EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Main » DominikaMilczarek

dr Dominika Milczarek-Andrzejewska

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony, na której znajdują się informacje o:

zainteresowaniach naukowych prowadzonych zajęciach wybranych publikacjach
udziale w projektach naukowych członkostwie w stowarzyszeniach naukowych otrzymanych stypendiach


Kontakt


Prowadzone zajęcia

Zajęcia w semestrze zimowym 2010/2011:

Zajęcia w semestrze letnim 2010/2011:

Zajęcia prowadzone poza Wydziałem Nauk Ekonomicznych

 • 2005 - “Introduction to Microeconomics” oraz „Seminar on Economics of the European Union” w Chair of the Economics Department, Allegheny College, Pennsylvania w USA.
 • 2004 - wykłady „Agricultural Policy in Transition Countries” oraz “European Union Enlargement and Accession” w ramach kursu “Applied Welfare Economics and Agricultural Policy”, na Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät Fachgebiet Agrarpolitik, Humboldt-Universität zu Berlin w Niemczech.

do góry


Zainteresowania naukowe

Ekonomika rolnictwa; Nowa Ekonomia Instytucjonalna i Nowa Ekonomia Politycznado góry


Publikacje

Książki:

 • "Farm-level restructuring in Poland. Evidence from dairy sector", International Institute for Environment and Development (IIED), London 2008 (współautorzy: Agata Malak-Rawlikowska Agata, Jan Fałkowski i Jerzy Wilkin)
 • "Restructuring Market Relations in Food and Agriculture in Central and Eastern Europe", Agroinform Publisher Co Ltd., Budapest 2008 (red.: Csaba Csaki, Csaba Forgacs, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Jerzy Wilkin)
 • "The Dairy Sector in Poland" w serii: Regoverning Markets Agrifood Sector Study, International Institute for Environment and Development (IIED), London 2007 (współautorzy: Jerzy Wilkin, Agata Malak-Rawlikowska and Jan Fałkowski).
 • "Privatization as a Process of Institutional Change. The Case of State Farms in Poland" w serii: "Institutional Change in Agriculture and Natural Resources", Vol. 11, Shaker Verlag, Aachen 2002.

Rozdziały w książkach:

 • "Współpraca pomiędzy rolnikami, mleczarniami i handlem" w: Parzonko, A. (red.) "Uwarunkowania ekonomiczne produkcji mleka w polskich gospodarstwach w perspektywie liberalizacji polityki rolnej", ZPPM, Warszawa 2008, s. 106-125, (współautorzy: Agata Malak-Rawlikowska i Jan Fałkowski)
 • "Privatization of State Farms in Poland - A New Institutional Approach" w: Beckmann, V. and Hagedorn, K. (red.) "Understanding Agricultural Transition. Institutional Change and Economic Performance in a Comparative Perspective", Shaker, Aachen 2007, s. 161-190
 • "Country Studies: Countries in Transition from State Control. Poland" w: Vorley, B.; Fearne, A.; Ray, D. (red.) "Regoverning Markets. A Place for Small-Scale Producers in Modern Agrifood Chains?", Gower Publishing, Aldershot, UK 2007, s.95-104 (współautorzy: Jerzy Wilkin, Małgorzata Juchniewicz)
 • "Dairy food chain restructuring in Poland - Causes and impacts" w: Petrick, M. i Buchenrieder, G. "Sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector?", IAMO, Halle 2007, s.200-218 (współautorzy: Agata Malak-Rawlikowska, Jan Fałkowski)
 • "Instytucje a wzrost gospodarczy w świetle badań empirycznych" w: Brzozowski, M.; Gierałtowski, P.; Milczarek, D. i Siwińska-Gorzelak, J. "Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s.18-42;
 • "Zmiana instytucjonalna a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych" w: Brzozowski, M.; Gierałtowski, P.; Milczarek, D. i Siwińska-Gorzelak, J. "Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s.44-70;
 • "Are macro policies adjusted to institutional arrangements at the micro level? Some evidence from Polish Agriculture during transition" w: Curtiss, J.; Balmann, A.; Dautzenberg, K. i Happe, K. (red) "Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies. Challenges and Strategies.", IAMO, Halle 2006, s.205-220 (współautor: Jan Fałkowski).
 • "Regoverning Agrifood Markets in CEEC - Poland's Pork and Apple Markets" w: Brosig, S. i Hockmann, H. (red) "How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe", IAMO, Halle 2005, s.22-39 (współautor: Jerzy Wilkin i Małgorzata Juchniewicz).
 • "Polityczne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych - przykłady badań empirycznych" w: Wilkin, J. (red.) "Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?", Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, s.113-145 (współautor: Katarzyna Metelska-Szaniawska).
 • "Credit to Rural Areas in Poland" w: "Financial Services and Intermediation in the EU Candidate Countries: Issues and Recommendations in the Context of the Internal Market Acquis", European Institute, Sofia 2003, s.201-220.
 • "Analiza zmian instytucjonalnych na przykładzie procesu prywatyzacji w polskim rolnictwie" w: "Dziesięć lat po okrągłym stole. Stan gospodarki i nauk ekonomicznych w Polsce", wydawnictwo "Nowy Dziennik", Warszawa 2000, s.304-318.

Artykuły w czasopismach:

 • "Koncentracja produkcji mleka w Polsce a kanały zbytu", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3/2008, s. 45-59 (współautorzy: Agata Malak-Rawlikowska, Jan Fałkowski)
 • "Regoverning the Dairy Sector in Poland", Society and Economy, 30/2008, s. 29-77 (współautorzy: Agata Malak-Rawlikowska, Jan Fałkowski, Jerzy Wilkin)
 • "Polityka rolna a oczekiwania rolników", Wieś i Rolnictwo, 1(138)/2008, s.124-139 (współautor Jan Fałkowski).
 • "Conceptutal Framework for Analysing Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods", IAMO Discussion Paper, No 113/2007, s.1-83 (współautor).
 • "Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce - przyczyny i skutki", Roczniki Nauk Rolniczych, Zeszyt 1 Tom 94/2007, s.95-108 (współautorzy: Agata Malak-Rawlikowska i Jan Fałkowski).
 • "Wnioski i doświadczenia z programu Banku Światowego PAOW dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - na przykładzie podkomponentu Reorientacji i Przekwalifikowań", Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom VII, Zeszyt 4, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa i Poznań 2005, s.271-277 (współautor: Katarzyna Zawalińska).
 • "Reformy gospodarcze w krajach postsocjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznej", Ekonomista 3/2005, s.387-407 (współautor: Katarzyna Metelska-Szaniawska).
 • "Dywersyfikacja działalności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. Wyniki badań w województwie podlaskim, podkarpackim i dolnośląskim", Wieś i Rolnictwo 4/2003, s.64-79 (współautor: Hannah Chaplin).
 • "Winners and Losers in the Process of Privatization of State Farms in Poland", EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies, Vol. 7 No. 3, Summer 2000, s.60-80.

Ekspertyzy i opracowania:

 • "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009; współautor raportu pod red. Michała Boniego.
 • "Jaka modernizacja obszarów wiejskich?", III Kongres Obywatelski, IBNGR, Warszawa 2008; współautor opracowania pod red. Izabelli Bukraby-Rylskiej.
 • "Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich", Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005; współautor raportu pod red. Tomasza Majewskiego.
 • "Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej", FDPA, Warszawa 2004; współautor raportu pod red. Jerzego Wilkina.
 • "Raport o Rozwoju Społecznym. W trosce o pracę", UNDP, Warszawa 2004; współautor raportu pod red. Stanisławy Golinowskiej.
 • "Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce", Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003; współautor opracowania pod red. Jerzego Wilkina.

do góry


Udział w projektach naukowych

 • "SCARLED" (Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods); kierowany przez dr Dominikę Milczarek; finansowany w ramach 6 Ramowego Programu Komisji Europejskiej (2007-2010)
 • "Re-governing Markets - faza 2"; kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina i dr Dominikę Milczarek; finansowany przez IIED (2006-2007)
 • "Re-governing Markets - faza 1"; kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina; finansowany przez IIED (2004)
 • "Kształtowanie instytucjonalnych ram polityki makroekonomicznej państwa w warunkach transformującej się gospodarki"; kierowany przez dr Joannę Siwińską-Gorzelak; finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (2003-2005)
 • "Usefulness of the CAP-regulation on Rural Development for the Development of Rural Poland"; kierowany przez dr Dominikę Milczarek; finansowany przez Swedish Institute for Food and Agricultural Economics w Lund (Szwecja) (2002)
 • "IDARA" (Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in CEE Countries); kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina; finansowany w ramach 5 Ramowego Programu Komisji Europejskiej (2000-2003)
 • "Prywatyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych jako proces zmian instytucjonalnych"; kierowany przez prof. dr hab Jerzego Wilkina; finansowany przez KBN (2000-2001)
 • "KATO" (Comparative Analysis of the Transition Process of the Agricultural Sector in Selected Central and European Countries); kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina; koordynowany przez Humboldt Universitat w Berlinie; finansowany przez Volkswagen Foundation (1997-2000)

do góry


Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

do góry


Otrzymane stypendia

 • Stypendium JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2005, 2006)
 • Stypendium programu "Zostańcie z nami" "Polityki" (2004)
 • Stypendium krajowe dla młodych uczonych (program START) przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2002, 2003)

do góry


Stronę odwiedzono 46978 razy

Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2006, 10:20