From Katedra Ekonomii Politycznej

Main: Historia

Na stronie przedstawiamy krótką historię Katedry, kierowników Katedry oraz pracowników i doktorantów związanych z Katedrą.


Krótka historia Katedry

W przygotowaniu

do góry


Kierownicy Katedry

Prof. Józef Zawadzkiod 1953 do 1957 r.
Prof. Oskar Langeod 1957 do 1965 r. (KEP I)
Prof. Włodzimierz Brusod 1957 do 1967 r. (KEP II)
Prof. Zofia Moreckaod 1967 do 1981 r.
Prof. Jędrzej Lewandowskiod 1981 do 1996 r.
Prof. Jerzy Wilkinod 1996 do 2014 r.

do góry


Pracownicy i doktoranci związani z Katedrą

W Katedrze od 1993 do 1999 r.
Obecnie: adiunkt w Katedrze Mikroekonomii WNE UW

W Katedrze do 2011 r.
Obecnie: profesor na Wydziale Zarządzania UW

W Katedrze do 2009 r.
Zainteresowania badawcze dr. Kostro dotyczyły szkoły austriackiej w ekonomii, a w szczególności twórczości Friedricha A. von Hayeka. W Katedrze znalazł się po jej połączeniu z Katedrą Historii Myśli Ekonomicznej w 2008 r. Zmarł przedwcześnie w 2009 r.

W Katedrze do 1996 r.
Zainteresowania badawcze Pana Profesora dotyczyły ekonomii rolnictwa. W latach 1981-1996 Profesor kierował Katedrą. Zmarł w 1996 r.

W Katedrze od 2002 do 2003 r.
Obecnie: adiunkt w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Uniwersytetu Oksfordzkiego

W Katedrze od 1997 do 2013 r.
Obecnie: adiunkt w Zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

W Katedrze do 2005 r.
Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczyły ekonomii politycznej, problemów pracy i jej wynagradzania, podziału dochodu narodowego, systemów wartości a ekonomii. W szczególności były to takie zagadnienia jak społeczne funkcje zakładów pracy, imigracje zarobkowe do Polski w okresie transformacji oraz problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. W latach 1967-1981 Pani Profesor kierowała Katedrą. Zmarła w 2016 roku.

W Katedrze do 2011 r.
Obecnie: adiunkt na Wydziale Zarządzania UW

W Katedrze od 2001 do 2007 r.
Elżbieta Płusa zajmowała się problematyką outsourcing'u w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

W Katedrze do 2002 r.
Zainteresowania badawcze Pana Profesora dotyczyły finansowania sfery usług, własności oraz prywatyzacji. Profesor zmarł w 2002 roku.

W Katedrze do 2011 r.

W Katedrze do 2007 r.

W Katedrze do 2007 r.

W Katedrze do 2005 r.
Zainteresowania badawcze Pani Doktor dotyczą przede wszystkim ekonomiki zdrowia oraz zachowań gospodarstw domowych w zakresie opieki zdrowotnej. Ponadto interesuje ją tematyka z zakresu finansów publicznych i zarządzania instytucjami medycznymi.

W Katedrze od 2002 do 2006 r.
Obecnie: adiunkt w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego WNE UW

W Katedrze do 2014 r., Kierownik Katedry w latach 1996-2014
Obecnie: Kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

do góry

Retrieved from http://ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Main.Historia
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2017, 20:15