EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Main » KatarzynaMetelskaSzaniawskaDr hab. Katarzyna METELSKA-SZANIAWSKA


UWAGA: STRONA ARCHIWALNA. AKTUALNA STRONA TUTAJ.

Kontakt

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa kmetelska@wne.uw.edu.pl
Dyżury: proszę o kontakt mailowy w sprawie ustalenia terminu (kmetelska@wne.uw.edu.pl)

Zainteresowania naukowe

Ekonomia Konstytucyjna, Ekonomiczna Analiza Prawa (Law & Economics), Teoria Wyboru Publicznego, Nowa Ekonomia Polityczna

Prowadzone zajęcia 2016/2017

Prowadzone zajęcia 2015/2016

 • Microeconomics 3 (konwersatorium, rok II st. lic., semestr zimowy)
 • Ekonomia polityczna (wykład, rok II st. lic., semestr letni)
 • Ekonomia polityczna (ćwiczenia, rok II st. lic., semestr letni) - gr.203
 • Political Economy (ćwiczenia, rok II st. lic., semestr letni)
 • Public Choice i Public Governance (konwersatorium, rok II st. mgr FPP, semestr letni)
 • Ekonomiczna analiza polityki i prawa (seminarium licencjackie, rok III st. lic., cały rok)
 • Ekonomiczna analiza polityki i prawa (seminarium magisterskie, rok I st. mgr i V st. jednolitych, semestr letni + cały rok)
 • Economic Analysis of Law and Politics (seminarium magisterskie, rok II anglojęzycznych programów mgr, cały rok)

Wybrane funkcje

Wybrane publikacje

Książki

 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 6 (2015), Warszawa: C.H. Beck, 2016 (redakcja naukowa wraz z Jarosławem Bełdowskim i Louisem Visscherem). Obejrzyj książkę
 • Economic Effects of Post-Socialist Constitutions 25 Years from the Outset of Transition. The Constitutional Political Economy Approach, Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenchaften, 2016 (195 str.). Obejrzyj książkę
 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 5 (2014), Warszawa: C.H. Beck, 2015 (redakcja naukowa wraz z Jarosławem Bełdowskim i Louisem Visscherem). Obejrzyj książkę
 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 4 (2013), Warszawa: C.H. Beck, 2014 (redakcja naukowa wraz z Jarosławem Bełdowskim i Louisem Visscherem). Obejrzyj książkę
 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 3 (2012), Warszawa: C.H. Beck, 2013 (redakcja naukowa wraz z Jarosławem Bełdowskim i Louisem Visscherem). Obejrzyj książkę
 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 2 (2011), Warszawa: C.H. Beck, 2012 (redakcja naukowa wraz z Jarosławem Bełdowskim i Louisem Visscherem).
 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 1 (2010), Warszawa: C.H. Beck, 2011 (redakcja naukowa wraz z Jarosławem Bełdowskim i Louisem Visscherem). Obejrzyj książkę
 • Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa: C.H. Beck, I wyd. 2009, II wyd. 2011 (współtłumaczenie i redakcja naukowa polskiego wydania; wraz z Jarosławem Bełdowskim). Obejrzyj książkę
 • Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych. Studium empiryczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (360 str.). Obejrzyj książkę
Książka stała się podstawą przyznania Nagrody indywidualnej II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku.

Artykuły w czasopismach

 • "De jure and de facto institutions – disentangling the interrelationships". The Latin American and Iberian Journal of Law and Economics 2(2), 2016, str. 1-26 (współautor: Jacek Lewkowicz). Przeczytaj artykuł
 • "Should we pay, and to whom, for biodiversity enhancement in private forests? An empirical study of attitudes towards payments for forest ecosystem services in Poland". Land Use Policy 48, 2015, 261-268 (współautor: Anna Bartczak).
 • "Przyczyny ustanawiania i stabilność konstytucji - spojrzenie z perspektywy ekonomicznej". Gospodarka Narodowa 3(277), 2015, str. 79-105 (współautor: Jan Fałkowski).
 • "Ekonomia w prawie. Wprowadzenie, cz. III", Edukacja Prawnicza 1(157), 2015; str. 37-40 (współautor: Jarosław Bełdowski).
 • "Ekonomia w prawie. Wprowadzenie, cz. II", Edukacja Prawnicza 12(156), 2014; str. 41-44 (współautor: Jarosław Bełdowski).
 • "Ekonomia w prawie. Wprowadzenie, cz. I", Edukacja Prawnicza 11(155), 2014; str. 26-28 (współautor: Jarosław Bełdowski).
 • "O zastosowaniach ekonomicznej analizy prawa. Teoria gier w prawie", Edukacja Prawnicza 5(125), 2011; str. 37-41 (współautor: Jarosław Bełdowski, Wiktor Wojciechowski).
 • "Konstytucja w świetle nauk ekonomicznych", Przegląd Sejmowy 1, 2010; str. 49-62.
 • "Po co przyszłemu prawnikowi ekonomia? O podstawowych pojęciach i koncepcjach ekonomicznej analizy prawa", Edukacja Prawnicza 10(118), 2010; str. 13-17 (współautor: Jarosław Bełdowski).
 • "Constitutions and Economic Reforms in Transition: An Empirical Study", Constitutional Political Economy 1, 2009; str. 1-41. Obejrzyj artykuł
Artykuł otrzymał 'Nagrodę profesora Odeda Starka za Wybitne Osiągnięcia Publikacyjne' w 2008 roku. Zobacz prezentację tekstu przedstawioną w trakcie uroczystości wręczenia nagrody w Warszawie 7.10.2008 r.
 • "Law & Economics - geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa", Bank i Kredyt 10, 2007; str. 51-69 (współautor: Jarosław Bełdowski). Przeczytaj artykuł
 • "Niezależność sądownictwa a wzrost gospodarczy", Ekonomista 1, 2006; str. 89-104.
 • "Reformy gospodarcze w krajach post-socjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznej", Ekonomista 3, 2005; str. 387-407 (współautor: Dominika Milczarek).

Rozdziały w książkach

 • "Koncepcja wolności w ekonomii konstytucyjnej Jamesa M. Buchanana", w: O. Górecki (red.), Wolność i jej granice. Antologia ujęcia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, w druku.
 • "Niezależność sądownictwa - czy tego potrzebuje gospodarka? Przypadek krajów postsocjalistycznych", w: B. Banasik, R. Sobiecki (red.), Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część II - Zarządzanie i ekonomia, Warszawa: C. H. Beck, 2016, w druku.
 • "Piękno ekonomii w działaniu, czyli o pożytkach dla ekonomii z badania prawa przez ekonomistów", w: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015; str. 102-114. Obejrzyj książkę
 • "Good governance w krajach postsocjalistycznych", w: Wilkin, J. (red.), ''Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?', Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013; str. 205-220. Obejrzyj książkę
 • "Ekonomia konstytucyjna - ekonomia polityczna ładu gospodarczego", w: Wilkin, J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012; str. 109-135. Obejrzyj książkę
 • "Ekonomiczna teoria władzy", w: Wilkin, J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012; str. 136-171. Obejrzyj książkę
 • "Ekonomia i polityka regulacji", w: Wilkin, J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012; str. 109-135. (współautor: Magdalena Olender-Skorek) Obejrzyj książkę
 • "Law & Economics in Poland - The Past and Present at a Glance" w: Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Visscher L., Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 1 (2010), Warszawa: C.H. Beck, 2011; str. 3-22 (współautorzy: Jarosław Bełdowski, Louis Visscher).
 • "Ekonomiczna analiza prawa (Law & Economics) - wprowadzenie", w: Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa: C.H. Beck, 2009 (II wyd. 2011); str. XVI-XXXIV (współautor: Jarosław Bełdowski). Obejrzyj książkę
 • "Kryzys zaufania i rola prawa w krajach postsocjalistycznych", w: Więzi społeczne i przemiany gospodarcze, praca zbiorowa, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009; str. 75-88. Obejrzyj książkę
 • "Ekonomia a inne nauki społeczne", w: Bednarski M., Wilkin J. (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, wyd. IV, Warszawa: Lexis Nexis, 2008; str. 461-481. Obejrzyj książkę
 • "The Constitutional Economics Perspective on Post-Socialist Transition", w: Instytucje - fundament czy fasada polityki makroekonomicznej, praca zbiorowa, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, 2005; str. 54-97. Obejrzyj książkę
 • "Ekonomia konstytucyjna - ekonomia polityczna ładu gospodarczego", w: Wilkin, J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005; str. 87-110.
 • "Ekonomiczna teoria władzy ustawodawczej i sądowniczej", w: Wilkin, J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005; str. 111-142.
 • "Czynniki polityczne reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych. Przegląd badań empirycznych", w: Wilkin, J. (red.), Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, 2004; str. 113-145 (współautor: Dominika Milczarek). Obejrzyj książkę

Manuskrypty niepublikowane

 • "Bilateral Agreements in European Trade in the 1930s", Katholieke Universiteit Leuven mimeo.
 • "Struktura władzy państwowej a powodzenie postsocjalistycznej transformacji gospodarczej w świetle ekonomii konstytucyjnej", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mimeo.
 • Constitutional Determinants of Economic Reforms in Post-Socialist Countries. An Empirical Study, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, mimeo.

Ekspertyzy

 • "Raport z możliwości redukcji obciążeń administracyjnych w przepisach prawa gospodarczego", ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Gospodarki RP, 2010/2011.
 • "Reprywatyzacja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej", Zespół Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego RP, lipiec 2004.

W przygotowaniu

 • Post-Socialist Constitutions: The De Jure - De Facto Gap, Its Effects and Determinants
 • Constitutional Overperformance
 • De Jure and De Facto Institutions - Lessons for Law & Economics

Hobby

 • język niderlandzki
 • sport (przede wszystkim gimnastyka artystyczna)
 • podróże

CV - wersja PL, marzec 2014

Stronę odwiedzono 61257 razy

Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2017, 12:34