From Katedra Ekonomii Politycznej

Main: MaciejJakubowski

Dr Maciej JAKUBOWSKI


Kontakt

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, pok. 401

email: mjakubowski (at) uw.edu.pl

Więcej informacji (CV, publikacje do sciągnięcia itp.) na stronie prywatnej


Zainteresowania naukowe


Prowadzone zajęcia 2007/2008

Materialy dla studentów są na stronie prywatnej


Publikacje

2008

Implementing value-added models of school assessment, EUI working papers, RSCAS 2008/06

Impact of decentralization on education in Poland (z Ireną Topińską), przekazane do publikacji

Decentralization and teaching quality, wersja robocza

2007

Effects of tracking on achievement growth. Exploring difference-in-differences approach to PIRLS, TIMSS and PISA data, RSCAS-EUI discussion paper

Returns from income strategies in rural Poland (z Jankiem Fałkowskim i Pawłem Strawińskims), przekazane do publikacji

Volatility of value-added estimates of school effectiveness, przekazane do publikacji

Czy wydatki na gimnazja są efektywne?, Gospodarka Narodowa 11-12/2007

New Schools? New teachers?, w druku

Opłacalność strategii dochodowych na polskiej wsi (z Jankiem Fałkowskim i Pawłem Strawińskims), Wieś i Rolnictwo 3/2007

Developing value-added models of school assessment in Poland, raport dla grupy eksperckiej OECD

Analiza zmienności w czasie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 14/2007

Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity. Education and Health Sectsors in Poland 1998 – 2003 (z Ireną Topińską), raport dla UNDP, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 11/2007

2006

Quasi-experimental estimates of class size effect in primary schools in Poland (z Pawłem Sakowskim). International Journal of Educational Research, 2006; 45 (3). Link do wersji "working paper"

Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 8/2006

Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 8/2006

Nauczyciele, uczniowie i rodzice, czyli o polskiej oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

Organizacje pozarządowe w oświacie, w: Michał Boni, Stanisława Golinowska (red.) “Nowe dylematy polityki społecznej”, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006 rok

2005 i wcześniej

Dobra publiczne i dobra wspólne, w: J. Wilkin (red.) „Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej”, 2005, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Teoria wyboru społecznego, w: J. Wilkin (red.) „Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej”

Małe Szkoły – polska odpowiedź na wybrane problemy polskiej oświaty (wspólnie z Aliną Kozińską), Wieś i Rolnictwo 3/2005

Małe, średnie, czy też duże? O wpływie liczby uczniów w klasie na jakość nauczania, Biuletyn Badawczy 2/2004, Centralna Komisja Egzaminacyjna

Retrieved from http://ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Main.MaciejJakubowski
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2008, 19:02