EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Main » MaciejJakubowski

Historia zmian na stronie Main.MaciejJakubowski

Ukryj drobne zmiany - Pokaż zmiany znaczników

22.04.2008, 19:02 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 9-10 z:

Więcej informacji na stronie prywatnej

to:

Więcej informacji (CV, publikacje do sciągnięcia itp.) na stronie prywatnej

Dodano linię 14:

Zmieniono linie 16-17 z:
 • center%

to:
 • ekonomia polityczna

Zmieniono linie 27-28 z:
 • Teoria wyboru publicznego (semestr letni)

to:
 • Teoria wyboru publicznego (semestr letni)

Usunięto linię 85-91:

Hobby

 • jazz
 • sport (wspinaczka, narciarstwo wysokogórskie)
 • podróże

22.04.2008, 18:59 wprowadził 69.128.111.235
Dodano linię 12:

Zmieniono linie 14-16 z:

ekonomia edukacji i rynku pracy ekonomia polityczna

to:
 • ekonomia edukacji i rynku pracy
 • center%

Dodano linię 18:

Zmieniono linie 22-27 z:

Metodologia ekonomii (semestr zimowy)

Ekonomia edukacji (semestr letni)

Teoria wyboru publicznego (semestr letni)

to:
 • Metodologia ekonomii (semestr zimowy)

 • Ekonomia edukacji (semestr letni)

 • Teoria wyboru publicznego (semestr letni)

Dodano linię 29:

22.04.2008, 18:58 wprowadził 69.128.111.235
Dodano linię 11:

\\

Zmieniono linię 16 z:

to:

\\

Zmieniono linie 26-28 z:

to:

\\

22.04.2008, 18:57 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 12-14 z:

ekonomia edukacji i rynku pracy, ekonomia polityczna

to:

ekonomia edukacji i rynku pracy ekonomia polityczna

Dodano linie 17-18:

Materialy dla studentów są na stronie prywatnej

Zmieniono linie 25-27 z:

Materialy dla studentów na prywatnej stronie

to:

22.04.2008, 18:56 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 9-10 z:

!!!Więcej informacji na stronie prywatnej strona prywatna

to:

Więcej informacji na stronie prywatnej

22.04.2008, 18:55 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 9-11 z:

WWW: wne.uw.edu.pl/mjakubowski

to:

!!!Więcej informacji na stronie prywatnej strona prywatna

Zmieniono linie 16-21 z:

Metodologia ekonomii (semestr zimowy)

Ekonomia edukacji (semestr letni)

Teoria wyboru publicznego (semestr letni)

to:

Metodologia ekonomii (semestr zimowy)

Ekonomia edukacji (semestr letni)

Teoria wyboru publicznego (semestr letni)

Zmieniono linie 27-28 z:

2008

to:

2008

Zmieniono linie 35-36 z:

2007

to:

2007

Zmieniono linie 57-58 z:

2006

to:

2006

Zmieniono linie 71-72 z:

2005 i wcześniej

to:

2005 i wcześniej

Usunięto linie 86:

Więcej informacji na stronie prywatnej strona prywatna

22.04.2008, 18:54 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 5-11 z:

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, pok. 401

email: mjakubowski (at) uw.edu.pl

WWW: wne.uw.edu.pl/mjakubowski

to:

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, pok. 401

email: mjakubowski (at) uw.edu.pl

WWW: wne.uw.edu.pl/mjakubowski

Zmieniono linie 13-15 z:

ekonomia edukacji i rynku pracy, ekonomia polityczna

to:

ekonomia edukacji i rynku pracy, ekonomia polityczna

22.04.2008, 18:53 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 11-12 z:


to:

22.04.2008, 18:53 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 10-11 z:

\\

to:


22.04.2008, 18:49 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 10-11 z:

to:

\\

Zmieniono linie 23-24 z:

Materialy dla studentów na stronie mjakubowski?

to:

Materialy dla studentów na prywatnej stronie

22.04.2008, 18:48 wprowadził 69.128.111.235
Dodano linię 18:

Dodano linię 20:

Zmieniono linie 23-24 z:

Więcej informacji na prywatnej stronie: www.wne.uw.edu.pl/mjakubowski

to:

Materialy dla studentów na stronie mjakubowski?

22.04.2008, 18:46 wprowadził 69.128.111.235
Usunięto linię 3-4:

W roku 2006/2007 na stażu zagranicznym - proszę o kontakt przez email.

Dodano linię 9:

WWW: wne.uw.edu.pl/mjakubowski

Dodano linię 11:

Zmieniono linie 16-42 z:

Prowadzone zajęcia 2005/2006

 • Teoria wyboru publicznego, ćwiczenia (ESP, semestr letni)

Wybrane publikacje

Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland (z Pawłem Sakowskim), International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej. "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Organizacje samorządowe a samorząd w oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Małe Szkoły - pomysł na problemy wiejskiej oświaty w Polsce (wraz z Aliną Kozińską-Bałdygą), "Wieś i Rolnictwo" 3/2005

Dobra publiczne i dobra wspólne, w: J. Wilkin (red.) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

Teoria wyboru społecznego, w: J. Wilkin (red.) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

Małe, średnie, czy też duże? O wpływie liczby uczniów w klasie na jakość nauczania, Biuletyn Badawczy 2/2004, Centralna Komisja Egzaminacyjna

to:

Prowadzone zajęcia 2007/2008

Metodologia ekonomii (semestr zimowy) Ekonomia edukacji (semestr letni) Teoria wyboru publicznego (semestr letni)

Więcej informacji na prywatnej stronie: www.wne.uw.edu.pl/mjakubowski

Publikacje

2008

Implementing value-added models of school assessment, EUI working papers, RSCAS 2008/06

Impact of decentralization on education in Poland (z Ireną Topińską), przekazane do publikacji

Decentralization and teaching quality, wersja robocza

2007

Effects of tracking on achievement growth. Exploring difference-in-differences approach to PIRLS, TIMSS and PISA data, RSCAS-EUI discussion paper

Returns from income strategies in rural Poland (z Jankiem Fałkowskim i Pawłem Strawińskims), przekazane do publikacji

Volatility of value-added estimates of school effectiveness, przekazane do publikacji

Czy wydatki na gimnazja są efektywne?, Gospodarka Narodowa 11-12/2007

New Schools? New teachers?, w druku

Opłacalność strategii dochodowych na polskiej wsi (z Jankiem Fałkowskim i Pawłem Strawińskims), Wieś i Rolnictwo 3/2007

Developing value-added models of school assessment in Poland, raport dla grupy eksperckiej OECD

Analiza zmienności w czasie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 14/2007

Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity. Education and Health Sectsors in Poland 1998 – 2003 (z Ireną Topińską), raport dla UNDP, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 11/2007

2006

Quasi-experimental estimates of class size effect in primary schools in Poland (z Pawłem Sakowskim). International Journal of Educational Research, 2006; 45 (3). Link do wersji "working paper"

Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 8/2006

Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 8/2006

Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

Organizacje pozarządowe w oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

2005 i wcześniej

Dobra publiczne i dobra wspólne, w: J. Wilkin (red.) „Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej”, 2005, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Teoria wyboru społecznego, w: J. Wilkin (red.) „Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej”

Małe Szkoły – polska odpowiedź na wybrane problemy polskiej oświaty (wspólnie z Aliną Kozińską), Wieś i Rolnictwo 3/2005

Małe, średnie, czy też duże? O wpływie liczby uczniów w klasie na jakość nauczania, Biuletyn Badawczy 2/2004, Centralna Komisja Egzaminacyjna

12.03.2007, 16:00 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linię 6 z:

KontaktStrong

to:

Kontakt

12.03.2007, 16:00 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linię 6 z:

Kontakt

to:

KontaktStrong

12.03.2007, 15:59 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 4-5 z:

W roku 2006/2007 na stażu zagranicznym - proszę o kontakt przez email.

to:

W roku 2006/2007 na stażu zagranicznym - proszę o kontakt przez email.

12.03.2007, 15:58 wprowadził 85.18.254.235
Dodano linię 3:

12.03.2007, 15:58 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 3-4 z:

to:

W roku 2006/2007 na stażu zagranicznym - proszę o kontakt przez email.

Usunięto linie 9:

W roku 2006/2007 na stażu zagranicznym - proszę o kontakt przez email.

Dodano linię 14:

Dodano linię 18:

Dodano linię 41:

12.03.2007, 15:58 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 17-36 z:

Wybrane prace

Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej. "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland (z Pawłem Sakowskim), artykuł w druku: International Journal of Educational Research

Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Organizacje samorządowe a samorząd w oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Małe Szkoły - pomysł na problemy wiejskiej oświaty w Polsce (wraz z Aliną Kozińską-Bałdygą), "Wieś i Rolnictwo" 3/2005

Dobra publiczne i dobra wspólne, w: J. Wilkin (red.) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

Teoria wyboru społecznego, w: J. Wilkin (red.) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

Małe, średnie, czy też duże? O wpływie liczby uczniów w klasie na jakość nauczania, Biuletyn Badawczy 2/2004, Centralna Komisja Egzaminacyjna

to:

Wybrane publikacje

Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland (z Pawłem Sakowskim), International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej. "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Organizacje samorządowe a samorząd w oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Małe Szkoły - pomysł na problemy wiejskiej oświaty w Polsce (wraz z Aliną Kozińską-Bałdygą), "Wieś i Rolnictwo" 3/2005

Dobra publiczne i dobra wspólne, w: J. Wilkin (red.) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

Teoria wyboru społecznego, w: J. Wilkin (red.) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

Małe, średnie, czy też duże? O wpływie liczby uczniów w klasie na jakość nauczania, Biuletyn Badawczy 2/2004, Centralna Komisja Egzaminacyjna

12.03.2007, 15:37 wprowadził 85.18.254.235
Dodano linię 6:

12.03.2007, 15:37 wprowadził 85.18.254.235
Usunięto linie 5:

12.03.2007, 15:36 wprowadził 85.18.254.235
Dodano linię 6:

12.03.2007, 15:36 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linię 8 z:

W ROKU 2006/2007 NA STAŻU ZAGRANICZNYM - prosze o kontakt przez email.

to:

W roku 2006/2007 na stażu zagranicznym - proszę o kontakt przez email.

12.03.2007, 15:35 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 7-8 z:

W ROKU 2006/2007 NA STAŻU ZAGRANICZNYM - prosze o kontakt przez email.

to:

W ROKU 2006/2007 NA STAŻU ZAGRANICZNYM - prosze o kontakt przez email.

12.03.2007, 15:35 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linię 1 z:

Mgr Maciej JAKUBOWSKI

to:

Dr Maciej JAKUBOWSKI

12.03.2007, 15:35 wprowadził 85.18.254.235
Dodano linię 7:

W ROKU 2006/2007 NA STAŻU ZAGRANICZNYM - prosze o kontakt przez email.

Zmieniono linie 10-11 z:

ekonomia edukacji i rynku pracy, teoria wyboru publicznego, nowa ekonomia polityczna

to:

ekonomia edukacji i rynku pracy, ekonomia polityczna

Zmieniono linie 16-21 z:

Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland (z Pawłem Sakowskim), working paper

Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Fundacja Naukowa CASE, w druku

Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Fundacja Naukowa CASE, w druku

to:

Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej. "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland (z Pawłem Sakowskim), artykuł w druku: International Journal of Educational Research

Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Organizacje samorządowe a samorząd w oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Usunięto linie 34:

Zmieniono linię 36 z:
 • muzyka
to:
 • jazz
23.05.2006, 07:51 wprowadził 87.96.1.242
Zmieniono linie 1-34 z:

Na razie zapraszam na strone prywatna

to:

Mgr Maciej JAKUBOWSKI


Kontakt

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, pok. 401 email: mjakubowski (at) uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

ekonomia edukacji i rynku pracy, teoria wyboru publicznego, nowa ekonomia polityczna

Prowadzone zajęcia 2005/2006

 • Teoria wyboru publicznego, ćwiczenia (ESP, semestr letni)

Wybrane prace

Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland (z Pawłem Sakowskim), working paper

Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Fundacja Naukowa CASE, w druku

Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Fundacja Naukowa CASE, w druku

Małe Szkoły - pomysł na problemy wiejskiej oświaty w Polsce (wraz z Aliną Kozińską-Bałdygą), "Wieś i Rolnictwo" 3/2005

Dobra publiczne i dobra wspólne, w: J. Wilkin (red.) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

Teoria wyboru społecznego, w: J. Wilkin (red.) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

Małe, średnie, czy też duże? O wpływie liczby uczniów w klasie na jakość nauczania, Biuletyn Badawczy 2/2004, Centralna Komisja Egzaminacyjna

Hobby

 • muzyka
 • sport (wspinaczka, narciarstwo wysokogórskie)
 • podróże

Więcej informacji na stronie prywatnej strona prywatna

07.10.2005, 19:31 wprowadził 217.116.100.251
Zmieniono linie 1-4 z:

kliknij tu:

stronka

to:

Na razie zapraszam na strone prywatna

07.10.2005, 19:29 wprowadził 217.116.100.251
Zmieniono linie 1-4 z:

kliknij tu: MJAKUBOWSKI?

to:

kliknij tu:

stronka

07.10.2005, 19:28 wprowadził 217.116.100.251
Zmieniono linię 1 z:

kliknij tu: WWW.WNE.UW.EDU.PL/MJAKUBOWSKI

to:

kliknij tu: MJAKUBOWSKI?

07.10.2005, 19:27 wprowadził 217.116.100.251
Zmieniono linię 1 z:

kliknij tu: mjakubowski?

to:

kliknij tu: WWW.WNE.UW.EDU.PL/MJAKUBOWSKI

07.10.2005, 19:21 wprowadził 217.116.100.251
Zmieniono linię 1 z:

A to strona Maćka :).

to:

kliknij tu: mjakubowski?

06.10.2005, 08:46 wprowadził 213.158.197.38
Zmieniono linię 1 z:

A to strona Maćka :).

to:

A to strona Maćka :).

06.10.2005, 08:44 wprowadził 213.158.197.38
Dodano linię 1:

A to strona Maćka :).

Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2008, 19:02