EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Main » BeataLopaciukGonczaryk

Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Kontakt

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, pok. 217, bgonczaryk@wne.uw.edu.pl
dyżury w semestrze letnim - poniedziałki, godz. 10:30-11:30, pok. 301 (uwaga: ostatni dyżur w sesji, 27 czerwca, odbędzie się wyjątkowo w godzinach 11:30-12:30)

Prowadzone zajęcia 2015/2016

Wstęp do ekonomii - wykład (I rok studiów I stopnia, semestr zimowy)

Introduction to economics - wykład (I rok studiów I stopnia, semestr zimowy)

Ethical standards and financial law - wykład (dla specjalności Quantitative Finance, rok I studiów II stopnia, semestr zimowy)

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - konwersatorium (semestr zimowy)

Ekonomia Polityczna - ćwiczenia (rok II studiów I stopnia, semestr letni)

Kapitał społeczny; znaczenie zaufania, norm i sieci społecznych na poziomie jednostek, organizacji, społeczeństw lokalnych i gospodarek państwowych - seminarium magisterskie (semestr zimowy i letni)

Kapitał społeczny - perspektywa ekonomiczna - seminarium licencjackie (semestr zimowy i letni)

Zainteresowania badawcze

kapitał społeczny, analiza sieci społecznych, jakość rządzenia, nowa ekonomia instytucjonalna, teoria firmy, metodologia ekonomii, metody badań społecznych

Projekty badawcze

1. „Współpraca a publikacje w renomowanych czasopismach - analiza determinant produktywności polskich naukowców w dziedzinie ekonomii”, kierownik projektu, grant NCN, WNE UW 2012-2014.
2. „Kapitał społeczny jako warunek tworzenia się grup producentów rolnych w Polsce”, wykonawca projektu kierowanego przez dr Aleksandrę Chlebicką, grant NCN, SGGW i WNE UW 2011-2013.
3. „Jakość rządzenia i poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi: konceptualizacja, pomiar i instytucjonalizacja zasad dobrego rządzenia (good governance) w Polsce“, wykonawca projektu kierowanego przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WNE UW 2010-2012.
4. „Kapitał społeczny korporacji – wpływ relacji i norm społecznych istniejących wewnątrz korporacji na jej efektywność”, grant promotorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WNE UW 2007-2009.

Publikacje

1. Collaboration strategies for publishing articles in international journals - a study of Polish scientists in economics, "Social Networks", nr 44/2016, s. 50-63: http://authors.elsevier.com/a/1RacX1M9LHMm4x
2. Teaming up or writing alone - authorship strategies in leading Polish economic journals, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (35)/2015, s. 5-24 (wraz z Grażyną Bukowska i Janem Fałkowskim)
3. Czy ekonomiści umieją współpracować - krótki esej o złożonych związkach między konkurencją a kooperacją, w: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015; str. 102-114. Obejrzyj książkę
4. Publish or perish - uwarunkowania produktywności Polaków w dziedzinie ekonomii, w: "Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce", red. Marian Gorynia, Stanisław Rudolf, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2014, s. 146-169 (wraz z Grażyną Bukowską).
5. Grupy producentów rolnych a kapitał społeczny - potencjalne zależności, "Wieś i Rolnictwo", 3 (164)/2014, s. 137-156 (wraz z Aleksandrą Chlebicką i Janem Fałkowskim)
6. Determinanty sukcesów publikacyjnych naukowców, "Nauka", nr 3/2013, s. 59-86 (wraz z Grażyną Bukowską).
7. Kapitał społeczny a dobre rządzenie, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 164-185.
8. Pomiar i bazy wskaźników dobrego rządzenia - omówienie i prezentacja wybranych wskaźników, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 265-279 (wraz z Łukaszem Hardtem).
9. Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 315-339 (wraz z Anetą Kargul-Wasiluk i Janem Fałkowskim).
10. Kilka uwag na temat koncepcji dobrego rządzenia z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego, "Zarządzanie publiczne", nr 2(20)/2012, s. 24-41 (wraz z Janem Fałkowskim).
11. Mierzenie kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa", nr 1/2/2012, s. 1-24.
12. Wpływ kapitału społecznego na dobrobyt materialny jednostki – głos w dyskusji, "Zarządzanie publiczne", nr 14/2012, s. 59-70 (wraz z Janem Fałkowskim).
13. The role of social capital and informal cooperation: market integration of farms in Poland, w: "Structural change in agriculture and rural livelihoods: policy implications for the new member states of the European Union", red. Mollers Judith, Buchenrieder Gertrud, Csaki Csaba, Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe IAMO, 2011, s. 159-179 (wraz z Dominiką Milczarek-Andrzejewską i Tomaszem Wołkiem).
14. Kapitał społeczny firmy, "Polityka społeczna", nr 7(448)/2011, s. 2-6.
15. Corporate social capital – results of empirical research in a financial institution, Procedia - Social and Behavioral Sciences, volume 10/2011, p. 62-67, online: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/10
16. Więzi społeczne, zaufanie i kapitał społeczny, w: Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, red. Golinowska Stanisława, Wilkin Jerzy, Bednarski Marek, Sztanderska Urszula, Socha Mieczysław, Balcerzak-Paradowska Bożena, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009, s. 33-49.
17. Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników, Gospodarka Narodowa, nr 1-2/2008, s. 37-55.
18. Kapitał społeczny a instytucje - konceptualizacja i relacje, Ekonomia, nr 21/2008, s. 64-95.
19. Kapitał społeczny a nowa ekonomia instytucjonalna, w: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, red. Szczepański Marek, Bierwiczonek Krzysztof, Nawrocki Tomasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 45-59.

Stronę odwiedzono 47477 razy

Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2016, 14:18