EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Main » BeataLopaciukENG

 

Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Ph D

Contact information

Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Długa street 44/50, 00-241 Warsaw, r. 217, bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

office hours: Monday, 10:30-11:30, room 301

Attention! My last office hours in exam-period (on 27th June) are at 11:30-12:30, room 301.

Courses taught 2015/2016

Introduction to economics - run in Polish - lecture, Fall semester)

Introduction to economics - run in English - lecture, Fall semester

Ethical standards and financial law - run in English - lecture, Fall semester)

Human Resources management - run in Polish - seminar, Fall semester

Political economy - run in Polish, Spring semester

SOCIAL CAPITAL – WHY TRUST, SOCIAL NORMS AND NETWORKS ARE IMPORTANT FOR INDIVIDUALS, ORGANISATIONS, COMMUNITIES AND NATIONAL ECONOMIES? - run in Polish, Fall and Spring semester (master thesis seminar)

Social capital - economic perspective - run in Polish, Fall and Spring semester (bachelor thesis seminar)

Research interests

social capital, social networks analisis, good governance, new institutional economics, theory of the firm, methodology of economics, methods of social sciences' researches

Publications

1. Collaboration strategies for publishing articles in international journals - a study of Polish scientists in economics, "Social Networks", 44/2016, p. 50-63: http://authors.elsevier.com/a/1RacX1M9LHMm4x
2. Teaming up or writing alone - authorship strategies in leading Polish economic journals, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (35)/2015, p. 5-24 (wraz z Grażyną Bukowska i Janem Fałkowskim)
3. Czy ekonomiści umieją współpracować - krótki esej o złożonych związkach między konkurencją a kooperacją, w: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015; str. 102-114. see the book
4. Publish or perish - uwarunkowania produktywności Polaków w dziedzinie ekonomii, w: "Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce", red. Marian Gorynia, Stanisław Rudolf, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2014, s. 146-169 (wraz z Grażyną Bukowską).
5. Grupy producentów rolnych a kapitał społeczny - potencjalne zależności, "Wieś i Rolnictwo", 3 (164)/2014, s. 137-156 (wraz z Aleksandrą Chlebicką i Janem Fałkowskim)
6. Determinanty sukcesów publikacyjnych naukowców, "Nauka", nr 3/2013, s. 59-86 (wraz z Grażyną Bukowską).
7. Kapitał społeczny a dobre rządzenie, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 164-185.
8. Pomiar i bazy wskaźników dobrego rządzenia - omówienie i prezentacja wybranych wskaźników, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 265-279 (wraz z Łukaszem Hardtem).
9. Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 315-339 (wraz z Anetą Kargul-Wasiluk i Janem Fałkowskim).
10. Kilka uwag na temat koncepcji dobrego rządzenia z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego, "Zarządzanie publiczne", nr 2(20)/2012, s. 24-41 (wraz z Janem Fałkowskim).
11. Mierzenie kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa", nr 1/2/2012, s. 1-24.
12. Wpływ kapitału społecznego na dobrobyt materialny jednostki – głos w dyskusji, "Zarządzanie publiczne", nr 14/2012, s. 59-70 (wraz z Janem Fałkowskim).
13. The role of social capital and informal cooperation: market integration of farms in Poland, w: "Structural change in agriculture and rural livelihoods: policy implications for the new member states of the European Union", red. Mollers Judith, Buchenrieder Gertrud, Csaki Csaba, Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe IAMO, 2011, s. 159-179 (wraz z Dominiką Milczarek-Andrzejewską i Tomaszem Wołkiem).
14. Kapitał społeczny firmy, "Polityka społeczna", nr 7(448)/2011, s. 2-6.
15. Corporate social capital – results of empirical research in a financial institution, Procedia - Social and Behavioral Sciences, volume 10/2011, p. 62-67, online: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/10
16. Więzi społeczne, zaufanie i kapitał społeczny, w: Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, red. Golinowska Stanisława, Wilkin Jerzy, Bednarski Marek, Sztanderska Urszula, Socha Mieczysław, Balcerzak-Paradowska Bożena, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009, s. 33-49.
17. Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników, Gospodarka Narodowa, nr 1-2/2008, s. 37-55.
18. Kapitał społeczny a instytucje - konceptualizacja i relacje, Ekonomia, nr 21/2008, s. 64-95.
19. Kapitał społeczny a nowa ekonomia instytucjonalna, w: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, red. Szczepański Marek, Bierwiczonek Krzysztof, Nawrocki Tomasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 45-59.

Stronę odwiedzono 2377 razy

Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2016, 14:22