EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Main » TomaszWolek

Mgr Tomasz WOŁEK


Kontakt

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, pok. 401, twolek@wne.uw.edu.pl


Prowadzone zajęcia

Ekonomia Polityczna (semestr letni)

Grupa 203 i 204, piątek 15.00-16.35, 16.45-18.20


Zainteresowania Naukowe

Ekonomika rolnictwa, Nowa Ekonomia Instytucjonalna, Teoria kapitału społecznego


Udział w projektach naukowych

"SCARLED" (Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods); kierowany przez dr Dominikę Milczarek-Andrzejewską; finansowany w ramach 6 Ramowego Programu Komisji Europejskiej (2007-2010)


Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2010, 10:54