EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Main » Historia

Historia zmian na stronie Main.Historia

Ukryj drobne zmiany - Pokaż zmiany znaczników

17.03.2017, 20:15 wprowadził 193.239.83.3
Zmieniono linie 85-86 z:
Obecnie: Kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

to:
Obecnie: Kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

04.05.2016, 21:49 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linie 52-53 z:
Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą ekonomii politycznej, problemów pracy i jej wynagradzania, podziału dochodu narodowego, systemów wartości a ekonomii. W szczególności są to takie zagadnienia jak społeczne funkcje zakładów pracy, imigracje zarobkowe do Polski w okresie transformacji oraz problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. W latach 1967-1981 Pani Profesor kierowała Katedrą. Zmarła w 2016 roku.

to:
Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczyły ekonomii politycznej, problemów pracy i jej wynagradzania, podziału dochodu narodowego, systemów wartości a ekonomii. W szczególności były to takie zagadnienia jak społeczne funkcje zakładów pracy, imigracje zarobkowe do Polski w okresie transformacji oraz problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. W latach 1967-1981 Pani Profesor kierowała Katedrą. Zmarła w 2016 roku.

04.05.2016, 21:48 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linie 52-53 z:
Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą ekonomii politycznej, problemów pracy i jej wynagradzania, podziału dochodu narodowego, systemów wartości a ekonomii. W szczególności są to takie zagadnienia jak społeczne funkcje zakładów pracy, imigracje zarobkowe do Polski w okresie transformacji oraz problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. W latach 1967-1981 Pani Profesor kierowała Katedrą.

to:
Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą ekonomii politycznej, problemów pracy i jej wynagradzania, podziału dochodu narodowego, systemów wartości a ekonomii. W szczególności są to takie zagadnienia jak społeczne funkcje zakładów pracy, imigracje zarobkowe do Polski w okresie transformacji oraz problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. W latach 1967-1981 Pani Profesor kierowała Katedrą. Zmarła w 2016 roku.

29.07.2015, 21:01 wprowadził deleted
Zmieniono linie 39-40 z:
Obecnie: Universiteit Antwerpen i University of Liverpool

to:
Obecnie: adiunkt w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

29.07.2015, 20:59 wprowadził deleted
Zmieniono linie 31-32 z:
Zainteresowania badawcze dr. Kostro dotyczyły szkoły austriackiej w ekonomii, a w szczególności twórczości Friedricha A. von Hayeka. W Katedrze znalazł się po jej połączeniu z Katedrą Historii Myśli Ekonomicznej w 2008 roku. Zmarł przedwcześnie w 2009 r.

to:
Zainteresowania badawcze dr. Kostro dotyczyły szkoły austriackiej w ekonomii, a w szczególności twórczości Friedricha A. von Hayeka. W Katedrze znalazł się po jej połączeniu z Katedrą Historii Myśli Ekonomicznej w 2008 r. Zmarł przedwcześnie w 2009 r.

29.07.2015, 20:59 wprowadził deleted
Dodano linie 29-32:
 • dr Krzysztof Kostro
W Katedrze do 2009 r.
Zainteresowania badawcze dr. Kostro dotyczyły szkoły austriackiej w ekonomii, a w szczególności twórczości Friedricha A. von Hayeka. W Katedrze znalazł się po jej połączeniu z Katedrą Historii Myśli Ekonomicznej w 2008 roku. Zmarł przedwcześnie w 2009 r.

17.10.2014, 01:41 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linię 26 z:
 • Dr Ewa Aksman
to:
 • Dr hab. Ewa Aksman
Zmieniono linię 30 z:
 • Dr hab. Zbigniew Hockuba
to:
 • Prof. dr hab. Zbigniew Hockuba
Zmieniono linię 34 z:
 • dr Krzysztof Kostro
to:
 • Dr Krzysztof Kostro
Zmieniono linię 42 z:
 • Mgr Tomasz Michalak
to:
 • Dr Tomasz Michalak
Zmieniono linię 79 z:
 • Dr Joanna Tyrowicz
to:
 • Dr hab. Joanna Tyrowicz
Zmieniono linię 83 z:
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin
to:
 • Prof. dr hab. Jerzy Wilkin
14.10.2014, 13:01 wprowadził 89.67.149.194
Dodano linię 20:
Prof. Jerzy Wilkinod 1996 do 2014 r.
Zmieniono linie 44-45 z:
Obecnie: adiunkt w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

to:
Obecnie: adiunkt w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Uniwersytetu Oksfordzkiego

Dodano linie 82-86:

 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin
W Katedrze do 2014 r., Kierownik Katedry w latach 1996-2014
Obecnie: Kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

01.09.2013, 19:05 wprowadził 95.41.167.81
Dodano linie 65-67:
 • Dr hab. Wiktor Rutkowski
W Katedrze do 2011 r.

01.09.2013, 19:02 wprowadził 95.41.167.81
Zmieniono linie 55-56 z:
Obecnie: profesor na Wydziale Zarządzania UW

to:
Obecnie: adiunkt na Wydziale Zarządzania UW

01.09.2013, 18:59 wprowadził 95.41.167.81
Dodano linie 29-32:
 • Dr hab. Zbigniew Hockuba
W Katedrze do 2011 r.
Obecnie: profesor na Wydziale Zarządzania UW

Dodano linie 53-56:
 • Dr Magdalena Olender-Skorek
W Katedrze do 2011 r.
Obecnie: profesor na Wydziale Zarządzania UW

01.09.2013, 18:52 wprowadził 95.41.167.81
Zmieniono linię 42 z:
W Katedrze do 2013 r.
to:
W Katedrze od 1997 do 2013 r.
01.09.2013, 18:51 wprowadził 95.41.167.81
Dodano linie 41-44:
 • Dr Dominika Milczarek-Andrzejewska
W Katedrze do 2013 r.
Obecnie: adiunkt w Zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

05.11.2008, 19:53 wprowadził 89.76.219.242
Usunięto linię 28-31:
 • Dr Krzysztof Kostro
W Katedrze od 1996 do 2001 r.
Obecnie: adiunkt w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej WNE UW

05.11.2008, 19:52 wprowadził 89.76.219.242
Zmieniono linie 53-56 z:
 • Mgr Piotr Tłaczała
W Katedrze od 2001 do 2004 r.
Zainteresowania badawcze Piotra Tłaczały dotyczyły teorii grup interesu.

to:
 • Prof. dr hab. Władysław Sztyber
W Katedrze do 2007 r.

 • Prof. dr hab. Igor Timofiejuk
W Katedrze do 2007 r.

04.12.2007, 14:18 wprowadził 212.76.37.160
Zmieniono linię 25 z:
 • Dr Ewa Aksman
to:
 • Dr Ewa Aksman
Zmieniono linie 27-29 z:
Obecnie: adiunkt w Katedrze Mikroekonomii WNE UW

 • Dr Krzysztof Kostro
to:
Obecnie: adiunkt w Katedrze Mikroekonomii WNE UW

 • Dr Krzysztof Kostro
Zmieniono linie 31-32 z:
Obecnie: adiunkt w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej WNE UW

to:
Obecnie: adiunkt w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej WNE UW

Zmieniono linię 37 z:
 • Mgr Tomasz Michalak
to:
 • Mgr Tomasz Michalak
Zmieniono linie 39-40 z:
Obecnie: Universiteit Antwerpen

to:
Obecnie: Universiteit Antwerpen i University of Liverpool

04.11.2007, 22:48 wprowadził 212.76.37.160
Zmieniono linię 46 z:
W Katedrze do 2007 r.
to:
W Katedrze od 2001 do 2007 r.
29.10.2007, 11:56 wprowadził 89.76.139.219
Zmieniono linie 47-48 z:
Elżbieta Płusa zajmowała się problematyką outsourcing'u w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim

to:
Elżbieta Płusa zajmowała się problematyką outsourcing'u w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

29.10.2007, 11:55 wprowadził 89.76.139.219
Dodano linie 45-48:
 • Dr Elżbieta Płusa
W Katedrze do 2007 r.
Elżbieta Płusa zajmowała się problematyką outsourcing'u w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim

23.03.2007, 16:21 wprowadził 193.0.77.10
Zmieniono linię 59 z:
Obecnie: adiunkt w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego WNE UW]]
to:
Obecnie: adiunkt w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego WNE UW
23.03.2007, 16:19 wprowadził 193.0.77.10
Zmieniono linię 57 z:
 • Dr Joanna Tyrowicz
to:
 • Dr Joanna Tyrowicz
Zmieniono linię 59 z:
Obecnie: adiunkt w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego WNE UW
to:
Obecnie: adiunkt w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego WNE UW]]
23.03.2007, 16:17 wprowadził 193.0.77.10
Zmieniono linię 59 z:
Obecnie: adiunkt w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego WNE UW
to:
Obecnie: adiunkt w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego WNE UW
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2017, 20:15