EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Main » Wydarzenia

 • W dniach 18 - 19 czerwca 2015 r. w Gdańsku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Ekonomia, kultura, wartości”, zatytułowana „Metaekonomia”. Konferencja jest współorganizowana przez Katedrę Ekonomii Politycznej WNE UW. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

 • W dn. 24 marca 2015 r. odbył się wykład Prof. Geoffreya Hodgsona (University of Hertfordshire), pt. "What is Capitalism?", organizowany przez Katedrę Ekonomii Politycznej WNE UW. Prof. G. Hodgson jest wybitnym przedstawicielem ekonomii instytucjonalnej, autorem ponad 130 publikacji w uznanych czasopismach naukowych. Wykład nawiązywał przede wszystkim do książki G. Hodgsona "Conceptualizing Capitalism", która została nagrodzona 2014 Schumpeter Prize.

 • W dn. 21 listopada 2014 r. odbyło się seminarium dyskusyjne 'Filozoficznie o ekonomii', organizowane przez dr hab. Łukasza Hardta. Wzięło w nim udział wielu badaczy z całej Polski zainteresowanych filozoficzną refleksją nad wybranymi problemami teorii ekonomii. Owocem spotkanie jest powołanie Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii www.filozofia-ekonomii.pl.

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 24 czerwca (wtorek) 2014 r. o godzinie 17.00 w Sali 408.W programie zebrania przewidziana jest prezentacja koncepcji rozprawy habilitacyjnej dr Jana Fałkowskiego, dyskusja o przyszłości Katedry Ekonomii Politycznej i inne sprawy organizacyjne.

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 15 kwietnia (wtorek) 2014 r. o godzinie 17.00 w Sali 408.Dr K. Metelska-Szaniawska wygłosi referat "Konstytucje a reformy gospodarcze - nowe spojrzenie w 25 lat od rozpoczęcia postsocjalistycznej transformacji".

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 11 marca (wtorek) 2014 r. o godzinie 17.00 w Sali 408. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne oraz dyskusja o zasadach oceny parametrycznej czasopism i oceny karier naukowych.

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 17 grudnia (wtorek) 2013 r. o godzinie 17.00 w Sali 408. W programie zebrania przewidujemy prezentację dr Michała Brzezińskiego dotyczącą jego badań i koncepcji rozprawy habilitacyjnej oraz dyskusję z p. Prodziekan WNE UW dr K. Kopczewską n.t. działalności dydaktycznej Wydziału i nowych inicjatyw programowych.

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 22 października (wtorek) 2013 r. o godzinie 17.00 w Sali 408.

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 5 marca 2013 (wtorek) o godzinie 17.00 w sali 408.

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 22 stycznia 2013 (wtorek) o godzinie 18.00 w sali 408na którym Tomasz Jędrzejowicz, kierownik zespołu finansów publicznych w Instytucie Ekonomicznym w NBP przedstawi prezentację "Kryzys finansów publicznych w strefie euro - źródła, rozwiązania instytucjonalne, perspektywy"

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 11 grudnia 2012 (wtorek) o godzinie 18.00 w sali 408. Dr Milczarek-Andrzejewska wygłosi prezentacje pt "Siła w ekonomii - analiza sektora rolno-spożywczego"

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 13 listopada 2012 (wtorek) o godzinie 18.00 w sali 408. Dr Metelska-Szaniawska wygłosi prezentację pt "Ekonomiczne skutki konstytucji – nowe spojrzenie z uwzględnieniem wątków ewolucyjnych."

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 23 października 2012 (wtorek) o godzinie 17.00 w sali 408 Tematem spotkania będzie plan pracy Katedry na rok akademicki 2012/13.

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 5 czerwca 2012 (wtorek) o godzinie 17.00 w sali 408, na którym zaprezentowana zostanie publikacja p.t.: "Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce" pod red. prof. Marka Bednarskiego i Kazimierza W. Frieskiego (IPiSS? , 2012). Wprowadzenie do dyskusji: Prof. Marek Bednarski i prof. Kazimierz W. Frieske.

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 15 maja 2012 (wtorek) o godzinie 17.00 w sali 408. Mgr Juliusz Jabłecki wygłosi referat n.t. "Kryzys zadłużeniowy a regulacje systemu finansowego".

 • Serdecznie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW, w dniu 21 lutego(wtorek) o godzinie 17.00 w sali 408, na którym dr Stefan Małecki-Tepicht przedstawi referat p.t.: O dwóch aksjologiach gospodarowania

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 25 stycznia 2012 (wtorek) o godzinie 17.00 w sali 408. Tematem zebranie będą sprawy organizacyjne oraz dyskusja o realizacji przedmiotu "Ekonomia polityczna".

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 6 grudnia 2011 (wtorek) o godzinie 17.00 w sali 408

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 9 listopada 2011 (środa) o godzinie 16.30 w sali 408

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 11 października 2011 (wtorek) o godzinie 17.00 w sali 408

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, które odbędzie się 14 czerwca (wtorek) o godzinie 17.00 w sali 408 i będzie poświęcone dwóm zagadnieniom:

  • 1. Prezentacja koncepcji rozprawy habilitacyjnej dr Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej;
  • 2. Sprawy organizacyjne i dydaktyczne Katedry

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej w dniu 15 marca (wtorek) godzina 17.00 w sali 204. Oprócz spraw organizacyjnych przedyskutowana zostanie propozycja przygotowania nowego wydania książki: "Teoria wyboru publicznego", a także koncepcja zajęć z "Ekonomii instytucjonalnej".

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej w dniu 11 stycznia (wtorek) godzina 17.00 w sali 204, na którym mgr K. Pogorzelski przedstawi koncepcję swojej rozprawy doktorskiej

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej w dniu 21 grudnia (wtorek) godzina 17.00 w sali 204, na którym mgr K. Pogorzelski przedstawi koncepcję swojej rozprawy doktorskiej

 • Uprzejmie zapraszam na zebranie Katedry Ekonomii Politycznej w dniu 9 listopada (wtorek), na którym dr Michał Brzeziński przedstawi wstępną koncepcję swojej rozprawy habilitacyjnej. Omówione zostaną też sprawy organizacyjne Katedry. Zebranie odbędzie się w sali 204 o godzinie 17.00

Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2015, 14:07