EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

EP2016 » Cw203

Ekonomia polityczna

Ćwiczenia, II rok, gr. 203, semestr letni 2015/2016, piątek godz. 13:15 s. 7

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


Podstawowe informacje dotyczące organizacji przedmiotu "Ekonomia polityczna" oraz zasad zaliczenia znajdują się tutaj. Pod powyższym linkiem także informacje dotyczące kolokowium poprawkowego.


WAŻNE INFORMACJE

 • Wszelką korespondencję mailową związaną z ćwiczeniami należy przesyłać na adres .
 • Referaty należy przesyłać do prowadzącego drogą mailową, jak i składać u prowadzącego w wersji papierowej na początku zajęć, w trakcie których będą prezentowane.
 • Referaty przesyłane w wersji elektronicznej muszą być wysłane przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie których są prezentowane.
 • Proszę o przesyłanie referatów, a także prezentacji, w formacie "pdf".
 • Referat (praca pisemna) będzie oceniany także pod kątem poprawności w zakresie odwołań do cudzego dorobku. Odnośniki w tekście powinny mieć formę przypisów dolnych z podaniem źródła; praca powinna także mieć na końcu bibliografię (spis wykorzystanych źródeł). Przykładowy zapis bibliograficzny można znaleźć w wymogach WNE dla prac dyplomowych - zob. tutaj (wzór 6).
 • Prezentacja będzie oceniana oddzielnie dla obu osób w zakresie sposobu prezentowania, pozostałe elementy oceny są wspólne dla obu osób.
 • Nie jest wymagane przygotowanie komentarzy w wersji pisemnej, komentarze będą oceniane wyłącznie na podstawie ich prezentacji ustnej w trakcie zajęć.
 • W treści komentarza należy wskazać dokładnie, do której części (podtytuł bądź numer strony) tekstu odnosi się komentarz.
 • Prezentacja komentarza trwa do 3 minut.
 • Zgłoszenia preferowanych komentarzy (lista 3-4 tekstów według rankingu preferencji) należy przesyłać drogą mailową do 26/2/2016.
 • W celu uzyskania punktu za aktywność na zajęciach osoby, które uczestniczyły w dyskusji w trakcie danych zajęć, zgłaszają się do prowadzącego po tych zajęciach. Późniejsze zgłaszanie aktywności nie będzie punktowane.
 • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności jest możliwość napisania wejściówki przypadającej na te zajęcia w trakcie pierwszych zajęć po powrocie z nieobecności (ewentualnie kilku wejściówek, jeśli nieobecność była dłuższa). Proszę o informację mailową o woli napisania takiej dodatkowej wejściówki jak najszybciej (najlepiej w dniu zajęć, na których jesteście Państwo nieobecni), najpóźniej na 2 dni przed zajęciami, kiedy ma się odbyć ta dodatkowa wejściówka. Późniejsze pisanie zaległych wejściówek nie będzie możliwe.


Program zajęć

19/02 Sprawy organizacyjne
26/02 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (cz. I)

Referat: Martyna Binder
Komentarz 1: Przemysław Mroczkowski
Komentarz 2:
Komentarz 3:
Komentarz 4:

4/03 Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (cz. II)

Referat: Alesia Kukharuk, Paula Stępień
Komentarz 1: Michał Budziszewski
Komentarz 2: Przemysław Mroczkowski
Komentarz 3:
Komentarz 4:

11/03 Zajęcia odwołane
18/03 Ekonomia polityczna grup przestępczych

Referat: Oskar Rychlica, Damian Trzciński
Komentarz 1: Karolina Świderek
Komentarz 2: Kamil Jankowski
Komentarz 3: Maciej Pawłowski
Komentarz 4:

1/04 Zajęcia odwołane
8/04 Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (temat z 11.03)

Referat: Adam Biniszewski, Pavel Chyzh
Komentarz 1: Albert Karwat
Komentarz 2: Aleksander Kowalski
Komentarz 3: Oskar Rychlica
Komentarz 4: Alesia Kukharuk

15/04 Ekonomia polityczna bezrobocia (temat z 1.04)

Referat: Maciej Pawłowski, Klaudia Strzała
Komentarz 1: Paula Stępień
Komentarz 2: Pavel Chyzh
Komentarz 3: Kamil Jankowski
Komentarz 4: Damian Trzciński

22/04 Ekonomia polityczna migracji

Referat: Albert Karwat, Aleksander Kowalski
Komentarz 1: Aneta Zajc
Komentarz 2: Barbara Gajus
Komentarz 3: Klaudia Strzała
Komentarz 4: Adam Biniszewski

29/04 Problemy podziału i nierówności w świetle ekonomii politycznej

Referat: Michał Budziszewski, Katarzyna Ciechomska
Komentarz 1: Albert Karwat
Komentarz 2: Aleksander Kowalski
Komentarz 3: Pavel Chyzh
Komentarz 4:

13/05 Równość płci w świetle ekonomii politycznej

Referat: Barbara Gajus
Komentarz 1: Aneta Zajc
Komentarz 2: Karolina Świderek
Komentarz 3: Michał Budziszewski
Komentarz 4: Klaudia Strzała

20/05 Sprawiedliwy podział i "sprawiedliwy" system podatkowy

Referat: Przemysław Mroczkowski
Komentarz 1: Barbara Gajus
Komentarz 2: Paula Stępień
Komentarz 3: Alesia Kukharuk
Komentarz 4: Adam Biniszewski

27/05 Brak zajęć (dzień dziekański)
3/06 Ekonomia polityczna kryzysu finansowego (temat z 27.05) & Ekonomia polityczna integracji europejskiej (temat z 15.04)
Referat 1: Karolina Świderek, Aneta Zajc
Referat 2: Kamil Jankowski, Jakub Żuchniewski
Komentarz 1 (ref. 1): Maciej Pawłowski
Komentarz 2 (ref. 1): Damian Trzciński
Komentarz 3 (ref. 1): Oskar Rychlica


Wyniki

Cząstkowe i końcowe wyniki z ćwiczeń w podziale na referaty (prace pisemne i prezentacje), komentarze, aktywność oraz wejściówki, są dostępne tutaj (ostatnia aktualizacja 20/6/2016). Przepraszam za brak sortowania po numerach indeksu, który wynika z problemu technicznego.

Stronę odwiedzono 1223 razy

Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2016, 10:57