EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Publikacje » Ekspertyzy

Historia zmian na stronie Publikacje.Ekspertyzy

Ukryj drobne zmiany - Pokaż zmiany znaczników

22.04.2008, 19:20 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linię 5 z:

2006-2008

to:

2006-2007

22.04.2008, 19:20 wprowadził 69.128.111.235
Dodano linię 5:

2006-2008

22.04.2008, 19:19 wprowadził 69.128.111.235
Zmieniono linie 1-4 z:

strona w przygotowaniu

Strona prezentuje ekspertyzy (publikowane i niepublikowane) przygotowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej i alfabetycznej).

to:

Ekspertyzy (publikowane i niepublikowane) przygotowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej i alfabetycznej).

Zmieniono linię 4 z:

2006

to:

04.07.2007, 10:39 wprowadził 193.0.77.10
Zmieniono linie 9-10 z:
 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR)"Pozarolnicze instrumenty wspierające rozwój obszarów wiejskich w Polsce". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

to:
 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR) "Pozarolnicze instrumenty wspierające rozwój obszarów wiejskich w Polsce". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmieniono linie 25-30 z:
 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR)"Wstępna ocena reforym rynku cukru". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR)"Cross-compliance, implikacje dla Polski". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR)"Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - analiza efektów działania 2 PROW 2004-2006 i rekomendacje na przyszły okres finansowania 2007-2013". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

to:
 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR) "Wstępna ocena reforym rynku cukru". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR) "Cross-compliance, implikacje dla Polski". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR) "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - analiza efektów działania 2 PROW 2004-2006 i rekomendacje na przyszły okres finansowania 2007-2013". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

04.07.2007, 10:39 wprowadził 193.0.77.10
Dodano linie 7-10:
 • Fałkowski, J. "System kwot mlecznych i jego wpływ na rynek mleka w Polsce". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR)"Pozarolnicze instrumenty wspierające rozwój obszarów wiejskich w Polsce". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodano linie 23-30:
 • Fałkowski, J. "Za i przeciw różnym sposobom rozdysponowania rezerwy restrukturyzacyjnej w polskim sektorze mleczarskim". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR)"Wstępna ocena reforym rynku cukru". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR)"Cross-compliance, implikacje dla Polski". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Fałkowski, J. (wraz z zespołem SAEPR)"Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - analiza efektów działania 2 PROW 2004-2006 i rekomendacje na przyszły okres finansowania 2007-2013". Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

27.03.2007, 16:53 wprowadził 193.0.77.10
Zmieniono linie 7-16 z:
 • Jakubowski, M. Developing value-added models of school assessment in Poland. Raport dla grupy eksperckiej OECD przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Jakubowski, M. i Topińska, I. Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003, CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

 • Jakubowski, M. Rozwój edukacji – polityka i badania. Raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji.

 • Jakubowski, M. Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych. Raport z badań przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez Pentor Research International

 • Wilkin, J.; Milczarek, D.; Malak-Rawlikowska, A.; Fałkowski, J. Dairy Sector in Poland Raport z badań projektu "Re-Governing-Markets"

to:
 • Jakubowski, M. "Developing value-added models of school assessment in Poland". Raport dla grupy eksperckiej OECD przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Jakubowski, M. i Topińska, I. "Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003", CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

 • Jakubowski, M. "Rozwój edukacji – polityka i badania". Raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji.

 • Jakubowski, M. "Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych". Raport z badań przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez Pentor Research International

 • Wilkin, J.; Milczarek, D.; Malak-Rawlikowska, A.; Fałkowski, J. "Dairy Sector in Poland" Raport z badań projektu "Re-Governing-Markets"

Zmieniono linię 27 z:
 • Wilkin, J. (red.) i Milczarek, D. (współautor) "Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce", Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
to:
 • Wilkin, J. (red.) i Milczarek, D. (współautor) "Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce", Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
27.03.2007, 16:52 wprowadził 193.0.77.10
Zmieniono linie 7-14 z:
 • M. Jakubowski Developing value-added models of school assessment in Poland. Raport dla grupy eksperckiej OECD przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • M. Jakubowski, I. Topińska, Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003, CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

 • M. Jakubowski, Rozwój edukacji – polityka i badania. Raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji.

 • M. Jakubowski, Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych. Raport z badań przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez Pentor Research International

to:
 • Jakubowski, M. Developing value-added models of school assessment in Poland. Raport dla grupy eksperckiej OECD przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Jakubowski, M. i Topińska, I. Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003, CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

 • Jakubowski, M. Rozwój edukacji – polityka i badania. Raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji.

 • Jakubowski, M. Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych. Raport z badań przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez Pentor Research International

27.03.2007, 16:49 wprowadził 193.0.77.10
Zmieniono linie 15-16 z:

to:
 • Wilkin, J.; Milczarek, D.; Malak-Rawlikowska, A.; Fałkowski, J. Dairy Sector in Poland Raport z badań projektu "Re-Governing-Markets"

27.03.2007, 16:46 wprowadził 193.0.77.10
Zmieniono linie 23-26 z:
 • Milczarek, D. i Wilkin, J. współautorzy raportu pod red. S. Golinowskiej i M. Boniego "Raport o Rozwoju Społecznym. W trosce o pracę”, UNDP, Warszawa 2004.
to:
 • Milczarek, D. i Wilkin, J. współautorzy raportu pod red. S. Golinowskiej i M. Boniego "Raport o Rozwoju Społecznym. W trosce o pracę”, UNDP, Warszawa 2004.

2003

 • Wilkin, J. (red.) i Milczarek, D. (współautor) "Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce", Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
27.03.2007, 16:44 wprowadził 193.0.77.10
Dodano linię 22:

12.03.2007, 16:04 wprowadził 85.18.254.235
Zmieniono linie 7-15 z:

M. Jakubowski Developing value-added models of school assessment in Poland. Raport dla grupy eksperckiej OECD przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M. Jakubowski, I. Topińska, Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003, CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

M. Jakubowski, Rozwój edukacji – polityka i badania. Raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji.

M. Jakubowski, Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych. Raport z badań przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez Pentor Research International

to:
 • M. Jakubowski Developing value-added models of school assessment in Poland. Raport dla grupy eksperckiej OECD przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • M. Jakubowski, I. Topińska, Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003, CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

 • M. Jakubowski, Rozwój edukacji – polityka i badania. Raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji.

 • M. Jakubowski, Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych. Raport z badań przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez Pentor Research International

12.03.2007, 16:03 wprowadził 85.18.254.235
Dodano linie 6-16:

2006

M. Jakubowski Developing value-added models of school assessment in Poland. Raport dla grupy eksperckiej OECD przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M. Jakubowski, I. Topińska, Impact of Decentralization on Public Service Delivery and Equity Education and Health Sectors in Poland 1998 – 2003, CASE - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, raport przygotowany dla UNDP.

M. Jakubowski, Rozwój edukacji – polityka i badania. Raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji.

M. Jakubowski, Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych. Raport z badań przygotowany dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez Pentor Research International


24.03.2006, 11:01 wprowadził 81.18.219.84
Zmieniono linię 7 z:
 • Milczarek, D. i Wilkin, J. współautorzy raportu pod red. T. Majewskiego "Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich&", Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005.
to:
 • Milczarek, D. i Wilkin, J. współautorzy raportu pod red. T. Majewskiego "Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich", Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005.
24.03.2006, 11:01 wprowadził 81.18.219.84
Zmieniono linię 7 z:
 • Wilkin, J. i Milczarek, D. (współautorzy) "Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich&", Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005.
to:
 • Milczarek, D. i Wilkin, J. współautorzy raportu pod red. T. Majewskiego "Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich&", Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005.
Zmieniono linie 10-11 z:
 • Wilkin, J. i Milczarek, D. (współautorzy) "Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej", FDPA, Warszawa 2004.
to:
 • Wilkin, J. (konsultant naukowy) i Milczarek, D. (współautor) "Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej", FDPA, Warszawa 2004.
 • Milczarek, D. i Wilkin, J. współautorzy raportu pod red. S. Golinowskiej i M. Boniego "Raport o Rozwoju Społecznym. W trosce o pracę”, UNDP, Warszawa 2004.
24.03.2006, 10:23 wprowadził 81.18.219.84
Zmieniono linie 3-4 z:

Strona prezentuje ekspertyzy (publikowane i niepublikowane) przygotowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej).

to:

Strona prezentuje ekspertyzy (publikowane i niepublikowane) przygotowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej i alfabetycznej).

Zmieniono linię 7 z:
 • Wilkin, J. i Milczarek, D. (współautorzy) „Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005.
to:
 • Wilkin, J. i Milczarek, D. (współautorzy) "Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich&", Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005.
Zmieniono linię 10 z:
 • Wilkin, J. i Milczarek, D. (współautorzy) „Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej”, FDPA, Warszawa 2004.
to:
 • Wilkin, J. i Milczarek, D. (współautorzy) "Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej", FDPA, Warszawa 2004.
24.03.2006, 10:22 wprowadził 81.18.219.84
Zmieniono linie 3-4 z:

Strona prezentuje ekspertyzy (publikowane i niepublikowane) przygotowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej)

to:

Strona prezentuje ekspertyzy (publikowane i niepublikowane) przygotowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej).

24.03.2006, 10:22 wprowadził 81.18.219.84
Usunięto linie 5:

Zmieniono linie 7-8 z:
 • Wilkin, J. i Milczarek, D. (współautorzy) „Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005

to:
 • Wilkin, J. i Milczarek, D. (współautorzy) „Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005.
Usunięto linie 8:

24.03.2006, 10:21 wprowadził 81.18.219.84
Dodano linie 1-13:

strona w przygotowaniu

Strona prezentuje ekspertyzy (publikowane i niepublikowane) przygotowane przez pracowników Katedry Ekonomii Politycznej (w kolejności chronologicznej)


2005

 • Wilkin, J. i Milczarek, D. (współautorzy) „Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa 2005


2004

 • Wilkin, J. i Milczarek, D. (współautorzy) „Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej”, FDPA, Warszawa 2004.
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2008, 19:20