma się odbyć ta dodatkowa wejściówka. Późniejsze pisanie zaległych wejściówek nie będzie możliwe.


Program zajęć

20/02 Sprawy organizacyjne
27/02 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (cz. I)

Referat: Szymon Lesiak
Komentarz 1:
Komentarz 2:
Komentarz 3:
Komentarz 4:

6/03 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (cz. II)

Referat: Dominik Janus
Komentarz 1: Szymon Lesiak
Komentarz 2: Weronika Żalińska
Komentarz 3:
Komentarz 4:

13/03 Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej - zajęcia odwołane
20/03 Ekonomia polityczna grup przestępczych

Referat: Urszula Gregorczyk, Aleksandra Łukaszewska
Komentarz 1: Adam Kozdój
Komentarz 2: Patrycja Marciniak
Komentarz 3: Aneta Kapela
Komentarz 4: Adam Kaczorowski

27/03 Ekonomia polityczna bezrobocia

Referat: Paulina Gaweł, Joanna Kawiorska
Komentarz 1: Adam Kozdój
Komentarz 2: Urszula Gregorczyk
Komentarz 3: Justyna Grzankowska
Komentarz 4: Katarzyna Pawlik

10/04 Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (temat z 13.03)

Referat: Adam Kozdój, Weronika Żalińska
Komentarz 1: Joanna Kawiorska
Komentarz 2: Szymon Lesiak
Komentarz 3: Justyna Białobrzeska
Komentarz 4: Joanna Stankiewicz

17/04 Ekonomia polityczna integracji europejskiej

Referat: Justyna Grzankowska, Aneta Kapela
Komentarz 1: Aleksandra Łukaszewska
Komentarz 2: Justyna Białobrzeska
Komentarz 3: Joanna Stankiewicz
Komentarz 4: Jakub Malec

24/04 Ekonomia polityczna migracji

Referat: Michał Bylicki, Patrycja Marciniak
Komentarz 1: Justyna Grzankowska
Komentarz 2: Aleksandra Łukaszewska
Komentarz 3: Aneta Kapela
Komentarz 4: Paulina Gaweł

15/05 Problemy podziału i nierówności w świetle ekonomii politycznej

Referat: Tomasz Kondracki
Komentarz 1: Joanna Kawiorska
Komentarz 2: Dominik Janus
Komentarz 3: Weronika Żalińska
Komentarz 4: Paulina Gaweł

22/05 Równość płci w świetle ekonomii politycznej

Referat: Ferhat Yilmaz, Katarzyna Pawlik
Komentarz 1: Urszula Gregorczyk
Komentarz 2: Patrycja Marciniak
Komentarz 3: Adam Kaczorowski
Komentarz 4: Tomasz Kondracki

29/05 Sprawiedliwy podział i "sprawiedliwy" system podatkowy

Referat: Paulina Pęza, Joanna Stankiewicz
Komentarz 1: Dominik Janus
Komentarz 2: Michał Bylicki
Komentarz 3: Jakub Malec
Komentarz 4:

5/06 Ekonomia polityczna kryzysu finansowego

Referat: Justyna Białobrzeska, Adam Kaczorowski
Komentarz 1: Katarzyna Pawlik
Komentarz 2: Tomasz Kondracki
Komentarz 3: Michał Bylicki
Komentarz 4:


Wyniki

Cząstkowe wyniki z ćwiczeń w podziale na referaty (prace pisemne i prezentacje), komentarze, aktywność oraz wejściówki, jak również wyniki końcowe są dostępne tutaj (ostatnia aktualizacja 14/6/2015).

Stronę odwiedzono 4663 razy

Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2015, 12:45