EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Publikacje » Ekspertyzy

Ekspertyzy (publikowane i niepublikowane) przygotowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej i alfabetycznej).


2006-2007

 • Fałkowski, J. "System kwot mlecznych i jego wpływ na rynek mleka w Polsce". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR) "Pozarolnicze instrumenty wspierające rozwój obszarów wiejskich w Polsce". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Jakubowski, M. "Developing value-added models of school assessment in Poland". Raport dla grupy eksperckiej OECD przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Jakubowski, M. i Topińska, I. "Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003", CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

 • Jakubowski, M. "Rozwój edukacji – polityka i badania". Raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji.

 • Jakubowski, M. "Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych". Raport z badań przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez Pentor Research International

 • Wilkin, J.; Milczarek, D.; Malak-Rawlikowska, A.; Fałkowski, J. "Dairy Sector in Poland" Raport z badań projektu "Re-Governing-Markets"


2005

 • Fałkowski, J. "Za i przeciw różnym sposobom rozdysponowania rezerwy restrukturyzacyjnej w polskim sektorze mleczarskim". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR) "Wstępna ocena reforym rynku cukru". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR) "Cross-compliance, implikacje dla Polski". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR) "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - analiza efektów działania 2 PROW 2004-2006 i rekomendacje na przyszły okres finansowania 2007-2013". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Milczarek, D. i Wilkin, J. współautorzy raportu pod red. T. Majewskiego "Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich", Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005.

2004

 • Wilkin, J. (konsultant naukowy) i Milczarek, D. (współautor) "Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej", FDPA, Warszawa 2004.

 • Milczarek, D. i Wilkin, J. współautorzy raportu pod red. S. Golinowskiej i M. Boniego "Raport o Rozwoju Społecznym. W trosce o pracę”, UNDP, Warszawa 2004.

2003

 • Wilkin, J. (red.) i Milczarek, D. (współautor) "Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce", Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2008, 19:20