EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Publikacje » Art

Historia zmian na stronie Publikacje.Art

Ukryj drobne zmiany - Pokaż zmiany znaczników

05.10.2008, 00:13 wprowadził 212.76.37.160
Zmieniono linię 11 z:

to:

Zmieniono linię 22 z:

to:

05.10.2008, 00:12 wprowadził 212.76.37.160
Dodano linię 7:

Dodano linię 9:

Dodano linie 13-14:
 • Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Law & Economics - geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Bank i Kredyt 10/2007, s. 51-69

Usunięto linię 22-23:
 • Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Law & Economics - geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Bank i Kredyt 10/2007, s. 51-69.

05.10.2008, 00:11 wprowadził 212.76.37.160
Zmieniono linie 8-9 z:

to:
 • Metelska-Szaniawska K., Constitutions and economic reforms in transition - an empirical study, Constitutional Political Economy, 2008, w druku

Dodano linie 19-20:
 • Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Law & Economics - geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Bank i Kredyt 10/2007, s. 51-69.

03.10.2008, 21:30 wprowadził P
Zmieniono linie 7-8 z:

to:
 • Łopaciuk-Gonczaryk B., 2008, Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników, Gospodarka Narodowa, 1-2/2008

22.04.2008, 19:18 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 1-4 z:

Artykuly opublikowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej i alfabetycznej).

2008

to:

Artykuly opublikowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej

(w kolejności chronologicznej i alfabetycznej).

2008

Zmieniono linię 8 z:

2007

to:

2007

22.04.2008, 19:17 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 1-4 z:

strona w przygotowaniu

Strona prezentuje artykuly opublikowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej i alfabetycznej).

to:

Artykuly opublikowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej i alfabetycznej).

22.04.2008, 19:16 wprowadził 69.128.111.235
Dodano linie 5-17:

2008

 • Jakubowski M., 2008, Implementing value-added models of school assessment, EUI working papers, RSCAS 2008/06

2007

 • Fałkowski J., Jakubowski M., Strawiński P., 2007, Opłacalność strategii dochodowych na polskiej wsi, Wieś i Rolnictwo 3/2007

 • Jakubowski M., 2007, Czy wydatki na gimnazja są efektywne?, Gospodarka Narodowa 11-12/2007

 • Jakubowski M., 2007, Analiza zmienności w czasie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 14/2007

 • Jakubowski M., 2007, Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych, Biuletyn Badawczy „Egzamin” 11/2007

04.07.2007, 10:47 wprowadził 193.0.77.10
Dodano linie 13-14:
 • Fałkowski, J. "Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Próba oceny dotychczasowych efektów", Analizy i Opinie, Instytut Spraw Publicznych 54, 2005; str. 1-11.

27.03.2007, 16:43 wprowadził 193.0.77.10
Dodano linię 7:

Dodano linię 9:

Dodano linię 14:

27.03.2007, 16:12 wprowadził 193.0.77.10
Zmieniono linie 6-9 z:
 • Jakubowski M., Sakowski P., 2006, Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland, International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

 • Jakubowski M., 2006, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej oraz Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Biuletyn Badawczy Egzamin 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

to:
 • Jakubowski M., Sakowski P., 2006, Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland, International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215
 • Jakubowski M., 2006, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej oraz Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Biuletyn Badawczy Egzamin 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Usunięto linie 8:

Usunięto linie 9:

Zmieniono linię 12 z:

to:
 • Milczarek, D. i Zawalińska, K. "Wnioski i doświadczenia z programu Banku Światowego PAOW dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - na przykładzie podkomponentu Reorientacji i Przekwalifikowań", Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom VII, Zeszyt 4, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa i Poznań 2005, s.271-277.
Usunięto linię 13-17:

2004


Zmieniono linię 15 z:

to:
 • Chaplin, H. i Milczarek, D. "Dywersyfikacja działalności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. Wyniki badań w województwie podlaskim, podkarpackim i dolnośląskim", Wieś i Rolnictwo 4/2003, s.64-79.
Zmieniono linie 17-19 z:

2002

to:

2000

 • Milczarek, D. "Winners and Losers in the Process of Privatization of State Farms in Poland", EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies, Vol. 7 No. 3, Summer 2000, s.60-80.
12.03.2007, 16:05 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 3-4 z:

to:

Strona prezentuje artykuly opublikowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej i alfabetycznej).

Usunięto linię 5-7:
 • Metelska-Szaniawska, K. "Niezależność sądownictwa a wzrost gospodarczy", Ekonomista 1, 2006; str. 89-104.

Dodano linie 10-11:
 • Metelska-Szaniawska, K. "Niezależność sądownictwa a wzrost gospodarczy", Ekonomista 1, 2006; str. 89-104.

12.03.2007, 15:49 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 8-11 z:
 • Jakubowski M., Sakowski P., 2006, "Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland", International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

 • Jakubowski M., 2006, "Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej" oraz "Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów". Biuletyn Badawczy "Egzamin" 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

to:
 • Jakubowski M., Sakowski P., 2006, Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland, International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

 • Jakubowski M., 2006, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej oraz Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Biuletyn Badawczy Egzamin 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

12.03.2007, 15:47 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 10-13 z:
 • Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej. "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

to:
 • Jakubowski M., 2006, "Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej" oraz "Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów". Biuletyn Badawczy "Egzamin" 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

12.03.2007, 15:45 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 8-9 z:
 • Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland (z Pawłem Sakowskim), International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, 2006, str. 202-215

to:
 • Jakubowski M., Sakowski P., 2006, "Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland", International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, str. 202-215

12.03.2007, 15:45 wprowadził 85.18.254.235
Dodano linie 7-13:

 • Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in Primary Schools in Poland (z Pawłem Sakowskim), International Journal of Educational Research, Volume 45, Issue 3, 2006, str. 202-215

 • Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej. "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. "Egzamin" 8/2006, Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

27.03.2006, 20:45 wprowadził 212.76.33.80
Zmieniono linie 5-6 z:
 • Metelska-Szaniawska, K. "Niezależność sądownictwa a wzrost gospodarczy", Ekonomista 1, 2006.

to:
 • Metelska-Szaniawska, K. "Niezależność sądownictwa a wzrost gospodarczy", Ekonomista 1, 2006; str. 89-104.

Zmieniono linie 10-11 z:
 • Metelska-Szaniawska, K. i Milczarek, D. "Reformy gospodarcze w krajach post-socjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznej", Ekonomista 3, 2005.

to:
 • Metelska-Szaniawska, K. i Milczarek, D. "Reformy gospodarcze w krajach post-socjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznej", Ekonomista 3, 2005; str. 387-407.

24.03.2006, 10:03 wprowadził 81.18.219.84
Zmieniono linie 3-6 z:
2006200520042003

to:

Zmieniono linie 10-11 z:
 • Metelska-Szaniawska, K. i Milczarek, D. "Reformy gospodarcze w krajach post-socjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznej", Ekonomista 3, 2005

to:
 • Metelska-Szaniawska, K. i Milczarek, D. "Reformy gospodarcze w krajach post-socjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznej", Ekonomista 3, 2005.

Dodano linie 20-25:

2002


24.03.2006, 10:02 wprowadził 81.18.219.84
Zmieniono linie 4-5 z:
200520042003

to:
2006200520042003

2006

 • Metelska-Szaniawska, K. "Niezależność sądownictwa a wzrost gospodarczy", Ekonomista 1, 2006.


Zmieniono linie 13-14 z:

to:
 • Metelska-Szaniawska, K. i Milczarek, D. "Reformy gospodarcze w krajach post-socjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznej", Ekonomista 3, 2005

24.03.2006, 09:59 wprowadził 81.18.219.84
Zmieniono linię 3 z:
||border=1
to:
24.03.2006, 09:59 wprowadził 81.18.219.84
Zmieniono linie 3-4 z:
border=1200520042003

to:
||border=1
200520042003

24.03.2006, 09:58 wprowadził 81.18.219.84
Zmieniono linie 3-4 z:
||border=1||2005||2004||2003||

to:
border=1200520042003

24.03.2006, 09:58 wprowadził 81.18.219.84
Dodano linie 1-14:

strona w przygotowaniu

||border=1||2005||2004||2003||

2005


2004


2003

Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2008, 00:13