EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Main » EPJF2011

Ekonomia Polityczna - Ćwiczenia

Grupy nr 211, 208 oraz 207


grupa 209: piątek, godz. 8:00 - 9:35, sala 107
grupa 210: piątek, godz. 9:45 - 11:20, sala 107
grupa 211: piątek, godz. 11.30 - 13.05, sala 107
prowadzący ćwiczenia: Dr Jan Fałkowski; jfalkowski@wne.uw.edu.pl


Informacje dotyczące organizacji ćwiczeń i wykładu z Ekonomii Politycznej oraz szczegółowe zasady zaliczenia znajdują się na ogólnej stronie przedmiotu: Ekonomia polityczna.


wyniki - 8 czerwca tutaj


Referaty i komentarze

GRUPA 209, godz. 8:00 - 9:35

Nr Grupy Data prezentacji Imię i nazwisko #Koment.
2 06.03.2015 Anna Bogucka 20,22
11 05.06.2015 Ilona Bors 18,19
7 17.04.2015 Agnieszka Chałuda 16,17
7 17.04.2015 Andrzej Chłodziński 8,16
4 20.03.2015 Agnieska Gęsior 15,23
2 06.03.2015 Artur Górlicki 12,24
1 27.02.2015 Aleksandra Grzejda 8,14
10 29.05.2015 Mateusz Jasiński  
6 10.04.2015 Adam Kamola  
11 05.06.2015 Jan Konczewski  
10 29.05.2015 Joanna Kubala 20,24
9 22.05.2015 Marcin Marczuk  
6 10.04.2015 Agnieszka Matyjaszczyk 17,21
3 13.03.2015 Mariusz Orłowski  
4 20.03.2015 Izabela Osik 15,19
4 20.03.2015 Piotr Puczyłowski  
8 15.05.2015 Agnieszka Radomińska  
8 15.05.2015 Norbert Ryciak  
1 27.02.2015 Monika Skowrońska 18,22
5 27.03.2015 Przemysław Sulowski  
4 20.03.2015 Wojciech Szychulski  
3 13.03.2015 Karolina Szymanek  
9 22.05.2015 Monika Zaborna  
5 27.03.2015 Sylwia Ziółkowska 21,23

GRUPA 210, godz. 9:45 - 11:20

Nr Grupy Data prezentacji Imię i nazwisko #Koment.
1 27.02.2015 Miłosz Bałdyga  
11 05.06.2015 Maciej Bindas  
7 17.04.2015 Daniel Bobrowski  
1 27.02.2015 Katarzyna Chyrowicz 10,11
9 22.05.2015 Katarzyna Ciechomska  
9 22.05.2015 Patryk Czaplicki  
11 05.06.2015 Marta Demaniuk  
7 17.04.2015 Alisa Druz 12,18
2 06.03.2015 Dominika Dubiel 16,19
2 06.03.2015 Piotr Ficenes  
8 15.05.2015 Anna Gallon 16,22
8 15.05.2015 Krzysztof Jędrzejuk  
6 10.04.2015 Jakub Mazurek 15,17
6 10.04.2015 Marta Pęksyk 14,15
5 27.03.2015 Maciej Pierzyński 14,21
4 20.03.2015 Rafał Rybarczyk 15,24
4 20.03.2015 Ayzhana Savatova-Dudzik  
5 27.03.2015 Aleksandra Sokołowska  
10 29.05.2015 Adrian Sumień  
10 29.05.2015 Justyna Syta 9,18
3 13.03.2015 Jan Szymański 17,20
3 13.03.2015 Agata Tchórzewska 19,21
3 13.03.2015 Katarzyna Wojdat  
10 29.05.2015 Anastasiya Zubovich 9,20

GRUPA 211, godz. 11:30 - 13:05

Nr Grupy Data prezentacji Imię i nazwisko #Koment.
7 17.04.2015 Daria Bondara  
7 17.04.2015 Konrad Farkowski 17,24
4 20.03.2015 Marija Fomiciova 12,13
8 15.05.2015 Damian Górka  
1 27.02.2015 Maja Grabowska  
4 20.03.2015 Adrian Jurczak 5,22
1 27.02.2015 Dominik Kolera  
2 06.03.2015 Przemysław Kupis 16,24
8 15.05.2015 Kamil Lebda  
9 22.05.2015 Cezary Maciejek 12,18
10 29.05.2015 Mateusz Osiński 11,13
11 05.06.2015 Sławomir Radomski  
11 05.06.2015 Szymon Rębowski 10,21
11 05.06.2015 Jakub Rubaszkiewicz 18,20
2 06.03.2015 Karalina Sauka  
9 22.05.2015 Katarzyna Skokowska  
5 27.03.2015 Piotr Sokólski 14,20
5 27.03.2015 Jarosław Stępniak  
3 13.03.2015 Filip Szubzda  
3 13.03.2015 Uladzislau Tseran 8,14
6 10.04.2015 Daniel Wieteska 6,17
6 10.04.2015 Filip Wojciechowski  
10 29.05.2015 Katarzyna Żurawska 7,9


Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2015, 09:52