EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Main » KatarzynaMetelskaSzaniawskaEngKatarzyna METELSKA-SZANIAWSKA, Ph. D.


ATTENTION: THIS WEBPAGE IS NO LONGER UPDATED. CURRENT WEBSITE HERE.

Contact information

Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, 44/50 Dluga Str. room 217, 00-241 Warsaw, Poland, kmetelska@wne.uw.edu.pl
Office hours: please send an email

Research interests

Constitutional Economics, Law and Economics, Public Choice, New Political Economy

Courses 2016/2017

 • Microeconomics 3 (seminar, 2nd year undergaduate studies, fall semester)
 • Ekonomia polityczna (lecture, 2nd year undergraduate studies, spring semester)
 • Ekonomia polityczna (discussions class, 2nd year undergraduate studies, spring semester)
 • Political Economy (discussions class, 2nd year undergraduate studies, spring semester)
 • Public Choice i Public Governance (seminar, 2nd year graduate studies, spring semester)
 • Ekonomiczna analiza polityki i prawa (bachelor thesis seminar, 3rd year undergraduate studies, both semesters)
 • Economic Analysis of Law and Politics (bachelor thesis seminar, 3rd year undergraduate studies, both semesters)
 • Ekonomiczna analiza polityki i prawa (master thesis seminar, 1st and 2nd year graduate studies, spring semester + both semesters)
 • Economic Analysis of Law and Politics (master thesis seminar, 2nd year graduate studies, both semesters)

Courses 2015/2016

 • Microeconomics 3 (seminar, 2nd year undergaduate studies, fall semester)
 • Ekonomia polityczna (lecture, 2nd year undergraduate studies, spring semester)
 • Ekonomia polityczna (discussions class, 2nd year undergraduate studies, spring semester)
 • Political Economy (discussions class, 2nd year undergraduate studies, spring semester)
 • Public Choice i Public Governance (seminar, 2nd year graduate studies, spring semester)
 • Ekonomiczna analiza polityki i prawa (bachelor thesis seminar, 3rd year undergraduate studies, both semesters)
 • Economic Analysis of Law and Politics (bachelor thesis seminar, 3rd year undergraduate studies, both semesters)
 • Ekonomiczna analiza polityki i prawa (master thesis seminar, 1st and 2nd year graduate studies, spring semester + both semesters)
 • Economic Analysis of Law and Politics (master thesis seminar, 2nd year graduate studies, both semesters)

Membership and academic responsibilities (selected)

Publications (selected)

Books

 • Economic Effects of Post-Socialist Constitutions 25 Years from the Outset of Transition. The Constitutional Political Economy Approach, Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenchaften, 2016 (195 pp.).
 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 5 (2014), Warszawa: C.H. Beck, 2015 (co-editor with J. Bełdowski and L. Visscher).
 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 4 (2013), Warszawa: C.H. Beck, 2014 (co-editor with J. Bełdowski and L. Visscher).
 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 3 (2012), Warszawa: C.H. Beck, 2013 (co-editor with J. Bełdowski and L. Visscher).
 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 2 (2011), Warszawa: C.H. Beck, 2012 (co-editor with J. Bełdowski and L. Visscher).
 • Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 1 (2010), Warszawa: C.H. Beck, 2011 (co-editor with J. Bełdowski and L. Visscher).
 • Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa (Law and Economics), Warszawa: C.H. Beck, 1st ed. 2009, 2nd ed. 2011 (co-translator and co-editor of the Polish edition with J. Bełdowski).
 • Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych. Studium empiryczne (Constitutional Determinants of Economic Reforms in Post-Socialist Countries. An Empirical Study), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008 (360 pp.).
The book received the Minister of Science and Higher Education Award in 2009.

Articles

The article received the 'Oded Stark's Award for Excellence in Publishing' in 2008.

Chapters in books

 • "Koncepcja wolności w ekonomii konstytucyjnej Jamesa M. Buchanana", w: O. Górecki (red.), Wolność i jej granice. Antologia ujęcia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, forthcoming.
 • "Niezależność sądownictwa - czy tego potrzebuje gospodarka? Przypadek krajów postsocjalistycznych", w: B. Banasik, R. Sobiecki (red.), Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część II - Zarządzanie i ekonomia, Warszawa: C. H. Beck, 2016, in print.
 • "Piękno ekonomii w działaniu, czyli o pożytkach dla ekonomii z badania prawa przez ekonomistów", in: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (eds.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015; pp. 102-114. Book details
 • "Good governance w krajach postsocjalistycznych", in: Wilkin, J. (ed.), ''Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?', Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013; pp. 205-220. Book details
 • "Ekonomia konstytucyjna - ekonomia polityczna ładu gospodarczego", in: Wilkin, J. (ed.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012; pp. 109-135. Book details
 • "Ekonomiczna teoria władzy", in: Wilkin, J. (ed.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012; pp. 136-171. Book details
 • "Ekonomia i polityka regulacji", in: Wilkin, J. (ed.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012; pp. 109-135. (co-author: M. Olender-Skorek) Book details
 • "Law & Economics in Poland - The Past and Present at a Glance" in: Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Visscher L. (eds.), Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 1 (2010), Warszawa: C.H. Beck, 2011; pp. 3-22 (co-authors: J. Bełdowski, L. Visscher).
 • "Ekonomiczna analiza prawa (Law & Economics) - wprowadzenie", in: Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa: C.H. Beck, 2009 (2nd edition 2011); pp. XVI-XXXIV (co-author: J. Bełdowski).
 • "Kryzys zaufania i rola prawa w krajach postsocjalistycznych", in: Więzi społeczne i przemiany gospodarcze, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009; pp. 75-88. Book details
 • "Ekonomia a inne nauki społeczne", in: Bednarski M., Wilkin J. (ed.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, 4th edition, Warszawa: Lexis Nexis, 2008; pp. 461-481.
 • "The Constitutional Economics Perspective on Post-Socialist Transition", in: Instytucje - fundament czy fasada polityki makroekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, 2005; pp. 54-97.
 • "Ekonomia konstytucyjna - ekonomia polityczna ładu gospodarczego", in: Wilkin, J. (ed.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005; pp. 87-110.
 • "Ekonomiczna teoria władzy ustawodawczej i sądowniczej", in: Wilkin, J. (ed.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005; pp. 111-142.
 • "Czynniki polityczne reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych. Przegląd badań empirycznych", in: Wilkin, J. (ed.), Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, 2004; pp. 113-145 (współautor: Dominika Milczarek).

Work in progress

 • Formal versus De Facto Rules in Economic Studies of Postsocialist Countries' Constitutions (research grant)

Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2017, 15:13