EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

EP2016 » Cw206207209

Ekonomia Polityczna - ćwiczenia, grupa 209, 207, 208

II rok, semestr letni 2015/2016
grupa 209: środa, godz. 9:45 - 11:20, sala 102
grupa 206: środa, godz. 11:30 - 13:05, sala 103
grupa 207: środa, godz. 13:15 - 14:50, sala C


prowadzący ćwiczenia: Beata Łopaciuk-Gonczaryk
bgonczaryk@wne.uw.edu.pl
dyżur: poniedziałki, godz. 10:30-11:30, pok. 301 (uwaga: ostatni dyżur w sesji, 27 czerwca, odbędzie się wyjątkowo w godzinach 11:30-12:30)


Informacje dotyczące organizacji ćwiczeń i wykładu z Ekonomii Politycznej oraz szczegółowe zasady zaliczenia znajdują się na ogólnej stronie przedmiotu: powrót do tej strony.Ogłoszenia

Uwaga! Zamieściłam na dole strony punktację uzyskaną w całym semestrze i oceny. W najbliższych dniach (najpóźniej do poniedziałku 27 VI) będę wstawiała oceny do systemu USOS. Proszę więc o zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w Państwa punktacji e-mailowo, najpóźniej do najbliższego piątku. W poniedziałek 27 VI zostawię Państwa referaty na portierni do odbioru. Mój poniedziałkowy dyżur (27 VI, ostatni dyżur w sesji) odbędzie się godzinę później niż zazwyczaj, czyli 11.30-12.30 w pok. 301.

Uwaga! Zajęcia 25 V 2016 są odwołane z powodu choroby. Jeśli chodzi o grupy o godz. 9.45 i 11.30 (gr. 209 i 206) to całe zajęcia przenosimy na 8 czerwca (zajęcia zaplanowane jako powtórzeniowe, do tej pory bez tematów) - czyli będzie na nich normalnie kartkówka, prezentacja, komentarze i dyskusja. Jeśli chodzi o grupę o 13.15 (gr 207) to na 8 czerwca mamy już zaplanowane tematy, tak więc kartkówka i komentarze zostaną przeniesione na 1 VI (będą w tym dniu dwie kartkówki i dwie serie komentarzy, a dyskusja będzie dotyczyć dwóch tematów), a sama prezentacja zostanie przeniesiona na 8 VI (jest to prezentacja jednej osoby, Pani Dominiki, która i tak miała być krótsza niż prezentacja standardowa, więc zdążymy). Proszę o kontakt e-mailowy wszystkie osoby, które miały mieć 25 V prezentacje i komentarze i potwierdzenie nowych ustaleń. Jeśli chodzi o samą kartkówkę, wszyscy mają możliwość napisania jej innego dnia zajęciowego niż wyżej ustalony (w innej grupie lub na przerwach) lub na dyżurach 30 V i 6 VI, godz. 10.30-11.30, pok. 301. Przedłuża się czas przesłania przełożonych prezentacji i referatów do 7 VI. Przepraszam za spowodowane utrudnienia. Zmiany terminów są już uwzględnione w zamieszczonym poniżej harmonogramie prezentacji i komentarzy.

Uwaga! W grupie 207 (godz. 13.15) zajęcia w dniu 11 maja 2016 się nie odbędą. Planowana wejściówka, prezentacja i komentarze są przeniesione na zajęcia powtórzeniowe, czyli na 8 czerwca 2016. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość napisania wejściówki z tego tematu w dniu 11 maja na zajęciach o godz. 9.45 lub 11.30.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim jest możliwość napisania wejściówki przypadającej na te zajęcia w trakcie pierwszego dyżuru po powrocie z nieobecności (lub ewentualnie w czasie pierwszych zajęć po powrocie z nieobecności). Należy przynajmniej dzień wcześniej uprzedzić o takim zamiarze e-mailowo. Nie ma możliwości napisania zaległych wejściówek w późniejszym terminie.


Zapisy na referaty i komentarze

grupa 209 (godz. 9.45), stan na 24 maja 2016

grupa 206 (godz. 11.30), stan na 24 maja 2016

grupa 207 (godz. 13.15), stan na 24 maja 2016


Punktacja i oceny

grupa 209 (godz. 9.45), stan na 21 czerwca 2016 - punktacja finalna i oceny

grupa 206 (godz. 11.30), stan na 21 czerwca 2016 - punktacja finalna i oceny

grupa 207 (godz. 13.15), stan na 21 czerwca 2016 - punktacja finalna i oceny


Stronę odwiedzono 5581 razy

Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2016, 20:55