EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Publikacje » Art

Artykuly opublikowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej

(w kolejności chronologicznej i alfabetycznej).

2008

 • Jakubowski M., 2008, Implementing value-added models of school assessment, EUI working papers, RSCAS 2008/06

 • Łopaciuk-Gonczaryk B., 2008, Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników, Gospodarka Narodowa, 1-2/2008

 • Metelska-Szaniawska K., Constitutions and economic reforms in transition - an empirical study, Constitutional Political Economy, 2008, w druku

2007

 • Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Law & Economics - geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Bank i Kredyt 10/2007, s. 51-69

 • Fałkowski J., Jakubowski M., Strawiński P., 2007, Opłacalność strategii dochodowych na polskiej wsi, Wieś i Rolnictwo 3/2007

 • Jakubowski M., 2007, Czy wydatki na gimnazja są efektywne?, Gospodarka Narodowa 11-12/2007

 • Jakubowski M., 2007, Analiza zmienności w czasie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 14/2007

 • Jakubowski M., 2007, Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 11/2007

2006

 • Jakubowski M., Sakowski P., 2006, Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland, International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

 • Jakubowski M., 2006, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej oraz Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Biuletyn Badawczy Egzamin 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 • Metelska-Szaniawska, K. "Niezależność sądownictwa a wzrost gospodarczy", Ekonomista 1, 2006; str. 89-104.

2005

 • Fałkowski, J. "Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Próba oceny dotychczasowych efektów", Analizy i Opinie, Instytut Spraw Publicznych 54, 2005; str. 1-11.

 • Metelska-Szaniawska, K. i Milczarek, D. "Reformy gospodarcze w krajach post-socjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznej", Ekonomista 3, 2005; str. 387-407.

 • Milczarek, D. i Zawalińska, K. "Wnioski i doświadczenia z programu Banku Światowego PAOW dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - na przykładzie podkomponentu Reorientacji i Przekwalifikowań", Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom VII, Zeszyt 4, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa i Poznań 2005, s.271-277.

2003

 • Chaplin, H. i Milczarek, D. "Dywersyfikacja działalności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. Wyniki badań w województwie podlaskim, podkarpackim i dolnośląskim", Wieś i Rolnictwo 4/2003, s.64-79.

2000

 • Milczarek, D. "Winners and Losers in the Process of Privatization of State Farms in Poland", EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies, Vol. 7 No. 3, Summer 2000, s.60-80.

Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2008, 00:13