From Katedra Ekonomii Politycznej

Main: Galeria

Wyład prof. G. Hodgsona na WNE UW

W dn. 24 marca 2015 r. odbył się wykład Prof. Geoffreya Hodgsona (University of Hertfordshire), pt. "What is Capitalism?", organizowany przez Katedrę Ekonomii Politycznej WNE UW. Prof. G. Hodgson jest wybitnym przedstawicielem ekonomii instytucjonalnej, autorem ponad 130 publikacji w uznanych czasopismach naukowych. Wykład nawiązywał przede wszystkim do książki G. Hodgsona "Conceptualizing Capitalism", która została nagrodzona 2014 Schumpeter Prize.

Uroczyste pożegnanie prof. J. Wilkina z Uniwersytetem Warszawskim w 2014 roku

W dniu 8.10.2014 odbyła się uroczystość pożegnania prof. Jerzego Wilkina z Wydziałem i Uniwersytetem, w związku z przejściem na emeryturę. Prof. Wilkin był Kierownikiem Katedry nieprzerwanie od 1996 roku. W uroczystości, która odbyła się w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim na terenie kampusu centralnego UW, uczestniczył Rektor UW prof. Marcin Pałys, dziekani Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz innych wydziałów UW, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, przedstawiciele innych uczelni z całej Polski, zaproszeni goście oraz pracownicy Wydziału, w tym koledzy i wychowankowie Profesora z Katedry.

Prof. J. Wilkin doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku w 2011 roku

W dniu 23.11.2011 Senat Uniwersytetu w Białymstoku nadał tytuł Doktora Honoris Causa tamtejszego Uniwersytetu prof. Jerzemu Wilkinowi. Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się 30.11.2011 w Białymstoku.

Seminarium projektu Good Governance w Raciborach w 2011 roku

Katedra w 2009 roku


Od lewej: J. Wilkin, T. Wołek, M. Bednarski, J. Fałkowski, B. Łopaciuk-Gonczaryk, W. Rutkowski (z tyłu), K. Metelska-Szaniawska, K. Pogorzelski (z przodu), D. Milczarek-Andrzejewska, Ł. Hardt (z tyłu), Z. Hockuba, M. Brzeziński

Katedra w 2005 roku


Od lewej: K. Metelska-Szaniawska, J. Fałkowski, B. Łopaciuk-Gonczaryk, D. Milczarek-Andrzejewska, M. Jakubowski, E. Płusa, W. Sztyber, J. Wilkin, W. Rutkowski, K. Tymowska

Konferencja "Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj" w 2004 roku

W dniu 28.05.2004 odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW konferencja naukowa pt. "Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?" zorganizowana przez Katedrę dla uczczenia 100-nej rocznicy urodzin prof. Oskara Langego, kierownika Katedry w latach 1956-65 oraz 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Retrieved from http://ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Main.Galeria
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2015, 13:59